Woord- en gebedsviering in Pastoraal steunpunt Mariakerk m.m.v. Pastor M. Beene.