Doopviering in de Basiliek m.m.v. Pastor Th. van der Sman pr.