Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 19-11-2022
17:00

Kerk waar de viering is:
Remigiuskerk Weerselo

Doopviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Doopviering in de Remigiuskerk Weerselo