Brief van de Nederlandse Bisschoppen aan alle Parochies

Logo Ned. Bisschoppen

‘Vervul het hart dat U verbeidt’
Brief van de Nederlandse Bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020

Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar misschien ook wat ongemakkelijk, omdat het sinds half maart niet meer kon? Waarschijnlijk mist u een aantal bekenden? En misschien is het moment van het ontvangen van de H. Communie wel emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets bijzonders is om weer voor Gods aanschijn te staan. Want thuis verbonden zijn met God is toch anders dan in het kerkgebouw.

Terugblik

In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk of onderbreking van de studie. Vanaf eind februari waren er vanwege het uitbreken van het coronavirus beperkende maatregelen die half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal bezoek. We leefden op afstand van elkaar. Ouderen, zieken en stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden. Het was een schok te moeten ervaren dat er geen publieke vieringen meer plaats konden vinden. Nog opmerkelijker was het dat dit drie maanden heeft geduurd. Een novum in de geschiedenis.

De periode die nu min of meer achter ons ligt, is een periode van loutering geweest. De vastentijd werd als het ware verlengd in de paastijd. Langzaam komen er versoepelingen die, als alles goed gaat en er geen nieuwe golf van virusbesmettingen komt, het leven weer normaler maken. We zullen moeten blijven opletten, ook op elkaar. We gaan weer samen vieren, maar voorlopig met beperkingen. En dat zal ons een ongemakkelijk gevoel geven, want een viering met alleen mensen die gereserveerd hebben, is eigenlijk niet wat we willen.

Pinksteren

 • Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
 • houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
 • vervul het hart dat U verbeidt
 • met hemelse barmhartigheid.

Met Pinksteren zingen we het Veni, Creator Spiritus Kom, Schepper Geest. In deze hymne bidden we om de komst van de Heilige Geest en om de geestelijke gaven die we nodig hebben om als christen te kunnen leven. Wij willen graag de Heilige Geest ontvangen, zodat Jezus’ gezindheid ook de onze wordt. En we bidden dat Hij ons hart vervult, en dat Hij bij ons zijn intrek neemt. Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is, wanneer we de laatste maanden te veel met afstanden moesten leven.

“Geef dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.” Degenen die door het coronavirus zijn getroffen en hersteld, kunnen nog een hele tijd last hebben van benauwdheid of vermoeidheid. Door revalidatie zullen zij aan hun herstel moeten werken. We bidden dat ze de kracht krijgen die hun lichaam nodig heeft.

“Geef dat ons hart van liefde brandt.” Het zou kunnen zijn dat er teleurstelling, opstandigheid of boosheid was in de richting van overheid en kerkelijke leiding vanwege de beperkende maatregelen die nodig geacht werden. Er klonken geluiden dat de kerken meer een beroep hadden moeten doen op hun vrijheid. Als bisschoppen hopen we dat er geen verbittering achter blijft, en dat het besef overheerst dat alle maatregelen nodig waren om het gevaarlijke virus te bestrijden en gezondheid en veiligheid te waarborgen. Het was niet zomaar een griepje. Laat de Geest ons hart weer zacht maken.

Het is mogelijk dat we hebben geworsteld met de vraag waarom ons dit alles is overkomen. Ons verstand kan verduisterd zijn. Journalisten stellen de vraag aan verschillende mensen hoe ze de pandemie ervaren: als een straf van God, als een beproeving, als een mogelijkheid voor bezinning en reflectie, of als een teken van de eindtijd. Een andere optie die journalisten voorleggen is natuurlijk: ‘Ik zie geen relatie tussen mijn geloof en het virus’. De vraag naar het ‘waarom’ blijft duister voor ons. We spreken de hoop uit dat we de wijsheid mogen ontvangen om met deze levensvragen om te gaan, en dat we door onze machteloosheid weer gaan beseffen dat ons leven in Gods hand is.

