Allerzielenvieringen Plechelmusparochie

Allerzielenvieringen Plechelmusparochie

AllerzielenBakje troost zonder bakje…

Dit jaar is Allerzielen anders dan andere jaren, i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Zo zullen de vieringen van Allerzielen, maandag 2 november, in de kerken van de parochie Heilige Plechelmus zonder kerkgangers plaatsvinden. Het Pastoresteam heeft hiertoe besloten, na overleg met vertegenwoordigers uit alle geloofsgemeenschappen. Er mogen op dit moment nl. slechts 30 kerkgangers in de kerk aanwezig zijn tijdens een viering. Dat maakt het onmogelijk om iedereen die een dierbare wil herdenken een plaats te bieden.

Parochianen en nabestaanden zijn uitgenodigd om de vieringen in de diverse parochiekerken maandagavond om 19.00 uur te volgen via de live-streamverbinding. Kijkt u hiervoor op www.plechelmusparochie.nl bij Kerk TV.

Voor het afhalen van de gedachteniskruisjes is via het parochiesecretariaat van de betreffende kerken een afspraak gemaakt.

Overigens zullen de pastores, net als de afgelopen jaren, op 2 november wel op de kerkhoven van de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo aanwezig zijn tussen 10.00 en 11.00 uur om daar de bezoekers te ontmoeten en te troosten. Helaas is het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk ook een bakje troost, een kopje koffie of thee te schenken.

Bericht van het bestuur/pastores aan de parochianen

Dames/heren,

Naar aanleiding van het bericht van minister president Rutte op dinsdag 13 oktober 2020,  delen wij het volgende mede.

Het bisdom deelt de bezorgdheid van de overheid en daarom hebben wij besloten dat met ingang van a.s. zaterdag er nog maximaal 30 personen in de kerk mogen. Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter van elkaar. Er is een dringend advies om een mondkapje te dragen als men in beweging is. Er is geen samenzang.

Personen die buiten het maximum van 30 personen vallen mogen zich gelijk inschrijven voor de volgende viering.

Kijk voor landelijke informatie op de website van Bisdom Utrecht en op deze informatie naar aanleiding van vragen aan het Bisdom. Voor de meest recente informatie kunt u kijk op www.rkkerk.nl.

We weten dat het veel extra werk met zich mee brengt maar hopen op jullie medewerking in deze want gezondheid en veiligheid staat voorop!

Alvast bedankt.

Inloop parochiecentrum voorlopig gesloten

Beste parochianen

Na de persconferentie, op 13 oktober 2020, over het Coronavirus is het parochiecentrum aan de Kerkstraat in Oldenzaal met onmiddellijke ingang voorlopig gesloten. Het secretariaat blijft gewoon telefonisch bereikbaar.

We hopen dat de situatie de komende tijd gaat verbeteren zodat we gauw weer open kunnen. We houden jullie op de hoogte.

Parochiesecretariaat Kerkstraat Oldenzaal

Lezing over de Eucharistie

Beste dames en heren.

Logo Bisdom UtrechtKomende donderdag, 15 oktober 2020, is er een lezing door Mgr. Woorts, over Eucharistie en  kunst.

Helaas kan, door de situatie rond het Coronavirus, de lezing niet doorgaan.

Bericht namens de parochie Lumen Christi.

Bericht van de Bisschoppen – 10 oktober 2020

Datum: 10 oktober 2020 08:26:13 CEST
Onderwerp: Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

Aan:                                             

 • De leden van de pastorale teams
 • De besturen van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
 • De secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht

Logo Bisdom UtrechtGeachte lezer,

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:

Met vriendelijke groet,

namens de bisdomstaf,

Ir. R.L.A. Knoren

Vastenactie – interview met Inge Kuiphuis

Goedemorgen allemaal

Berichten logo parochieZoals jullie weten is tijdens de Vastentijd 2020 de vastenactie niet goed van de grond gekomen. Rond deze tijd wordt opnieuw aandacht aan de vastenactie geschonken.

Om dit te ondersteunen plaatsen een interview met Inge Kuiphuis op onze site. Hopelijk een aanleiding om de mensen te motiveren om te geven aan dit goede doel.

Bericht van de Bisschoppen – 8 oktober 2020

Datum: 8 oktober 2020 15:27:46 CEST
Onderwerp: Tussenbericht aan de parochies inzake coronamaatregelen

Aan:                                             

 • De leden van de pastorale teams
 • De besturen van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
 • De secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht

Logo Bisdom UtrechtGeachte lezer,

Wij mailen u vandaag met een tussenbericht over de stand van zaken na de dringende oproep van minister Grapperhaus afgelopen maandag om het aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig. Deze oproep heeft hij gedaan in de context van het snel oplopende aantal besmettingen in onze samenleving.

