Doopviering in de Remigiuskerk Weerselo – voorganger Pastor Th. van der Sman pr.