Gebed en sacrament

We kunnen ons de vraag stellen wat het gebed ons in de afgelopen maanden heeft gebracht. Is het ons gelukt om te blijven bidden? Hebben we mogelijkheden gevonden om het thuis vol te houden? Meer mensen dan ooit hebben via allerlei media vieringen gevolgd. Die hebben dus in een behoefte voorzien. Welke invloed zullen de ervaringen met virtuele vieringen hebben op het kerkbezoek in de komende tijd? Dat is een vraag die velen zich stellen.

Het was bijzonder pijnlijk om de sacramenten niet te kunnen ontvangen. Dit geldt voor de reguliere kerkgangers op zondag en door de week, maar zeker ook voor degenen die tijdens de paaswake zouden worden gedoopt of in de volledige eenheid van de katholieke kerk zouden worden opgenomen. Ook is het jammer dat de vieringen van de eerste H. Communie en het H. Vormsel geen doorgang kunnen vinden. We hopen het contact met deze kinderen en jonge mensen te kunnen vasthouden voor later en dat zij dat contact in de kracht van de Heilige Geest ook blijven zoeken.

Het vieren van de sacramenten is essentieel voor ons als gelovigen. We zijn namelijk fysieke mensen, en hebben naast een ziel en een geest ook een lichaam. In de sacramenten ontmoeten we de mensgeworden Zoon van God. “Gij schenkt uw gaven zevenvoud”, zingen we in het Veni, Creator Spiritus. Dat wijst op de zeven gaven van de Heilige Geest, maar het doet ons ook denken aan de zeven sacramenten. We mogen ons realiseren dat voor het waardig ontvangen een juiste geestelijke en morele gesteltenis nodig is. Sacramenten ontvangen we niet zomaar, dat is wel gebleken. Ze zijn een bijzonder “liefdevuur dat ons doordringt”.

Veel priesters hebben in de afgelopen maanden de eucharistie alleen gevierd of in kleine kring. Dat zal voor een aantal van hen een nieuwe ervaring zijn geweest. Elke eucharistieviering is een dankzegging aan God de Vader die zich door zijn Zoon naar ons toegekeerd heeft en die wij in de Heilige Geest aanbidden. Het is goed dat we deze aanbidding van God als geloofsgemeenschap hebben voortgezet en dat we die in de komende tijd weer samen gestalte kunnen geven.

 • Doe ons de Vader en de Zoon
 • aanschouwen in de hoge troon,
 • o Geest, van beiden uitgegaan,
 • wij bidden U gelovig aan.

Wij wensen u een inspirerend pinksterfeest toe en hopen dat de Geest u begeleidt uit deze verwarrende periode naar een nieuwe ervaring van vrede, naar de ervaring dat God ons zijn hand ten zegen houdt.

28 mei 2020
De R.-K. bisschoppen van Nederland

Per 1 juli 2020 weer openbare vieringen

Dames/heren,

Bericht PlechelmusparochieHet parochiebestuur heeft vanochtend besloten, na ampele overwegingen en gelet op wat andere parochies in onze omgeving doen, dat per 1 juli a.s. openbare vieringen/vieringen met kerkgangers weer in de kerk mogen worden gehouden.

In de loop van volgende week zal hierover een uitgebreide brief worden gestuurd waarin alle voorwaarden staan.

Voor vragen hieromtrent kan contact opgenomen worden met onze vice voorzitter Tom Kok, mobiel 06 – 53632125.

Bestuur Plechelmusparochie

Pinksteren

Voelbaar als een windvlaag….

Pinksteren

 • Het is altijd lastig om de Heilige Geest te omschrijven.
 • Het is niet echt grijpbaar maar een ervaren…heel soms…
 • Aan de hand van Greet Brokerhof probeer ik dat ervaren te verwoorden:

 

 • Soms, zomaar onverwacht,
 • voel je een hand op de schouder,
 • zie je ogen vol begrip,
 • terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep.
 • Het is als een streepje zonlicht achter een donkere wolk.
 • Het geeft een beetje hoop,
 • het geeft een beetje houvast.
 • Iets van God, lijkt het wel,
 • tenminste, iets in die geest …..

