Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 28-11-2020
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Deurningen

Doopviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Doopviering in de Plechelmus Deurningen