Vieren met Kerstmis en daarna…..

Logo parochieIn verband met de algehele lockdown, waarin ons land zich bevindt, hebben de Nederlandse bisschoppen de Coronamaateregelen voor de kerken verscherpt, in ieder geval tot 15 januari 2022.

Voor onze parochie betekent dat het volgende:

De vieringen in onze kerken kunnen doorgang vinden op de tijdstippen die reeds vastgelegd zijn, met een maximaal aantal van 50 kerkgangers! Zij moeten zich ten allen tijde vooraf aanmelden! Gewoon bij de eigen locatie. De vieringen die alleen met livestream zouden zijn, zijn nog steeds alleen met livestream, dus zonder kerkgangers. Het betreft dan de vieringen op Kerstavond in Deurningen en de Gezinsviering op Tweede Kerstdag in de Antoniuskerk. In de Mariakerk zal met Kerstmis GEEN kerstsamenzang plaatsvinden.

Naar de kerk komen zonder opgave vooraf is niet verstandig, aangezien u helaas niet toegelaten kunt worden als alle beschikbare plekken bezet zijn.

De Top 2000-viering op 2 januari 2022 in de Remigiuskerk te Weerselo zal helaas niet doorgaan.

Vieringen na 17.00 uur zijn nog steeds niet mogelijk. Tot nader bericht vervallen dus alle doordeweekse avondvieringen. Ook blijven de veiligheidsmaatregelen van kracht: opgave voor alle vieringen (graag telefoonnummers noteren zodat we bij een besmetting in onze kerken de mensen kunnen bellen!), handen ontsmetten bij binnenkomst én bij de communiegang, afstand houden, mondkapjes op.

De koren mogen op dit moment met slechts vier mensen zingen en volkszang wordt ontraden! Hierover zal ook een mail richting de koren gaan.

Wij hebben e.e.a. afgestemd met de collega’s uit Noord-Oost Twente, de Pancratiusparochie Tubbergen e.o. en de parochie Lumen Christi Denekamp e.o..

We hadden allemaal gehoopt dat we op een andere manier dit jaar Kerstmis zouden kunnen vieren, maar helaas, de Coronapandemie noodzaakt ons ook dit jaar ingrijpende maatregelen te nemen. Mocht u onverhoopt niet in de kerk en de viering van uw keuze terecht kunnen, probeer dan of u op een andere plek of een andere tijd wel terecht kunt.

We hopen op uw aller begrip.

Namens bestuur en pastoresteam alvast een Zalig Kerstmis en een Gezegend nieuwjaar gewenst!-