Voorgangers Pastor Th. van der Sman pr. en Pastor C. Janssen pw.