Categorie archief: Parochie

Berichten uit de Parochie

Allerzielenvieringen Plechelmusparochie

Allerzielenvieringen Plechelmusparochie

AllerzielenBakje troost zonder bakje…

Dit jaar is Allerzielen anders dan andere jaren, i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Zo zullen de vieringen van Allerzielen, maandag 2 november, in de kerken van de parochie Heilige Plechelmus zonder kerkgangers plaatsvinden. Het Pastoresteam heeft hiertoe besloten, na overleg met vertegenwoordigers uit alle geloofsgemeenschappen. Er mogen op dit moment nl. slechts 30 kerkgangers in de kerk aanwezig zijn tijdens een viering. Dat maakt het onmogelijk om iedereen die een dierbare wil herdenken een plaats te bieden.

Parochianen en nabestaanden zijn uitgenodigd om de vieringen in de diverse parochiekerken maandagavond om 19.00 uur te volgen via de live-streamverbinding. Kijkt u hiervoor op www.plechelmusparochie.nl bij Kerk TV.

Voor het afhalen van de gedachteniskruisjes is via het parochiesecretariaat van de betreffende kerken een afspraak gemaakt.

Overigens zullen de pastores, net als de afgelopen jaren, op 2 november wel op de kerkhoven van de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo aanwezig zijn tussen 10.00 en 11.00 uur om daar de bezoekers te ontmoeten en te troosten. Helaas is het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk ook een bakje troost, een kopje koffie of thee te schenken.

Inloop parochiecentrum voorlopig gesloten

Beste parochianen

Na de persconferentie, op 13 oktober 2020, over het Coronavirus is het parochiecentrum aan de Kerkstraat in Oldenzaal met onmiddellijke ingang voorlopig gesloten. Het secretariaat blijft gewoon telefonisch bereikbaar.

We hopen dat de situatie de komende tijd gaat verbeteren zodat we gauw weer open kunnen. We houden jullie op de hoogte.

Parochiesecretariaat Kerkstraat Oldenzaal

Vastenactie – interview met Inge Kuiphuis

Goedemorgen allemaal

Berichten logo parochieZoals jullie weten is tijdens de Vastentijd 2020 de vastenactie niet goed van de grond gekomen. Rond deze tijd wordt opnieuw aandacht aan de vastenactie geschonken.

Om dit te ondersteunen plaatsen een interview met Inge Kuiphuis op onze site. Hopelijk een aanleiding om de mensen te motiveren om te geven aan dit goede doel.

Ikonen in het Emmaushuis

Ikonen in het Emmaushuis

Ikonen EmmaushuisIn de Mariamaand, op de drie zondagen 11, 18 en 25 oktober 2020, steeds van 10 tot 12 uur, zal er in het Emmaushuis op de Thij te Oldenzaal een kleine expositie zijn van o.a. Maria-ikonen. Het adres van het Emmaushuis is: Willem Dingeldeinstraat 37. Aanmelding vooraf is gewenst.

Bijna alle ikonen zijn van het Karmelklooster te Zenderen en een aantal daarvan verbeelden ‘Maria van de berg Karmel’. Maar ook zijn er ikonen van Titus Brandsma, Edith Stein en Elia. Elia, ons bekend uit het Oude Testament, ontdekte dat God niet in natuurgeweld was te vinden maar ‘in het suizen van een zachte bries’…

De genoemde personen horen bij de inspirerende figuren binnen de Karmelbeweging. Zo zijn er meer Bijbelse figuren te zien, waaronder de Emmausgangers. De ikonen zijn in alle rust te ‘beleven’ met zachte bijpassend muziek. Er is informatie aanwezig over de ikonen.

Al sinds het begin van de coronacrisis zijn er geen Woord- en gebedsvieringen meer in het Emmaushuis wegens de beperkte ruimte. Vanwege die beperkte ruimte is aanmelding vooraf gewenst, zodat we alles in goede banen kunnen leiden om aan de coronamaatregelen te voldoen. U kunt zich aanmelden per mail: psemmaus@kpnmail.nl of per telefoon: 0541-513833. Daarbij wordt u geïnformeerd over het bezoekmoment.

