Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 10-12-2022
15:30

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Doopviering
Voorganger Pastor B. Reerink pr

Doopviering in de Plechelmuskerk Rossum