 

 • Soms, als alles tegenzit
 • en je niet weet wat je moet,
 • word je getroffen door iets
 • wat speciaal op jou lijkt te slaan:
 • Een opmerking, een regel, een lied
 • waarmee je verder kunt.
 • Het wijst een weg
 • die jij nog niet gezien had.
 • Het geeft een beetje houvast.
 • Iets van God, lijkt het wel,
 • tenminste, iets in die geest ….

 

 • Soms weet je het zeker:
 • dat is geen toeval meer.
 • Maar veel vaker twijfel je:
 • was dat nou God of niet?
 • Want God is zo ongrijpbaar
 • voelbaar als een windvlaag
 • die de wolken uiteen blaast
 • en je lucht en licht geeft.
 • Hij geeft een beetje houvast.
 • Soms, even, voel je het
 • dan merk je iets van Zijn Geest ….

 

 • God, de Heilige Geest, ervaren in je leven is zo moeilijk te verwoorden.
 • Je kunt er zelf nauwelijks woorden aan geven.
 • En wanneer je probeert te vertellen wat die mens,
 • die gebeurtenis, dat woord of lied
 • juist op het moment dat je het nodig had voor jou betekende,
 • dan begrijpt de ander dat vaak niet en hou je het maar voor je.
 • Je wordt stil.
 • Maar zelf weet je het heel zeker: dit was geen toeval meer
 • dit had met God van doen.
 • Dat mochten ook de apostelen met Pinksteren ervaren.

Ine Wilbers

Steun Vastenactie

Steun Vastenactie in Guatemala

VastenactiueDit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar het project ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala¨: voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen. Door het Coronavirus hebben veel collectes en acties door scholen niet plaatsgevonden en daarom gaat de fondsenwerving voor de vastenactie dit jaar door tot en met 30 september.

Wilt u een bijdrage leveren aan het project ¨Jongeren en vrouwen weven een een cultuur van vrede in Guatemala¨?

Maak dan een donatie over aan Vastenactie of koop originele wenskaarten.

 • Een donatie overmaken kan naar: NL21 INGB 0000 0058 50
 • t.n.v. Vastenactie, Den Haag
 • O.v.v. 401397

Doneren kan ook via de website van Vastenactie.

De wenskaarten zijn te bestellen via Inge Kuiphuis (inge.kuiphuis@mtc.org.gt) en te koop bij Reinerink bloemen in Tubbergen. De kaarten kosten 2 euro per stuk, en 5 euro voor een setje van 3 kaarten.

Meer informatie over het project vind je op de blog van Inge Kuiphuis. Zij zet zich als missiewerker in voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala.

Tilburgse parochie neemt Marialiederen op om mee te zingen thuis

Marialiederen zingen is een jaarlijkse traditie in mei in de Tilburgse Mariakerk. Een kwartet nam nu 20 populaire liedjes op om thuis mee te zingen.
Sinds het begin van de lockdown in Nederland worden de wekelijkse diensten in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg via de website van de parochie en YouTube uitgezonden. Toen bleek dat veel gelovigen de liederen van de mis thuis meezingen, ontstond het idee om voor de meimaand Marialiedjes op te nemen. Een gelegenheidskoor met Sonja van den Dries, Joke Knegsel, Bert de Grauw en Albert Bisschop klaarde de klus in een verder lege kerk. Beluister de liedjes.

Vastenactie 2020

Vastenactie verlengd tot 1 september

VastenactieIn verband met de corona-crisis is besloten de Vastenactie tot 1 september te verlengen. Wij hopen natuurlijk dat u gul zult geven!

In onze parochie is de mogelijkheid om te geven voor het landelijke thema van de Vastenactie, ‘Werken aan je toekomst’. Hierbij wordt aan kinderen een vervolgopleiding aangeboden, zodat zij zich beter kunnen voorbereiding op hun toekomst. Doneren voor deze actie kan via www.vastenactie.nl.

