Woord- en gebedsviering in Pastoraal steunpunt Mariakerk – voorganger Pastor B. Reerink pr.

De viering wordt gehouden in het parochiecentrum.