Doopviering in de Plechelmuskerk Rossum – voorganger Pastor C. Janssen pw.