Categorie archief: Parochie

Berichten uit de Parochie

Weer vieringen in de Mariakerk

Logo ContactNu het bisdom heeft besloten een verruiming toe te staan m.b.t. het aantal aanwezigen bij vieringen, gaan we weer starten met vieringen in de Mariakerk. De eerste viering, een Eucharistieviering, is op zaterdag 15 mei en vanaf dat moment hanteren we het vaste schema; eerste zaterdag van de maand een gebedsviering en de derde zaterdag van de maand een eucharistieviering of woord- communieviering.

Vanwege het Coronavirus moeten we ons nog wel houden aan de afspraken zoals beschreven in het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter”. De belangrijkste punten voortvloeiend uit dit protocol zijn:

 • er mogen maximaal 60 bezoekers per viering aanwezig zijn
 • alleen zitplaatsen zijn geoorloofd
 • vooraf aanmelden is verplicht
  aanmelden kan op iedere woensdagochtend (voor de eerste keer op 12 mei) tussen 10.00 uur en 12.00 uur op het secretariaat van de Mariakerk, ingang Burg. Wallerstraat
  telefonisch aanmelden op die tijd kan ook; 0541-513114
 • bij binnenkomst melden bij de coördinatoren, handen desinfecteren en is het dragen van een mondkapje verplicht
 • de groene stippen op de banken geven aan welke zitplaatsen gebruikt mogen worden – eenmaal op de zitplaats mag het mondkapje af
 • meezingen is (nog) niet toegestaan.

Het is fijn dat er weer in onze kerk gevierd kan worden en we hopen dat vele parochianen weer de weg naar onze Mariakerk weten te vinden.

Werkgroep Mariakerk.

Orgel Drie-eenheidkerk krijgt goede bestemming

Logo ContactIn verband met de verkoop van de Drie-eenheidkerk heeft het orgel van deze kerk een andere bestemming gekregen.

Het orgel is geschonken aan de in aanbouw zijnde kerk in de plaats Badzanow in Polen. De naam van deze kerk is: R.K. Kerk van de Heilige Apostelen Petrus & Paulus. Misschien gaan ook nog kerkbanken naar de hiervoor genoemde kerk.

 

Lintje voor Berthold

Logo parochieAls gevolg van niet aangeboren hersenletsel woont Berthold ten Vergert al ruim  veertig jaar in woonzorgcentrum ‘De Hunenborgh’ van Aveleijn. Religie is voor hem belangrijk en om die reden is hij al veertig jaar hulpkoster binnen de geloofsgemeenschap van de voormalige Emmausparochie. Zijn inzet voor de kerk werd in 2005 al beloond met de Willibrord-onderscheiding.

Jan Wolbert, lid van de Pastoraatsgroep van de Emmausgeloofsgemeenschap, schreef hierover het volgende:

Een welbekende binnen onze geloofsgemeenschap is vanmorgen geridderd. Ik mocht aanwezig zijn bij het opspelden van de onderscheiding. Berthold ten Vergert viel de eer te beurt benoemd te worden tot ‘Lid in de orde van Oranje-Nassau’.

Lintje BertholdRond 10:10 uur kwam burgemeester Patrick Welman met de versierselen, de oorkonde en een taart bij de Hunenborgh, waarna hij Berthold toesprak. Alles speelde zich af, buiten op het terras, onder het mom van een interview voor ‘Hart van Aveleijn’ dat in volle gang was toen de burgemeester het interview ‘verstoorde’.

Berthold, met meer dan 40-jaar kosterschap binnen de Emmaus-geloofsgemeenschap, was een belangrijke bijdrage in het toekennen van het lintje. Rosilde Groothuis-Fleer, Bertholds begeleider bij de Hunenborgh, heeft het lintje opgespeld. Berthold onderging alles rustig maar fier. Rosilde was zichtbaar aangedaan.

Lintje BertholdPastoor Reerink heeft Berthold een kaars van de Plechelmusparochie aangeboden en hem bedankt in een kort woordje. Berthold was zeer vereerd met de komst van de pastoor.

