Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 16-09-2023
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Doopviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Doopviering in de Plechelmuskerk Rossum m.m.v. Pastor C. Janssen pw.