NIEUW! Avondgebed voor gezinnen via Facebook

NIEUW! Avondgebed voor gezinnen via Facebook

Pastor SleegersMet ingang van zaterdag 22 augustus, zal pastor Sleegers dit jaar iedere vierde
zaterdagavond van de maand om 19.00 uur een Avondgebed voor gezinnen houden op Facebook.

Een kort moment van bezinning voordat het tijd is om te gaan slapen. Terugkijken en danken voor wat was, vooruitzien en bidden voor wat komen gaat.

We gaan dit als experiment aan, in een tijd waarin het nog steeds lastig en risicovol is om bij elkaar te komen. Het mooie van vieringen op Facebook is dat je ze ook op een later tijdstip nog terug kunt kijken. En we hopen dan ook dat we veel gezinnen, maar ook anderen weten te bereiken.

Zaterdag 26 september 19.00 uur 2e uitzending op www.facebook.com/maroesjka.sleegers

Werkzaamheden pastor Sleegers

Werkzaamheden pastor Sleegers

Pastor SleegersLangzaam maar zeker begint pastor Sleegers weer op te knappen. Dat betekent dat zij weer enkele activiteiten op zich gaat nemen, in overleg met de Arbo-arts en het pastorale team.

Zo blijft zij de Facebook-meditatievieringen op maandagmiddag 14.30 uur doen, evenals het bijbelverhaal voor kinderen op de woensdagmiddag.

Ook zal zij voortaan iedere vierde zaterdag in de maand om 19.00 uur een Avondgebed voor gezinnen houden via Facebook.

Vanaf nu sluit zij weer aan bij het periodieke teamoverleg en zal zij beetje bij beetje meer taken op zich nemen. Pastor Sleegers laat weten dankbaar te zijn voor de veel blijken van medeleven de afgelopen maanden. Vele kaarten en bloemen kleurden het huis en haar leven in de soms zware momenten.

Het is fijn als mensen haar aanspreken hoe het met haar gaat, maar erg persoonlijke vragen zijn niet gepast en daar zal zij dan ook niet op antwoorden. We hopen en wensen dat pastor Sleegers snel helemaal op zal knappen.

Aanmelden voor vieringen vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli is het weer toegestaan om vieringen in de kerk bij te wonen.

Moet u zich aanmelden:

De 1,5 meter regels bepalen hoeveel mensen er in uw kerk kunnen. Is dat aantal maximaal 100 personen dan is aanmelden niet nodig. Kunnen er meer in uw kerk, of bij een viering buiten, dan is aanmelden verplicht.

Bij speciale vieringen ( uitvaart en huwelijk ) gelden speciale regels.

Wilt u zeker zijn van een plaats in de kerk, kom dan op tijd naar de kerk.

De praktijk leert dat het maximale aantal bezoekers in de kerken van onze parochie allemaal onder 100 liggen.

 


De regel is op dat moment:

  • kom op tijd want vol is vol
  • aanmelding en checkgesprek bij de deur
  • volg de aanwijzingen voor een plaats in de kerk

 

Gebruiksplan Covid 19 pandemie

Door de geloofsgemeenschap H. Remigius Weerselo is dit gebruiksplan samengesteld

Sinds half maart 2020 hebben we te maken met Corona. Vanuit de overheid zijn strenge maatregelen voorgeschreven, zoals het sluiten van kerken. Inmiddels is de crisisfase voorbij en zitten we in een stabilisatiefase. De stabilisatiefase is een flexibele, soms grillige fase die lang kan duren. Een fase waarin Corona zo maar weer kan opleven. Het is een fase waarin we weten dat er nog steeds Corona heerst, maar waarin we ook op weg zijn naar het zgn. ‘nieuwe normaal’. Het is een fase waarin er nog steeds maatregelen nodig zijn, maar er tegelijk meer versoepelingen komen.

Dit gebruiksplan beschrijft op hoofdlijnen de kaders rondom de openbare vieringen, veiligheid, hygiëne en de hierbij horende gedragsregels.

Het is een werkdocument en wordt zo nodig aangepast na landelijke versoepeling van maatregelen.

Lees op deze pagina het hele plan.