Emmausfeest – Eucharistieviering – voorgangers Pastor B. Reerink pr. en Pastor C. Janssen p.w. m.m.v. Oldenzaals Ned. Basiliekkoor.