Gezinsviering

Datum/Tijd
Datum - 12-12-2021
10:00

Kerk waar de viering is:
Antoniuskerk Oldenzaal

Gezinsviering
Voorganger Pastor I. Wilbers pw

Gezinsviering in de Antomiuskerk.