Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 23-09-2023
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmusbasiliek Oldenzaal

Doopviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Doopviering in de Basiliek m.m.v. Pastor Th, van der Sman pr.