Eucharistieviering

Datum/Tijd
Datum - 15-08-2021
09:30

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Eucharistieviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming.