Kinderkerstviering

Datum/Tijd
Datum - 24-12-2020
17:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Kinderkerstviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Kinderkerstviering [alleen via de livestream].