H. Vormsel

Datum/Tijd
Datum - 04-06-2022
16:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Viering H. Vormsel
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Viering H. Vormsel in de Remigiuskerk in Weerselo m.m.v. Vormheer Pastor Th. van der Sman pr., Pastor C. Janssen pw. en Pastor M. Sleegers pw.

De viering is samen met Rossum.