Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 28-10-2023
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Doopviering
Voorganger Pastor B. Reerink pr

Doopviering in de Plechelmus Rossum m.m.v. Pastor B. Reerink pr.