Categorie archief: Parochie

Berichten uit de Parochie

Lichtprocessie Plechelmuskerk Saasveld

Op zaterdag 1 oktober is de jaarlijkse Lichtprocessie in Saasveld. Het plein voor de Plechelmuskerk en de kasteeltuin achter de kerk zijn prachtig verlicht met extra aandacht voor bijzondere objecten.

Om 19.00 uur is er voorafgaand aan de processie een woord- en communieviering. Aan het eind van de viering start de processie met deelname van het dames- en herenkoor, de koninklijke muziekvereniging St. Caecilia en bruidjes.

Zingend en biddend ter ere van Maria trekt de stoet deelnemers met kaarsjes en lampions door de tuin, waarbij 4 dragers, begeleid door toortsdragers, het Mariabeeld ronddragen. Een bijzondere sfeervolle gebeurtenis, die al vanaf 1961 mede dankzij inzet van toenmalig pastoor Bolscher plaatsvindt.

U bent van harte welkom!

Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld Lichtprocessie Saasveld

 

Vredesweek 17 t/m 25 september

Vredesweek Van 17 tot en met 25 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. A.s. vrijdag zal als start daarvan, de Oldenzaalse burgemeester Patrick Welman de vredesvlag hijsen bij het gemeentehuis.

In verschillende kerken in onze parochie wordt een Vredesviering gehouden.

Op zondag 18 september om 9.30 uur tijdens een Eucharistieviering in de parochiekerk van Saasveld met koor Da Capo en op zondag 25 september 9.30 uur in Deurningen eveneens tijdens een Eucharistieviering met medewerking van koor Cantate. Het thema van beide vieringen is “Wat doe jij voor Vrede”

De overweging zal verzorgt worden door Amir, een jonge vluchteling uit Iran die in een bezinning iets zal vertellen over zijn – en uw – zoektocht en verlangen naar vrede.

Er zijn ook oecumenische Vredesdiensten op zondag 18 september 9.30 uur in de Remigiuskerk te Weerselo, waarin ds. Roel Kloosterziel en pastor Maroesjka Sleegers voor zullen gaan. Het dameskoor uit Weerselo, aangevuld met zangers uit het Herenkoor en de Cantorij, zullen de zang verzorgen. Op zondag 25 september om 10.00 uur is er een vredesviering in de Hofkerk van Oldenzaal.

Ds. Esther Scheer – Weyenberg en pastor Maroesjka Sleegers zijn de voorgangers. De volkszang wordt begeleid door de organist Koos Schollaardt.

Iedereen kan iets voor vrede doen. We koesteren beelden van goed-samenleven. Dat vrede niet vanzelfsprekend is, zien we dagelijks in het nieuws. Daarom moet Vredeswerk doorgaan. En niet alleen door de medewerkers die wereldwijd met de organisatie PAX in verbinding staan, maar vooral door eigen persoonlijke inzet. Het blijft indrukwekkend hoe in de wereld van geweld door de kracht van verbeelding steeds weer door mensen wegen worden gezocht – en gevonden – van vergeving en verzoening. Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze vieringen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar rond koffie / thee te ontmoeten.-

PAX Vredesweek

Oecumensiche Vredesviering voor Oekraïne

Logo parochieOp zaterdag 27 augustus om 13.00 uur wordt in de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal een oecumensiche vredesviering voor Oekraïne gehouden.

Die oorlog duurt al meer dan 170 dagen en raakt een beetje op de achtergrond, terwijl de dreiging en het oorlogsgeweld er niet minder op wordt.

Daarom willen de Hofkerk en de Plechelmusparochie hier bij stilstaan en aandacht voor vragen. De viering zal tweetalig zijn en na de viering blijft de basiliek tot 17.00 uur uur open voor inloop, gebed, het opsteken van een kaarsje voor de vrede, een kopje koffie of thee, een gesprek, een eenvoudige creatieve activiteit die ook voor kinderen heel leuk is!

Tussen 15.00 uur en 16.00 uur zal de heer Kommers, organist uit Hengelo, een orgelconcert geven onder de noemer Bach in de Basiliek. Kortom, het belooft een sfeervolle middag te worden, waarop hopelijk vele hun goede wil tot vrede kenbaar maken in het opsteken van een kaarsje…

 

Ariënsprijs voor Diaconie

Ariënsprijs voor Diaconie

Logo parochieDeze drie-jaarlijkse prijs voor diaconale projecten in ons bisdom wordt over enige tijd weer uitgereikt. Dit jaar zijn 22 projecten genomineerd, waaronder ook een aantal uit onze parochie! U kunt voor de publieksprijs meestemmen. Lees meer over deze inspirerende initiatieven en stem op uw favoriet!

Meer info over de Ariënsprijs.

Openluchtviering Saasveld

Logo ContactDe Openluchtviering van de parochie “H.Plechelmus“ is in de pastorietuin van Saasveld op zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Dit jaarlijks terugkerend gebeuren zal voor de 23e  keer plaats vinden met een Eucharistieviering viering in de pastorietuin.

Voorgangers zijn de pastores van de H. Plechelmusparochie.

Thema van de viering is: Wat doe jij in Vredesnaam

De organisatie ligt dit jaar bij Rossum. In deze viering zullen de kinderkoren uit Rossum en Oldenzaal de zang verzorgen. De Henricusfanfare zorgt voor de muzikale bijdrage. In de viering is er één collecte voor de onkosten van de viering.

Na de viering is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met een plak krentenwegge, in de pastorietuin. Wij hopen dat velen aanwezig kunnen zijn.

Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig, bij café dancing Bruins. Minder-validen  mogen parkeren bij de kerk.