Daarnaast hebben wij, in samenwerking met de Pancratiusparochie en Parochie Lumen Christi, een eigen doelenproject: ‘Samenwerken aan een veilige toekomst’. Dit project bewandelt twee sporen: aan de ene kant wordt aan mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Aan de andere kant worden vrouwen en jongeren geholpen hun eigen toekomst vorm te geven, door hen bijvoorbeeld een opleiding aan te bieden. Doneren voor dit doel kan via www.vastenactie.nl/projecten/vrouwen-en-jongeren-weven-een-cultuur-van-vrede-in-guatemala.

Pastoresteam Plechelmus Parochie

Nieuwsbrief maart 2020

Logo Plechelmusparochie

NIEUWSFLITS MAART 2020

Plechelmusparochie Oldenzaal

Deurningen – Rossum – Saasveld – Weerselo

 


Pasen vieren in coronatijd

Daags na de jongste aanscherping door de overheid, rondom alle pogingen de  besmettingen met het coronavirus te reguleren en te beperken, deed ik enkele boodschappen in de supermarkt waar ik geregeld kom. Er waren een redelijk aantal mensen aan het winkelen, maar wat mij vooral opviel was de bijna doodse stilte in die grote ruimte van de winkel. Die anders dikwijls zo rumoerige mensen waren stilgevallen, het leek wel een kerk waar vlak voor de aanvangstijd van de plechtigheden, een eerbiedige stilte heerst.

We leven dan ook in ongekende tijden en tot en met Pinksteren zijn door de overheid alle bijeenkomsten van mensen verboden. De Nederlandse bisschoppen sloten zich daarbij aan voor wat de kerken en vieringen binnen hun bisdommen betreft.

Als een kerk open is kunnen mensen wel naar binnen lopen voor een gebedsmoment, mits ze de afstand die voorgeschreven is in acht nemen, en om eventueel een kaarsje op te steken.

Een pandemie legt het economische, sociale en kerkelijke leven nagenoeg plat. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Pasen 2020, het zal heel anders zijn dan we gewend waren.

De stilte die valt op onze wegen, winkelstraten en in onze kerken, ja zelfs in de anders zo rumoerige supermarkten, het lijkt wel een soort bezinnings en meditatieve sfeer met zich mee te brengen. Een sfeer waar we Pasen 2020 mee tegemoet gaan.

Pasen, het is het feest van licht dat alle duisternis doorbreekt. Het leven dat sterker is dan de dood. Het feest van de verrijzenis van de Heer Jezus Christus.

Misschien dat deze coronatijd, waar we allemaal van hopen, dat deze gauw geschiedenis wordt, dat deze zoveel mogelijk deuren voorbij zal gaan, dat deze zo min mogelijk slachtoffers zal kosten.

Pasen 2020Maar ook hoop ik dat de stilte, de rust die nu gevallen is, ons helpen mag ook te verwijlen bij het mysterie van de verrijzenis van Jezus Christus.

‘’Het graf is leeg’’, zo getuigen de apostelen, als eerste Maria Magdalena, de apostola apostolorum ( de apostel van de apostelen).

‘’De Heer is verschenen aan de leerlingen’’, zo lezen we elders in het evangelie.

Dat geloof van Pasen, dat het ook ons doorheen deze zware tijden zal loodsen, een nog onbekende toekomst tegemoet.

Mede namens mijn collegae pastores, wens ik U en de uwen oprecht een ZALIG PAASFEEST.

Pastor B. Reerink


Kerkradio-vieringen

Vanuit verschillende plaatsen worden vieringen verzorgd via de kerkradio. Een rooster hiervan staat in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website (www.plechelmusparochie.nl).


Kerk TV

Via de website www.plechelmus-parochie.nl zijn vanuit de Plechelmusbasiliek verschillende vieringen te bezien en te beluisteren, onder andere Palmzondag, de Goede Week en Pasen. Na Pasen zullen ook op woensdagavond en vrijdagmorgen vieringen worden verzorgd. Het rooster hiervan staat in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website.

Tijdens de viering van Palmzondag zullen de palmtakjes voor de hele parochie worden gezegend. Daarna kunnen parochianen de palmtakken in hun eigen kerk ophalen. De tijden waarop dat kan, staan ook in de vaste rubriek in de Glimlach en de Dinkelland Visie, en op onze website.


