Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 19-02-2022
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Doopviering
Voorganger Pastor B. Reerink pr

Doopviering in de Plechelmus Rossum