Woord- en gebedsviering

Datum/Tijd
Datum - 25-12-2022
11:30

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Deurningen

Kinderkerstviering
Voorganger vrijwilliger

Kinderkerstviering in Deurningen.