Vormselvoorbereiding Oldenzaal

Vormsel OldenzaalVormselvoorbereiding Oldenzaal

Ondanks alle beperkingen rondom Corona, willen we toch een start gaan maken met de vormselvoorbereiding van de kinderen die op dit moment in groep 8 zitten! De vormselviering zelf zal pas in november plaatsvinden. Heeft jouw kind vier jaar geleden de Eerste Communie gedaan? En zou hij of zij nu met de vormselvoorbereiding mee willen doen? Weet je het niet? Praat er dan eens over met elkaar en geef je kind op bij de vormselwerkgroep marjolein@grondman.org

Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle ins en outs!

Het zou mooi zijn als jouw kind mee gaat doen!

Bedankje aan de vrijwilligers

Bedankje 2021Een hartelijk woord van dank aan al onze vrijwilligers die zich de afgelopen week ingezet hebben om van de vieringen van de Goede Week en Pasen iets bijzonders te maken.

Nog meer dan andere jaren is er aandacht besteed aan de liturgie, de zang en de aankleding van de kerken, omdat alles alleen via de livestream te volgen was. Zonder jullie inzet hadden we Pasen nooit zo mooi kunnen vieren!

Pastoresteam

 

Actie Kerkbalans verplaatst naar voorjaar 2021

Logo parochie

Plechelmusparochie

Gezien de situatie rond het Covid 19 virus is door het parochiebestuur van H. Plechelmus, in overleg met locaties, besloten om de Actie Kerkbalans in de hele parochie te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.

U hebt daarover een artikel kunnen lezen in de Tubantia/TC van donderdag 14 januari 2021.

Aangezien onze vrijwilligers de parochianen dan gaan bezoeken en dus in dus contacten met elkaar niet te voorkomen zijn, is het gevaar van besmetting te groot.

Wij gaan er vanuit dat u voor dit uitstel begrip hebt.

Bestuur H. Plechelmusparochie

Paaswens 2021

Paaswens 2021Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er Liefde is,
is vertrouwen in morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen

 

 

Van harte hoopvolle paasdagen gewenst!

 

Brief van het Ariensinstituut

Beste leden van het pastoraal team en parochianen.

Logo AriensinstituutWe bevinden ons momenteel in de lockdown ter bestrijding van het coronavirus. Het maatschappelijk leven ligt grotendeels stil en dat geldt ook voor het leven in onze parochies en geloofsgemeenschappen.

Met veel creativiteit en energie is het afgelopen jaar geprobeerd om het contact met parochianen en vrijwilligers in stand te houden door liturgische vieringen (ook) via livestream toegankelijk te maken en in kleine groepen of online elkaar te blijven ontmoeten.

Er is nog veel onzekerheid over de diverse varianten van het virus, maar de, weliswaar trage, start van het vaccinatieprogramma geeft vertrouwen dat er de komende tijd versoepelingen mogelijk zullen zijn en dat langzaam maar zeker het maatschappelijk en kerkelijk leven weer opgestart zullen worden.

Ook het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Zoals u weet zijn we in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Er was een goede belangstelling en in het jaar daarop ook.

Helaas moesten we besluiten om afgelopen september niet te starten omdat we onvoldoende aanmeldingen hadden.

Lees hier verder voor de hele brief…..

Informatie vanuit het Parochiebestuur

Logo parochie

Plechelmusparochie

Informatie vanuit het Parochiebestuur binnen de Plechelmus-parochie Oldenzaal

Vergadering: 12 februari 2021

Parochiegemeenschap/volledige openbaarheid.

Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst

Omdat alle stukken zijn aangeleverd en omdat deze voldoen aan de eisen van het bisdom is het wachten op een definitieve beslissing.  De Priesterraad heeft de aartsbisschop geadviseerd om in te gaan op het verzoek tot onttrekking.

NB

Inmiddels heeft de Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, bij decreet van 19 februari 2021 ingestemd met het verzoek tot onttrekking. Binnen een periode van 10 nuttige werkdagen na deze datum kan een verzoek om verbetering of herziening van het decreet worden gedaan.

Actie Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans 2021 is uitgesteld tot maart a.s. in afwachting van versoepeling van de Coronamaatregelen.

N.B.

