Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 14-12-2022
14:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Woord- en Communieviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Kerstmiddag Zonnebloem.