Deze week is er overleg geweest over de vertaling van deze oproep naar de parochies van de R.-K. Kerk. Er zijn overlegmomenten met de overheid geweest en voor komende vrijdag staat er weer een overleg gepland tussen het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) en de minister.

In al deze gesprekken pleit de R.-K. Kerk nadrukkelijk om ruimte voor maatwerk omdat het ene kerkgebouw het andere niet is. Dit maatwerk geldt al in het bestaande protocol van de R.-K. Kerk, want de grootte van het kerkgebouw is immers bepalend voor het aantal aanwezigen.

Omdat het overleg nog gaande is, wachten de bisschoppen nog met de eerder aangekondigde vertaling van de oproep van minister Grapperhaus naar de parochies tot vrijdag 9 oktober, eind van de dag.

We begrijpen dat dit voor u in de parochies heel vervelend is. We begrijpen dat dit u hindert in de voorbereiding voor komende zaterdag en zondag omdat u nog geen definitief aantal aanwezigen weet. Maar we doen een beroep op uw begrip en geduld. We leven in een bijzondere tijd waarin door de coronapandemie voor iedereen moeilijke en soms pijnlijke besluiten worden genomen.

De bisschoppen hebben vanaf het begin met onder meer het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ hun verantwoordelijkheid genomen met het oog op de volksgezondheid. Dit protocol blijft onverkort geldig, maar zoals gezegd willen de bisschoppen het nog gaande overleg met de overheid optimaal laten plaatsvinden om maatwerk, voor wat betreft het aantal aanwezige gelovigen bij een viering, nader in te vullen.

We vragen hierin om uw gebed en houden u op de hoogte, met vriendelijke groet,

De bisschoppenconferentie

Ikonen in het Emmaushuis

Ikonen in het Emmaushuis

Ikonen EmmaushuisIn de Mariamaand, op de drie zondagen 11, 18 en 25 oktober 2020, steeds van 10 tot 12 uur, zal er in het Emmaushuis op de Thij te Oldenzaal een kleine expositie zijn van o.a. Maria-ikonen. Het adres van het Emmaushuis is: Willem Dingeldeinstraat 37. Aanmelding vooraf is gewenst.

Bijna alle ikonen zijn van het Karmelklooster te Zenderen en een aantal daarvan verbeelden ‘Maria van de berg Karmel’. Maar ook zijn er ikonen van Titus Brandsma, Edith Stein en Elia. Elia, ons bekend uit het Oude Testament, ontdekte dat God niet in natuurgeweld was te vinden maar ‘in het suizen van een zachte bries’…

De genoemde personen horen bij de inspirerende figuren binnen de Karmelbeweging. Zo zijn er meer Bijbelse figuren te zien, waaronder de Emmausgangers. De ikonen zijn in alle rust te ‘beleven’ met zachte bijpassend muziek. Er is informatie aanwezig over de ikonen.

Al sinds het begin van de coronacrisis zijn er geen Woord- en gebedsvieringen meer in het Emmaushuis wegens de beperkte ruimte. Vanwege die beperkte ruimte is aanmelding vooraf gewenst, zodat we alles in goede banen kunnen leiden om aan de coronamaatregelen te voldoen. U kunt zich aanmelden per mail: psemmaus@kpnmail.nl of per telefoon: 0541-513833. Daarbij wordt u geïnformeerd over het bezoekmoment.

Vieringen in Coronatijd – aanpassing per 5 oktober

Logo Bisdom UtrechtNaar aanleiding van het gesprek van minister Grappenhaus met vertegenwoordigers van de kerken in Nederland, zijn de regels op 5 oktober 2020 aangepast. Zie hiervoor onderstaande mailing van het Bisdom. Deze week ontvangen de Parochies nog nadere uitleg en eventuele aanpassing van de maatregelen.

Kijk ook op de site van de Overheid voor meer informatie.


Datum: 6 oktober 2020 18:19:56 CEST
Onderwerp: Bericht naar aanleiding van gesprek minister Grapperhaus met kerkelijke koepels

Aan:                                             

 • De leden van de pastorale teams
 • De besturen van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht
 • De secretariaten van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht

Geachte lezer,

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaand bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met de kerkelijke koepels:

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

De Bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Met vriendelijke groet,

 • Rob Knoren
 • Secretaris econoom
 • Secretaris personeelsdienst
 • Aartsbisdom Utrecht

 

Pastoraal woord kardinaal Eijk

Broeders en zusters,

Bisdom UtrechtDe eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten plaatsvinden. Ook de tv-beelden uit landen waar aan het coronavirus overleden mensen met vrachtwagens werden afgevoerd naar provisorische koelcellen, staan op ons netvlies gebrand.

Lees hier de hele brief.