Categorie archief: Archief nieuws

Nieuwsberichten die in het archief staan

Bericht van de Bisschoppen – 8 oktober 2020

Datum: 8 oktober 2020 15:27:46 CEST
Onderwerp: Tussenbericht aan de parochies inzake coronamaatregelen

Aan:                                             

  • De leden van de pastorale teams
  • De besturen van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
  • De secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht

Logo Bisdom UtrechtGeachte lezer,

Wij mailen u vandaag met een tussenbericht over de stand van zaken na de dringende oproep van minister Grapperhaus afgelopen maandag om het aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig. Deze oproep heeft hij gedaan in de context van het snel oplopende aantal besmettingen in onze samenleving.

Deze week is er overleg geweest over de vertaling van deze oproep naar de parochies van de R.-K. Kerk. Er zijn overlegmomenten met de overheid geweest en voor komende vrijdag staat er weer een overleg gepland tussen het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) en de minister.

In al deze gesprekken pleit de R.-K. Kerk nadrukkelijk om ruimte voor maatwerk omdat het ene kerkgebouw het andere niet is. Dit maatwerk geldt al in het bestaande protocol van de R.-K. Kerk, want de grootte van het kerkgebouw is immers bepalend voor het aantal aanwezigen.

Omdat het overleg nog gaande is, wachten de bisschoppen nog met de eerder aangekondigde vertaling van de oproep van minister Grapperhaus naar de parochies tot vrijdag 9 oktober, eind van de dag.

We begrijpen dat dit voor u in de parochies heel vervelend is. We begrijpen dat dit u hindert in de voorbereiding voor komende zaterdag en zondag omdat u nog geen definitief aantal aanwezigen weet. Maar we doen een beroep op uw begrip en geduld. We leven in een bijzondere tijd waarin door de coronapandemie voor iedereen moeilijke en soms pijnlijke besluiten worden genomen.

De bisschoppen hebben vanaf het begin met onder meer het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ hun verantwoordelijkheid genomen met het oog op de volksgezondheid. Dit protocol blijft onverkort geldig, maar zoals gezegd willen de bisschoppen het nog gaande overleg met de overheid optimaal laten plaatsvinden om maatwerk, voor wat betreft het aantal aanwezige gelovigen bij een viering, nader in te vullen.

We vragen hierin om uw gebed en houden u op de hoogte, met vriendelijke groet,

De bisschoppenconferentie

Sint Maarten

St. Maarten

 Op 11 november is het weer St. Maarten.

Sint MaartenSint Maarten, Sint Maarten
is jarig vandaag.
Nu branden de lichtjes
dat zien wij zo graag.
Doe de lichtjes omhoog.
doe de lichtjes omlaag.

Maarten, die een arme man zag die beschutting zocht in een nis van de stadmuur. Hij was in lompen gehuld en bibberde van de kou.

Hoewel Maarten vaak onderweg een aalmoes gaf, had hij deze avond niets bij zich. Toch wilde hij de man helpen en daarom nam hij zijn zwaard en sneed zonder aarzelen zijn mantel in twee stukken.

De ene helft gaf hij aan de arme man, de andere hield hij zelf.

Een van de ridders vroeg: ‘Je hebt toch niet je mantel gedeeld om een van de armen te helpen?‘  Maarten antwoordde bescheiden: ‘Ja, ik heb hetzelfde gedaan wat ik ook voor mijn broer zou hebben gedaan.

Maarten werkte met goedheid, liefde en opoffering onder de mensen en velen volgden zijn voorbeeld.

St MaartenKinderen thuis kunnen 11 november eventueel een potje versieren met een waxinelichtje erin en deze laten branden. Kinderen die thuis een lampion hebben of een uitgeholde pompoen kunnen deze natuurlijk gebruiken.

Elf november is de dag
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
elf november is de dag
dat mijn lichtje branden mag

Fijne St. Maarten.

Warme groet,

Ine Wilbers pw.

 

 

 

 

Vieringen in Coronatijd – aanpassing per 5 oktober

Logo Bisdom UtrechtNaar aanleiding van het gesprek van minister Grappenhaus met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, zijn de regels op 5 oktober 2020 aangepast. Zie hiervoor onderstaande mailing van het Bisdom. Deze week ontvangen de Parochies nog nadere uitleg en eventuele aanpassing van de maatregelen.

Kijk ook op de site van de Overheid voor meer informatie.


Datum: 6 oktober 2020 18:19:56 CEST
Onderwerp: Bericht naar aanleiding van gesprek minister Grapperhaus met kerkelijke koepels

Aan:                                             

  • De leden van de pastorale teams
  • De besturen van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
  • De secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht

Geachte lezer,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaand bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met de kerkelijke koepels:

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

De Bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Met vriendelijke groet,

  • Rob Knoren
  • Secretaris econoom
  • Secretaris personeelsdienst
  • Aartsbisdom Utrecht

 

Allerzielenvieringen Plechelmusparochie

Allerzielenvieringen Plechelmusparochie

AllerzielenBakje troost zonder bakje…

Dit jaar is Allerzielen anders dan andere jaren, i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Zo zullen de vieringen van Allerzielen, maandag 2 november, in de kerken van de parochie Heilige Plechelmus zonder kerkgangers plaatsvinden. Het Pastoresteam heeft hiertoe besloten, na overleg met vertegenwoordigers uit alle geloofsgemeenschappen. Er mogen op dit moment nl. slechts 30 kerkgangers in de kerk aanwezig zijn tijdens een viering. Dat maakt het onmogelijk om iedereen die een dierbare wil herdenken een plaats te bieden.

