Aanmelden voor 1e H. Communie in Oldenzaal

Aanmelding Eerste Heilige Communie

Beste ouders/verzorgers van leerlingen groep 4,

Kinderen die in groep 4 zitten kunnen de Eerste Communie doen. Een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk, altijd een feestelijke gebeurtenis.

Onderaan deze brief vinden jullie de link naar het digitale aanmeldingsformulier.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er 1 of 2 communievieringen ingepland. Deze word(t)(en) zoals nu bekend, gehouden op zondag 16 juni 2024 in de Plechelmusbasiliek. We zullen jullie t.z.t. zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de definitieve datum.

Aan de communievieringen gaat een voorbereidingstraject vooraf. Dit zal, anders dan voorgaande jaren, plaats gaan vinden tijdens de nieuw opgezette gezinszondagen. We gebruiken daarvoor het Communieproject ‘Blijf dit doen…’ waarbij de pastores in samenwerking met de ouders de voorbereiding tijdens de gezinszondagen op zich zullen nemen.

We willen jullie alvast graag over het voorbereidingstraject tijdens de gezinszondagen informeren op de informatieavond  voor ouders op donderdag 16 november 2023 vanaf 19.30 uur in parochiecentrum Deurningen. Aanmelden voor deze avond graag vóór maandag 13 november bij pastor Constance Janssen (pastor-janssen@plechelmusparochie.nl), zie hiervoor ook bijgevoegde flyer.

De kosten voor de Eerste Communie, incl. de gezinszondagen worden tijdens deze informatieavond verder besproken.

Als het betalen van een bijdrage lastig is, neem dan a.u.b. contact op met pastor Constance Janssen.

Zij is vanuit de parochie ook het aanspreekpunt voor de Eerste Communie.

Bij vragen over de organisatie of problemen bij het digitaal aanmelden kunt u terecht bij de communiewerkgroep: communiepp@gmail.com.

We ontvangen de aanmelding graag uiterlijk 1 december. Voor het digitale aanmeldingsformulier, klik hier:

AANMELDINGSFORMULIER 1e HEILIGE COMMUNIE 2024

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie, laat het ons dan weten. We kunnen wat extra hulp goed gebruiken. Houd onze Facebookpagina ook in de gaten voor nieuws over de communie: https://www.facebook.com/1e-H-Communie-PlechelmusParochie-Oldenzaal-1481507842144495

Met vriendelijke groet, namens de communiewerkgroep,

Marloes Moleman en Petra Oude Luttikhuis