MEDEDELING WEEKEND 18/19 maart 2023

Logo parochieGeachte parochianen,

Er is een mededeling namens het parochiebestuur en het pastoraal team over een nieuwe benoeming van één van de leden van ons pastoraal team.

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk,  heeft per 1 september aanstaande Maroesjka Sleegers benoemd als pastoraal werker en lid van het pastoraal team in de St. Marcellinusparochie in

Twente-West (Zeven locaties in Bornerbroek, Enter, Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen, Vroomshoop en Wierden).

Na 10 jaar als pastoraal werkster in onze St. Plechelmusparochie gewerkt te hebben, heeft ze op verzoek van het bisdom deze nieuwe benoeming aanvaard. De komende maanden is ze nog werkzaam in onze parochie, maar het is voor de afronding van haar taken goed dat u allen weet van haar naderende vertrek in de zomer.

We danken Maroesjka voor haar inzet in onze parochie vanaf september 2013 en feliciteren haar met deze nieuwe benoeming.

We wensen haar van harte Gods rijkste zegen toe en vrede en alle goeds in de St. Marcellinusparochie.

Tot zover deze mededeling.

 

Tu-Imbe zingt: Van Passie naar Pasen

Op zaterdagavond 1 april 2023 verzorgt Themakoor

Tu Imbe RossumTu-Imbe uit Rossum een moderne muzikale vertelling van het Passieverhaal. Het verhaal wordt muzikaal omlijst door mooie, passende liederen.

De uitvoering van Van Passie tot Pasen vindt plaats in de

  1. Plechelmuskerk van Rossum.
  • Wanneer:    Zaterdag 1 april 2023
  • Waar:          H. Plechelmuskerk, Rossum
  • Aanvang:      19.00 uur (duur ca. 1 uur)
  • Entree:       Vrije gift na afloop van de uitvoering

Tu-Imbe hoopt van harte u te begroeten bij deze speciale muzikale vertelling, geschikt voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom.

Graag tot ziens op 1 april (geen grap)!

Themakoor Tu-Imbe Rossum

Reis naar Lourdes

Met de H. Plechelmusparochie en het Aartsbisdom naar Lourdes

LoudesAan de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen bijna 1200 pelgrims deel. En ook dit jaar organiseert het Aartsbisdom weer zo’n bijzondere bedevaart naar Lourdes, de plek waar Maria verscheen aan Bernadette. De plek ook waar zoveel mensen troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Lourdes – een plek waar de hemel de aarde raakt!

Tijdens ons verblijf bezoeken wij de heiligdommen en nemen wij deel aan de diverse plechtigheden, zoals de sacramentsprocessie en de lichtprocessie. Naast de openings- en slotviering is er tijdens de bedevaart een boeteviering en een speciale viering met handoplegging. Naast het programma van het Bisdombedevaart is het mogelijk diverse bezienswaardigheden te bezoeken.

En natuurlijk is er ruim de tijd om elkaar te spreken bij een gezellig kopje koffie op één van de vele terrassen, en voor een bezoek aan één van de vele winkeltjes.

Wij hopen met vele mensen op weg te gaan naar Lourdes!

https://www.christoffelreizen.nl/CRreizen/reis_boeking?reizID=2508

De pastorale leiding is in handen van pastor Constance Janssen, de overige leiding is in handen van Marianne Siers.

Meivakantie
De reis vindt plaats in de meivakantie, zodat ook jongeren en gezinnen met kinderen de gelegenheid hebben om samen Lourdes te beleven, en vooral om dichter bij Maria te komen. Er is in Lourdes een speciaal jongerenprogramma.

Reisschema
De reis wordt uitgevoerd met een nachtbus. We vertrekken op vrijdag 28 april eind van de middag en komen de volgende dag rond de middag in Lourdes aan.

We vertrekken weer uit Lourdes op vrijdag 5 mei in de vooravond, overnachten in de bus en zijn op zaterdag 6 mei rond de middag weer terug.

Meer informatie :
Marianne Siers
(centrale contactpersoon)

telefoon 06 51 88 85 14
E-mail: marianne@famsiers.nl

Voedselbank actie tijdens vastentijd

Vasten-Voedselbank-actie!

VoedselbankDe vastentijd is niet alleen een tijd waarin we meer aandacht mogen hebben onszelf en onze (eet)gewoontes en onze relatie met God. Het is ook een periode waarin we worden opgeroepen iets te doen voor anderen. Gedurende de hele Vastenperiode heeft u op een eenvoudige manier de gelegenheid dat te doen, namelijk door producten te doneren voor de Voedselbank. Er staan gedurende deze hele periode manden/dozen klaar voor uw donatie.

We hopen op een grote opbrengst, zodat zoveel mogelijk mensen straks een mooi Paasfeest mogen beleven.

Let u wel even op de houdbaarheidsdatum?

Alvast hartelijk dank voor uw gaven!

 

 

Logo parochie

Aankondiging over het Vastenproject

Vastenactie 2023MTC (Missionair Trainings Centrum) in Guatemala wordt geleid door een departementaal bestuur met een afgevaardigde van elk van de gemeentelijke verenigingen.

Ze worden daarbij ondersteund door een team van 18 betaalde medewerkers met verschillende capaciteiten. Het doel is om via de organisatie van landarbeiders en hun families mensenrechten te verdedigen en levensomstandigheden te verbeteren door het bevorderen van een sociale en solidaire economie.

De parochies van de heilige Pancratius, de heilige Plechelmus en Lumen Christi hebben de handen ineengeslagen en willen met ondersteuning van Vastenactie geld inzamelen om MTC de mogelijkheid te bieden; de bouw van een school en trainingen van vrouwenraden te financieren. Uw financiële ondersteuning tijdens de Vastenperiode is daarom zeer gewenst zeer gewenst. Er volgt nog verdere informatie.

De MTC wil via de Vastenactie de onderstaande projecten financieren.

  1. Bouw school in Nueva Primavera

De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in een eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt en er werkt één leraar voor zes verschillende groepen.

  1. Trainingen vrouwenraden

Trainingen voor vrouwenraden van de regio´s Boca-Costa, Altiplano en Valle. Vrouwen zullen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder geweld. Er zal met schooldirectie, leraren en/of ouderenraden worden gepraat over wat nodig is voor beter onderwijs, hoe kinderen die te maken hebben met geweld te herkennen en te helpen, en hoe kinderen met slechte leerprestaties beter te begeleiden. Eventueel zal samenwerking worden gezocht met het “pastoraat voor jonge kinderen”.

Namens de MOV van de Plechelmusparochie – pastor Theo van der Sman.

Decreet Mgr W.J. Kardinaal Eijk en brief Kerkbestuur

Logo parochie  Logo bisdom

Onderaan dit bericht een link naar het decreet betreffende de onttrekking aan de Goddelijke eredienst van de Mariakerk aan Burg. Wakkerstraat 88 in Oldenzaal.

Ook is er een link naar de begeleidende brief van het kerkbestuur van de R.K. H. Plechelmus Parochie Oldenzaal.

Decreet tot onttrekking aan de Goddelijke eredienst van de R.K. Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opnemingkerk te Oldenzaal.

Begeleiden brief van het bestuur van de R.K. H. Plechelmus Parochie Oldenzaal

Diverse activiteiten in en rond de kerk

Bijzondere vieringen voor gezinnen met kinderen op de basisschool

Op zaterdag 11 februari om 19.00 uur is er in de Plechelmusbasiliek een gezinsviering over de liefde. Alle gezinnen uit onze parochie zijn van harte welkom! Tijdens de collecte zamelen we houdbare producten voor de Voedselbank in.

Op Aswoensdag 22 februari om 15.00 uur is er speciaal voor alle gezinnen van onze parochie een Gezinsviering met uitreiking van het askruisje. Een mooie manier om je kinderen of kleinkinderen vertrouwd te maken met de rijke tradities van onze kerk.

Cursus Icoonschilderen

Op 1 maart start er weer een cursus Icoonschilderen. Deze keer vindt de cursus plaats in het parochiecentrum van de Remigiuskerk in Weerselo. Docent Jos Bentert zal de cursus geven. Er is de mogelijkheid om òf in de middag van 13.30 – 16.00 uur òf in de avond van 19.00 – 21.30 uur te komen.

De kosten zijn 185 euro, inclusief verf, pigmenten, bladgoud. Een set penselen kost 20 euro. De plank waar de icoon op gemaakt wordt kost tussen de 30 en 60 euro, afhankelijk van de grootte.

Wil jij een keer je eigen icoon schilderen of schrijven zoals het officieel heet, meld je dan uiterlijk 19 februari aan bij pastor Maroesjka Sleeger. pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl of telefonisch: 06 2337 3647. Zij kan ook meer informatie geven. Teken- of schilderervaring is niet nodig!