Uitnodiging Dag van het Jodendom

Logo Bisdom

Elk jaar wordt in de Katholieke Kerk, o.a. in ons land, de Dag van het Jodendom gehouden. Deze is bedoeld om ons te verdiepen in de Joodse wortels van ons katholiek geloof alsook om Joden te ontmoeten, van hen te leren en elkaar te verrijken (zie voor meer informatie de website van de Katholieke Raad voor het Jodendom: https://katholiekeraadjodendom.nl/.

Thema: Lef

Voor 2024 is gekozen voor het thema Lef. Dit woord komt uit het Jiddisch en is afgeleid van het Hebreeuwse lev wat hart betekent. Wij associëren lef met moed. Het vraagt moed om voor een ander in verdrukking op te komen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, de latere kardinaal dr. Jan de Jong. Hij had het lef om zich publiekelijk te verzetten tegen de Jodendeportaties. Ook in onze tijd wordt lef gevraagd, onder meer om antisemitisme en vreemdelingenhaat tegen te gaan en te werken aan vertrouwen en verbinding, over eigen grenzen heen.

Voor wie?

Hiervoor worden uitgenodigd de leden van de pastorale teams en geestelijk verzorgers werkzaam met een zending van de aartsbisschop van Utrecht, de catechetisch medewerkers en diaconaal assistenten en állen die in het Aartsbisdom geïnteresseerd zijn in Kerk en Jodendom.

Opgave

Voor deelname is opgave vooraf noodzakelijk – dit kan t/m 12 januari a.s. – bij mevrouw Manon Seegers, receptionist Aartsbisdom Utrecht:

E-mail: receptie@aartsbisdom.nl

Telefoon: op werkdagen (behalve woensdag) van 9.15 – 12.30 uur en 13.00 – 16.30 uur:            030-2361570.

Er is plaats voor 175 personen. Hopelijk zullen velen gehoor geven aan deze uitnodiging!

Namens de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom van het Aartsbisdom Utrecht,

+ Mgr. Herman W. Woorts, voorzitter