Duifjesviering op zaterdag – voorganger Pastor C. Janssen pw.