Doopviering

Datum/Tijd
Datum - 17-12-2022
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Doopviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Doopviering in de Plechelmuskerk Saasveld.