Vieringen in Coronatijd – aanpassing per 5 oktober

Logo Bisdom UtrechtNaar aanleiding van het gesprek van minister Grappenhaus met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, zijn de regels op 5 oktober 2020 aangepast. Zie hiervoor onderstaande mailing van het Bisdom. Deze week ontvangen de Parochies nog nadere uitleg en eventuele aanpassing van de maatregelen.

Kijk ook op de site van de Overheid voor meer informatie.


Datum: 6 oktober 2020 18:19:56 CEST
Onderwerp: Bericht naar aanleiding van gesprek minister Grapperhaus met kerkelijke koepels

Aan:                                             

  • De leden van de pastorale teams
  • De besturen van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
  • De secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht

Geachte lezer,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaand bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met de kerkelijke koepels:

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

De Bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Met vriendelijke groet,

  • Rob Knoren
  • Secretaris econoom
  • Secretaris personeelsdienst
  • Aartsbisdom Utrecht