Woord- en Communievieringen

Even wennen: een nieuwe volgorde voor Woord- en Communievieringen

Logo parochieEen aantal jaar geleden is door de Nationale Raad van de Liturgie bepaald dat de plaats van het Communiegebed in Woord- en Communievieringen een andere moet zijn dan die van het Eucharistisch gebed. Reden daarvoor is, dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen een Eucharistieviering en een Woord- en Communieviering. Tot nu toe heeft in onze parochie deze – verplichte – aanpassing nog niet plaatsgevonden.

Daarom heeft het pastoresteam besloten dit alsnog te doen. Reden hiervoor is dat wij met onze gewoonte al jaren afwijken van alle andere parochies in onze omgeving. Nu samenwerking met buurtparochies steeds dichterbij komt is het raadzaam aan te sluiten bij de praktijk zoals die al een aantal jaren had moeten gelden.

De volgorde van onze Woord- en Communievieringen na de geloofsbelijdenis zal er vanaf het weekend van 26/27 november als volgt uitzien:

 • Voorbeden
 • Collecte (deze kan ook plaatsvinden aan het einde van de viering, bij het verlaten van de kerk)
 • Vredeswens
 • Overbrengen van de Eucharistische gaven naar het altaar
  Tijdens het overbrengen kan een lied worden gezongen
 • Onze Vader
 • Uitnodiging tot de Communie
 • Uitreiken Communie
  Tijdens het uitreiken van de Communie kan een lied worden gezongen
 • Communie/Dankgebed
 • Eventueel een lied
 • Mededelingen
 • Zegen
 • Slotlied

Wij hopen dat iedereen snel kan wennen aan deze nieuwe indeling van de viering, en wensen u alvast een gezegende Adventstijd toe.

Hartelijke groet,

Namens het pastoresteam,

Pastor Constance Janssen