Omdat de Coronamaatregelen begin maart min of meer nog ongewijzigd worden gehandhaafd is besloten om de actie te verplaatsen naar eind mei a.s.

Verkoop respectievelijk onttrekking aan de eredienst van de Mariakerk

De koper van het vastgoed heeft aangegeven voor de omwonenden van de kerk een informatie-bijeenkomst te willen organiseren voor een presentatie van zijn infrastructurele plannen m.b.t. de kerk en directe omgeving. Besloten is om eerst die bijeenkomst af te wachten om kort daarna de informatiebijeenkomst als onderdeel van het onttrekkingsproces te houden. Daarmee wordt voorkomen dat tijdens de parochiebijeenkomst allerlei vragen over de toekomstige inrichting worden gesteld.

Vernieuwing website

Er moeten nog enkele zaken worden geregeld voordat de afronding van de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Eén van die zaken is de aanlevering van informatie vanuit de diverse geloofsgemeen-schappen voor plaatsing op de website.

Vacatures binnen het parochiebestuur

Het parochiebestuur is blij met de invulling van een vacature binnen het bestuur. Martin Kemerink uit Rossum heeft ingestemd met zijn voordracht bij het bisdom. Het bisdom heeft inmiddels besloten om Martin te benoemen voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025. Martin zal zich binnen het bestuur o.a. richten op gebouwenbeheer. Er wordt nog verder gezocht naar andere bestuursleden.

Uitsluitend livestreamvieringen met Pasen

Coronavoorschriften beperken het reguliere kerkbezoek tot maximaal 30 personen per viering.

Het parochiebestuur heeft daarom moeten besluiten dat er tijdens vieringen in de Goede Week van Palmzondag 28 maart t/m 5 april (Tweede Paasdag) geen kerkbezoek mogelijk is. Vieringen kunnen alleen via livestream worden gevolgd. Hierdoor wordt er geen druk gelegd op de vrijwilligers, die de toegang moeten controleren/reguleren.

Groet van de aartsbisschop i.v.m. Pasen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Op onze website is een groet van de aartsbisschop te lezen.

Tekenen van hoop doen ons opleven. Wij kunnen sowieso niet zonder hoop en vooral in onzekere tijden hebben we die nodig. Dat weten wij allen nu maar al te goed.

Lees hier de hele Paasgroet.

Op Goede Vrijdag is het secretariaat van de parochie gesloten.

Geen kerkbezoek in de Paastijd

Vieringen van Palmzondag t/m 2e Paasdag zonder parochianen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Het parochiebestuur heeft vooralsnog besloten dat tijdens vieringen in de Goede Week, van Palmzondag 28 maart t/m 5 april Tweede Paasdag, geen kerkbezoek mogelijk is.

Vieringen kunnen alleen via livestream worden uitgezonden. Hierdoor leggen we geen druk op de vrijwilligers die de toegang moeten controleren/reguleren en eventueel de 31-ste bezoeker de toegang moeten weigeren en houden we ons goed aan de corona-voorschriften.

Stabat Mater woensdag 31 maart

Facebookviering Stabat Mater woensdag 31 maart 19.00 uur

KruiswegHet Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa (Nederlands: ‘De moeder stond bedroefd’).

De auteur van het Stabat Mater was waarschijnlijk een franciscaan uit Frankrijk of Italië. In de 15e eeuw kreeg het Stabat Mater de rol van hymne in de katholieke liturgie. Het werd dan gezongen op 15 september, de dag waarop het “Feest van de Zeven Smarten van Maria” werd gevierd. Het Concilie van Trente (1543-1563) besloot echter het Stabat Mater weer uit de liturgie te verwijderen, omdat het te profaan zou zijn (meerstemmige muziek en gebruik van niet-Bijbelse teksten in de liturgie). Het gedicht behoort sinds 1727 op gezag van paus Benedictus XIII weer officieel tot de katholieke misgezangen van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Daarnaast werd het sindsdien ook gebruikt als onderdeel van de “Veertien statiën van de Kruisgang” tijdens de Goede week. Op deze woensdag in de Goede Week willen wij stil staan bij dit Stabat Mater, ter voorbereiding op het Paastriduüm, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.

U kunt deze viering live op Facebook volgen bij pastor Maroesjka Sleegers.