Doopviering in de Plechelmuskerk Saasveld – voorganger Pastor B. Reerink pr.