Doop, Eerste Communie en Vormsel

In verband met de corona-crisis zullen alle doopvieringen worden opgeschort tot nader bericht. In nood kan altijd bij de pastores een doopviering in klein verband worden aangevraagd.

Ook de voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zullen worden opgeschort tot nader bericht.


Van het bestuur

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Naar aanleiding van de verstuurde stukken heeft er een overleg met de heer Van den Dool van het bisdom plaatsgevonden. Het bisdom vraagt om nadere informatie op een aantal specifieke punten. Het parochiebestuur is bezig om die informatie te verzamelen.

Zodra deze informatie compleet is zal er een vervolgoverleg worden gepland met de vertegenwoordiger van het bisdom.

Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument

De eerste gegadigde voor de koop van deze kerk heeft zich onverwacht teruggetrokken. Omdat er meerdere inschrijvers zijn gaat het bestuur in gesprek met de eerstvolgende op de lijst.

Verbouw tussenruimte tussen de voormalige pastorie en de H. Antoniuskerk

Dit proces is afgerond.

Aktie kerkbalans 2020

Vanwege de zorgelijke financiële situatie in Oldenzaal is besloten om naast de gebruikelijke kerkbalansactie in Oldenzaal ook een extra actie te houden in de stad Oldenzaal, waarbij parochianen, die niet (meer) met de jaarlijkse actie van kerkbalans meededen, worden uitgenodigd om weer actief financieel deel te nemen in de r.k. kerkelijke organisatie in Oldenzaal. In totaal zijn er op circa 6.000 extra adressen brieven bezorgd.  Inmiddels is gebleken dat een deel van deze brieven niet tijdig op de bewuste plaatsen is aangekomen, maar – voor zover deze brieven nog traceerbaar zijn – zijn deze alsnog bezorgd.

Maatregelen Coronavirus

 1. Voor de laatste informatie: zie de website: Plechelmusparochie.nl 

Daar wordt regelmatig het laatste nieuws over de maatregelen over de Coronacrisis gepubliceerd, voor zover dat betrekking heeft op de gang van zaken binnen onze parochie.

 1. Aanvullende maatregelen van de Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen hebben aanvullende maatregelen getroffen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de rijksoverheid op maandag 23 maart jl..

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de hele Paastijd tot en met Pinksteren (31 mei 2020) afgelast. 

Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of om – in voorkomende gevallen- een gave voor de voedselbank te brengen. Uiteraard geldt daar ook een onderlinge afstand tot andere personen van 1,5 meter.

 1. Presentatie van het gerestaureerde ‘Witte’-orgel in de Plechelmusbasiliek uitgesteld

Door de coronacrisis wordt de presentatie van het gerestaureerde orgel, dat gepland stond voor 8 mei a.s., uitgesteld. In overleg met alle betrokkenen zal er op termijn een nieuwe datum worden gepland.

Nuttige Adressen


De heilige Corona, voorspreekster bij epidemieën

H.Coronade heilige Corona is een in Nederland relatief onbekende heilige die rond 160 is geboren en op 16-jarige leeftijd als martelares stierf. In die tijd was sprake van grote vervolgingen en Corona werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten en te bemoedigen die gemarteld werden. Zij onderging daarop een wrede marteldood: ze werd tussen twee gebogen palmbomen vastgebonden, die haar verscheurden toen zij omhoog vlogen. Corona wordt vooral vereerd in Oostenrijk, en Oost-Beieren, en wij herdenken haar op 14 mei. Zij wordt meestal afgebeeld met een kroon op het hoofd: een oud symbool voor rijkdom. In haar geval gaat dat natuurlijk om spirituele rijkdom.

Corona is de bescherm-heilige van houthakkers, en wordt aangeroepen voor standvastigheid in het geloof. Maar vooral mogen wij haar aanroepen bij epidemieën. Dat maakt haar wel een heel toepasselijke heilige in deze Corona-tijd!


Noodsituaties

In geval van nood kunt u altijd bellen of mailen met één van de pastores: