Doopviering in de Plechelmuskerk Rossum m.m.v. Pastor C. Janssen pw.