Aanmelding Eerste Heilige Communie Oldenzaal

Logo parochieBeste ouders/verzorgers van leerlingen groep 4,

Kinderen die in groep 4 zitten kunnen de Eerste Communie doen. Een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk, altijd een feestelijke gebeurtenis.

Onderaan deze brief vinden jullie de link naar het digitale aanmeldingsformulier.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er 2 of 3 communievieringen ingepland in Oldenzaal. Als het 3 vieringen zijn, worden ze gehouden op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023. We zullen jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de definitieve data.

Aan de communievieringen gaat voorbereidingstraject vooraf. We gebruiken daarvoor het Communieproject ‘Blijf dit doen…’ waarbij pastor Maroesjka Sleegers in samenwerking met de ouders de voorbereiding op zich zal nemen. We willen jullie hier graag over informeren op de informatieavond  voor ouders op donderdag 12 januari 2023 van 20.00 – 21.00 uur in de Plechelmusbasiliek. De informatieavond is ook te volgen via de livestream https://www.plechelmus-parochie.nl/home/organisatie/media/live-viering-volgen/ en is eventueel ook op een later moment terug te kijken.

De kosten voor de Eerste Communie bedragen €35. Hiermee worden de directe kosten gedekt, zoals het werkboek, de knutselmaterialen en de fotograaf. Graag direct bij aanmelding overmaken op rekening:

NL 85 RABO 0139.171.797 t.n.v. Geloofsgemeenschap Antonius.

Omschrijving: 1e communie , naam kind, school, groep

“Bovenstaand rekeningnummer gebruiken, ongeacht via welke geloofsgemeenschap
binnen de Plechelmus Parochie je komt”

Als het betalen van deze bijdrage lastig is, neem dan contact op met pastor Maroesjka Sleegers: 06-23373647 of pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Zij is vanuit de parochie het aanspreekpunt voor de Eerste Communie. Bij vragen over de organisatie of problemen bij het digitaal aanmelden kunt u terecht bij de communiewerkgroep: communiepp@gmail.com.

We ontvangen de aanmelding graag uiterlijk 24 december. Voor het digitale aanmeldingsformulier voor kinderen in groep 4, klik hier:

AANMELDINGSFORMULIER

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie, laat het ons dan weten. We kunnen wat extra hulp goed gebruiken. Houd onze Facebookpagina ook in de gaten voor nieuws over de communie: https://www.facebook.com/1e-H-Communie-PlechelmusParochie-Oldenzaal-1481507842144495

Met vriendelijke groet, namens de communiewerkgroep,

Ilone Siers – Jansink

#RedWednesday

Logo parochieKerken van onze parochie kleuren bloedrood op #RedWednesday

De Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, en de Plechelmuskerk in Saasveld worden woensdag 23 november 2022 ’s avonds, samen met tientallen kerken in Nederland en honderden wereldwijd rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt onze parochie samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Ook wordt in de basiliek, om 19.00 uur, een Heilige Mis gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Onze parochie doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om zo bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd.

Oorsprong RedWednesday
De #RedWeek vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015, toen het lokale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser-beeld in het rood liet aanlichten om de vervolging van Christenen in Irak te markeren. In april 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte ACN Italië de Trevi-fontein. ACN UK ging verder op dit idee en creëerde #RedWednesday, om alle vervolgde Christenen te herdenken op de woensdag voor Black Friday. Met name in het Verenigd Koninkrijk is het initiatief niet alleen omarmd door verschillende christelijke confessies, maar ook door andere religies, als blijk van solidariteit. In Nederland hebben de afgelopen vier jaar ruim 170 kerken meegedaan. De kleur rood staat in onze katholieke traditie voor de Passie van Christus en het bloed van de martelaren.

Advent en Kerstmis in de Kunst

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst

door Mgr. Woorts

Donderdag 1 december  2022

19.30 uur: lezing in cultureel centrum De CoCeR te Rossum 

Toegang: gratis

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Afbeelding

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer


Mgr. Woorts vertelt over de vele kunstvormen rondom Advent en Kerstmis

en geeft zo een heel nieuwe kijk op deze tijd.

 

De advent- en kersttijd is een tijd van verstilling,

van in alle rust zoeken, verwachtend-uitkijkend naar het Kind.

God die op ooghoogte komt, een in alle bescheidenheid,

grote liefde voor de mens.

Sint Maarten

Wie kent hem niet: de grote Sint Maarten, die door zijn vrijgevigheid voor ons allemaal een voorbeeld werd. Sint Maarten werd rond 316 geboren in het huidige Hongarije. En omdat zijn vader militair was, moest hij dat ook worden. Want ja – zo vader zo zoon. Maar intussen had Maarten kennisgemaakt met het christelijk geloof. En dus wilde hij liever geen militair worden. Bij hem paste het bekende gezegde op een andere manier: zo Vader zo zoon, maar nu had de Vader een hoofdletter. Maarten koos God als voorbeeld, en niet zijn eigen vader. En hoewel hij uiteindelijk toch in dienst moest, bleef hij ook daar Gods voorbeeld volgen.

Zo ook op die hele koude dag, toen hij naar Amiens moest. Onderweg komt hij keer op keer arme mensen tegen die hij steeds een deel van zijn kleren geeft. Dan komt hij bij de stadspoort van Amiens een bedelaar tegen, die helemaal verkleumd is. Die kon hij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Dus gaf hij hem wat hij nog over had: zijn halve mantel. En dan gebeurt het wonder: ’s nachts ziet hij in een droom Jezus voor zich staan, met de halve mantel van de bedelaar om zich heen. En Jezus zegt tegen de engelen die Hem omringen: ‘Martinus heeft nog maar pas van Mij gehoord, maar toen Ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.’

Wat een voorbeeld is Sint Maarten voor ons! Hij kende Jezus nog maar pas, maar wist precies wat Hij van hem vroeg, en ook van ons: dat wij ons leven delen met mensen die het minder hebben. Ons land is aan alle kanten in crisis. Heel veel mensen hebben grote – financiële – problemen. Dat maakt deze crisis voor ons, christenen, tot een opdracht. De opdracht er naar vermogen te zijn voor hen die het minder hebben dan wij. Want laten we vooral niet vergeten wat Jezus tegen ons zegt: alles wat we voor een ander doen – al geven we de ander een beker water of koffie – doen we voor Hem. Zodat de ander – èn wij – Hem ontmoeten.

Ik bid ons allen, in ons klaarstaan voor elkaar, een hartverwarmende winter toe.

Pastor Constance Janssen

14

Woord- en Communievieringen

Even wennen: een nieuwe volgorde voor Woord- en Communievieringen

Logo parochieEen aantal jaar geleden is door de Nationale Raad van de Liturgie bepaald dat de plaats van het Communiegebed in Woord- en Communievieringen een andere moet zijn dan die van het Eucharistisch gebed. Reden daarvoor is, dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen een Eucharistieviering en een Woord- en Communieviering. Tot nu toe heeft in onze parochie deze – verplichte – aanpassing nog niet plaatsgevonden.

Daarom heeft het pastoresteam besloten dit alsnog te doen. Reden hiervoor is dat wij met onze gewoonte al jaren afwijken van alle andere parochies in onze omgeving. Nu samenwerking met buurtparochies steeds dichterbij komt is het raadzaam aan te sluiten bij de praktijk zoals die al een aantal jaren had moeten gelden.

De volgorde van onze Woord- en Communievieringen na de geloofsbelijdenis zal er vanaf het weekend van 26/27 november als volgt uitzien:

 • Voorbeden
 • Collecte (deze kan ook plaatsvinden aan het einde van de viering, bij het verlaten van de kerk)
 • Vredeswens
 • Overbrengen van de Eucharistische gaven naar het altaar
  Tijdens het overbrengen kan een lied worden gezongen
 • Onze Vader
 • Uitnodiging tot de Communie
 • Uitreiken Communie
  Tijdens het uitreiken van de Communie kan een lied worden gezongen
 • Communie/Dankgebed
 • Eventueel een lied
 • Mededelingen
 • Zegen
 • Slotlied

Wij hopen dat iedereen snel kan wennen aan deze nieuwe indeling van de viering, en wensen u alvast een gezegende Adventstijd toe.

Hartelijke groet,

Namens het pastoresteam,

Pastor Constance Janssen

Sint Maarten viering

Op 12 november a.s. zal er weer een aangepaste Sint-Maarten viering worden gehouden voor en door mensen met een beperking. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze feestelijke viering mee te doen. Het thema is Niemand in de kou laten staan. De viering begint om 19:00 bij de toren van de Hofkerk waarna we samen in een lampionnenoptocht naar de Plechelmus gaan.

In deze viering gaan pastor Sleegers en dominee Veening voor en zullen kinderkoor De Trippeltjes en VOF de Hof de muziek verzorgen. Na afloop is er chocolademelk en speculaas om nog gezellig even na te praten. We hopen natuurlijk op een grote opkomst. Denk ook aan je lampion!.

Sint Maarten

Nieuwsbrieven van het Bisdom

Logo BisdomBeste mensen.

Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven op de website van het Aartsbisdom. Daar zijn brieven bij die wat extra aandacht verdienen.

Dit bericht laten we op de website staan zodat iedereen, die dat wil, een kijkje kan nemen in het archief van de nieuwsbrieven. Ik wil dit graag onder uw aandacht brengen.

Klik op de link: Nieuwsbrief  Aartsbisdom

Voor de goede orde: de als laatste verschenen nieuwsbrief staat bovenaan.

Pastor B. Reerink

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Logo BisdomHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Logo Lourdus