Woord- en gebedsviering in Pastoraal Steunpunt Mariakerk – voorganger vrijwilliger.