Er zijn voldoende banken en stoelen aanwezig om de viering goed te kunnen volgen.

Bij slecht weer is de viering in de kerk.

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Logo BisdomHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Logo Lourdus

De achterkant van verhalen

Over de verschillende manieren van uitleg van Bijbel en Koran met een toepassing op het gebruik van dodelijk (oorlogs)geweld.

Hoe gaan we met moeilijke teksten zoals over dodelijk geweld, over de vrouw in de Bijbel en in de Koran om? In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de bijbel en de koran. Veel mensen worstelen met deze teksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen. Oud-krijgsmachtsaalmoezenier Gert de Wolf wil dit complexe maar boeiende thema in drie bijeenkomsten aan de hand van het boek ‘De achterkant van verhalen’ met u onder de loep nemen.

De drie bijeenkomsten zijn op  17 juni 2022, op 24 juni 2022 en op 1 juli 2022 in het Emmaushuis, Willem Dingeldeinstraat 37 te Oldenzaal.

Tijd: Van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte maximaal 15 deelnemers.

Er zijn  geen kosten aan verbonden, wel zouden we op prijs stellen dat u voor de eerste bijeenkomst de uitgave ‘De Achterkant van verhalen’ aanschaft en de eerste vier hoofdstukken ter voorbereiding leest.  En de koffie kost 1 euro per kopje (Dit is inclusief alle overige kosten).

Volgens Dries De Crom Lecturer at Tilburg University laat ‘De Achterkant van verhalen’ zien wat voor een ruime kennis men nodig heeft om op een genuanceerde manier over maatschappelijk erg belangrijke kwesties te spreken: de verschillende religieuze tradities, de heilige boeken die daarbij horen, de geschiedenis ervan, sociologische achtergronden, hermeneutische vraagstukken, …  Lees daarom dat boek: https://www.stichtingechelon.nl/boeken/boek-de-achterkant-van-verhalen/

U kunt  zich opgeven tot en met 29 april via de mail: gdewolf3@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen met

Boodschappenpakketten Voedselbank

Pakketten van PlusAl vele jaren verzamelen de inwoners van de parochie in Saasveld de Pluszegels voor de boodschappenpakketten van de Plusmarkt. Via de parochiekerk word er ook een aantal keren per jaar, tijdens een viering, een inzameling  gehouden  voor de Voedselbank.

De inzameling van de Pluszegels is jaren geleden begonnen met een spontane actie van een aantal vrijwilligers. Wij, de vrijwilligers, zijn telkens weer verrast over het aantal zegels, die ingeleverd worden. Jaarlijks mogen we de Voedselbank tussen de 30 à 40 pakketten aanbieden.

De Plusmarkt  ‘Huls van den Nieuwboer’ uit Borne is tevens onze sponsor. In overleg met een medewerker kunnen wij elk jaar rekenen op extra pakketten. Wij zijn er content mee dat we zo’n fijne samenwerking hebben met deze Plusmarkt.

Op vrijdag 18 maart j.l. hebben we 31 boodschappenpakketten voor dit jaar kunnen afleveren bij de Voedselbank in Oldenzaal.

Namens de vrijwilligers uit Saasveld

 

 

Herstart Moving-On

MovingOnOp 26 november 2021 zou de jongerengroep Moving-On gaan starten. Alles was geregeld, programma was klaar, we hadden er zin in. Maar helaas, Corona hield het tegen, besmettingen namen toe, we moesten een pas op de plaats maken. Dat was een teleurstelling, vooral als je net een nieuw initiatief wilt beginnen.

Het is tijd voor een herstart van Moving-On

Wij kiezen ervoor om eerst warm te draaien, even weer terug halen wat Moving-On is en wat wij doen. Wij gaan vormelingen bezoeken, vertellen wat Moving-On doet. Warm draaien om goed te kunnen beginnen.

De officiële opening van Moving-On gaat plaats vinden op vrijdag 8 april in de CoCer in Rossum, een avond voor jongeren die gevormd zijn en gevormd gaan worden.

De opening mag een bijzondere avond gaan worden met verschillende workshops, voor een van de workshops hebben wij een gast uitgenodigd. Zij komt jullie vertellen hoe je gevormd wordt in het leven. Dat gaat niet over het kerkelijk vormsel, het gaat over gevormd worden in je dagelijks leven. Zij is docent aan het middelbaar onderwijs en jeugdboeken-schrijfster. Het zal 8 april een uitdagende avond gaan worden. Mis deze avond niet! Verdere informatie volgt.

Heeft u vragen over Moving-On dan kunt u contact opnemen met Pastor Sleegers 06-2337 3647 of diaken Huitink 06 204 326 61. Wij hebben ons eigen mailadres: moving-on@plechelmusparochie.nl

Hartelijke groeten namens

Pastor Maroesjka Sleegers en diaken Bert Huitink

 

Aktie Kerkbalans 2022

KerkbalansIn verband met de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie heeft het parochiebestuur van de Plechelmusparochie Oldenzaal e.o. besloten om de Actie Kerkbalans 2022 uit te stellen.

Dit besluit is genomen in overleg met de financiële beheerders van de geloofsgemeenschappen in de dorpen en met de betreffende organisatoren in Oldenzaal. De Actie Kerkbalans, die landelijk gepland staat voor de tweede helft van januari, betekent veel voorbereidingswerk voor vrijwilligers en dat is in de komende weken moeilijk vanwege de beperkingen. Actie Kerkbalans 2022 wordt voor de katholieke geloofsgemeenschappen in Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld en Weerselo uitgesteld naar het voorjaar (mei/juni). De precieze periode is nog niet vastgesteld.