Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 11-06-2022
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Doopviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Doopviering in de Plechelmus Rossum