Voorgangers Pastor Th. van der Sman pr. + Pastor M. Sleegers pw. en koor de Trippeltjes.