Parochianen en nabestaanden zijn uitgenodigd om de vieringen in de diverse parochiekerken maandagavond om 19.00 uur te volgen via de live-streamverbinding. Kijkt u hiervoor op www.plechelmusparochie.nl bij Kerk TV.

Voor het afhalen van de gedachteniskruisjes is via het parochiesecretariaat van de betreffende kerken een afspraak gemaakt.

Overigens zullen de pastores, net als de afgelopen jaren, op 2 november wel op de kerkhoven van de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo aanwezig zijn tussen 10.00 en 11.00 uur om daar de bezoekers te ontmoeten en te troosten. Helaas is het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk ook een bakje troost, een kopje koffie of thee te schenken.

Parochiële Caritas Instelling

Herinnering  –   Vijgjes op weg naar Kerstmis

Logo CaritasIedere parochiaan van de H. Pechelmusparochie van 75 jaar of ouder is in de afgelopen twee weken door ons benaderd met een brief.

In die brief brengen we ons werk kort onder de aandacht. Daarnaast bieden we de gelegenheid om in te tekenen op het boekje “Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020”. In de brief staat een korte samenvatting van de inhoud.

We herinneren er graag aan dat het reactieformulier nog tot en met 15 november a.s. ingeleverd kan worden op één van de adressen die op het reactieformulier staan vermeld.

Pastoraal woord kardinaal Eijk

Broeders en zusters,

Bisdom UtrechtDe eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten plaatsvinden. Ook de tv-beelden uit landen waar aan het coronavirus overleden mensen met vrachtwagens werden afgevoerd naar provisorische koelcellen, staan op ons netvlies gebrand.

Lees hier de hele brief.

Geslaagde collecte Vastenactie voor Guatemala.

Geslaagde collecte Vastenactie voor Guatemala.

VastenactieDankzij de inzet van vele mensen in Nederland, en in het bijzonder de parochies Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus, is het gelukt om het volledige bedrag bij elkaar te krijgen dat nodig is voor het project ¨Vrouwen en jongeren in Guatemala weven een cultuur van vrede¨. Heel mooi nieuws waarmee de vrouwenraad en het opleidingscentrum de komende tijd keihard aan de slag zal gaan. De vrouwenraad is zelfs al begonnen met het geven van trainingen, vanwege het Coronavirus wel in aangepaste vorm.

Vanuit Guatemala wordt ons daarom van harte dank gezegd door Inge Kuiphuis, missionair werker.

Oogstdankdag Rossum

Oogstdankdag Rossum

OogstdankdagElk jaar in het laatste weekend van september besteden we in onze geloofsgemeenschap Rossum aandacht aan Oogstdankdag.

Helaas zal dat dit jaar door de corona wat anders zijn. Op zondag 27 september is er om 9.30 uur een Woord en Gebedsdienst in de kerk verzorgt door past. Wilbers. Het thema van dit jaar is  “Oogstdankdag”. Het koor Tu-Imbe verzorgt de zang.

De versiering in de kerk zal dit jaar heel sober zijn. Na de viering is er GEEN gezamenlijk koffie drinken zoals andere jaren.

We hopen dat een ieder hier begrip voor heeft en we gaan er van uit dat we volgend jaar weer als vanouds Oogstdankdag kunnen vieren.

De werkgroep Oogstdankdag.

Bericht van het bestuur

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Vergadering: 30 juli 2020

Proces onttrekking H. Drieëenheid aan de eredienst

Aanvullende informatie is verzameld en toegestuurd aan de heer Van den Dool van het bisdom. Besloten wordt om hem (na diens vakantie tot 9 augustus) opnieuw uit te nodigen om de ingezonden stukken en de stand van zaken rondom de onttrekking te bespreken.

(Herstel-)actie kerkbalans 2020 in Oldenzaal

In de stad Oldenzaal heeft de postbezorging niet goed gewerkt. De herstelactie loopt nog steeds.

Verkoop van de Mariakerk

Projectontwikkelaar Wiggers heeft o.a. zijn plannen rondom de herbestemming van deze kerk in de media gepubliceerd. Meerdere keren heeft er via makelaarskantoor Schlichter overleg met Wiggers plaatsgevonden. Inmiddels ligt er een conceptkoopovereenkomst die na ondertekening door beide partijen naar het bisdom wordt gestuurd ter goedkeuring. Dit is ook het moment om het proces tot onttrekking aan de eredienst van deze kerk te starten. Het parochiebestuur zal een deel van de kerk huren van de koper om ter plaatse een pastoraal of liturgische steunpunt te creëren. De bedoeling is dat de geloofsgemeenschap na de onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk zich gaat oriënteren op de dichtbijgelegen Antoniuskerk respectievelijk de Plechelmusbasiliek.

Het bestuur wil graag op korte termijn een gesprek plannen met vertegenwoordigers van het bisdom om de stand van zaken van diverse ontwikkelingen binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen te bespreken.

 

Inhaalslag voor het dopen, de eerste H. Communie respectievelijk het H. Vormsel

Het pastoraal team is bezig om een inhaalslag te maken voor deze sacramenten, die noodgedwongen moesten worden opgeschort vanwege de zogenaamde ‘Lockdown’ door het Coronavirus. Er moeten bijvoorbeeld nog 30 baby’s/kinderen worden gedoopt.