Woord- en gebedsviering in Pastoraal steunpunt Mariakerk – voorganger Pastor I. Wilbers pw.

De viering wordt gehouden in het parochiecentrum.