Op Koningsdag wordt Berthold door cliënten en personeel van de Hunenborgh in het zonnetje gezet. Er komt muziek en een pannenkoekenkraam. En hij krijgt dan nog een cadeau namens de Hunenborgh. I.v.m. corona heeft dat een strikt besloten karakter. Eind mei is de video van de festiviteiten te zien op de website van Aveleijn-Hunenborgh waarvoor vandaag de nodige beelden zijn geschoten.

Vrijwilligers gedecoreerd!

Niet alleen onze vrijwilliger Berthold ten Vergert is koninklijk onderscheiden, ook mevrouw Marian Huiskes – Aarninkhof uit Deurningen in deze eer te beurt gevallen! Bij Marian Huiskes-Aarninkhof zit het zorgen voor mensen in het bloed. In de geloofsgemeenschap H. Plechelmus Deurningen zet Marian zich in voor het bezoekwerk. Zij is voorzitter van de Bezoekgroep en ziekenbezoeker. Ook is zij betrokken geweest bij het Bezoekwerk Twente. Daarnaast is zij vijftien jaar lang gastvrouw geweest in een ziekenhuis. Nu zorgt ze er al zeventien jaar lang voor dat donoren en medewerkers van Sanquin Bloedvoorziening het aan niets ontbreekt. Zij zet zich ook in voor stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

Wij willen alle gedecoreerd van harte feliciteren en met name Marian Huiskes – Aarninkhof en Berthold ten Vergert! Jullie hebben het beiden zeer verdiend!

Afscheid Drieëenheidkerk

Drieenheid Oldenzaal

Bron: Gerdi Beuvink

U hebt inmiddels allemaal op onze website en in de krant kunnen lezen dat de Drieëenheidkerk door kardinaal Eijk per decreet aan de Eredienst is onttrokken en binnenkort wordt overgedragen aan een tweetal kopers.

We willen dit moment als parochie niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zal op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei a.s., een laatste viering in de Drieëenheidkerk gehouden worden.

Tevens willen we parochianen en belangstellenden die middag de gelegenheid geven om afscheid te nemen van het gebouw, alles nog eens goed te bekijken, een foto te maken op een dierbare plek of bij een dierbaar beeld, nog een kaarsje op te steken bij Maria, nog een laatste keer een blik te werpen in de doop- en huwelijksboeken en het boek van de overledenen…

Zowel bij de viering als bij de afscheidsmiddag zullen we rekening moeten houden met de dan geldende Coronamaatregelen.

Zet dus alvast in uw agenda: Tweede Pinksterdag 24 mei, 12.00 uur – 16.00 uur Afscheid Drieëenheidkerk. Over de precieze invulling van die middag zullen wij u later informeren.

Maximaal 50 personen bij een uitvaart

Logo parochie

Plechelmusparochie

Door de maatregelen van de overheid is het aantal personen, dat aanwezig mag zijn bij een begrafenis, teruggebracht naar 50.

Dus tijdens de vieringen in de kerk maximaal 30 personen en bij een begrafenisviering maximaal 50 personen. Wel eerst aanmelden.

Vieren in Coronatijd

Vieren in Coronatijd

Vieren thuis

Vieren in Coronatijd

Algemene tips voor thuis meevieren tijdens Corona Plechelmusparochie

Door het Coronavirus dat nog steeds actief is in ons land en daarbuiten, hebben we al maanden te maken met allerlei beperkende maatregelen. Dat betekent o.a. dat u  vaak niet naar de kerk kunt, of u durft vanwege het virus niet te komen. Een alternatief is de wekelijke eucharistieviering die de  KRO/RKK op zondagochtend uitzendt. Maar veel fijner is het de vieringen te kunnen volgen vanuit uw eigen vertrouwede kerk! Dat kan! De afgelopen tijd is het mogelijk geworden dat de kerken in Rossum, Saasveld, Weerselo en Oldenzaal Plechelmusbasiliek via onze website www.plechelmusparochie.nl Kerk TV hun week- en weekendvieringen live streamen, zodat u op uw laptop, tablet of computer de viering live kunt volgen. In Deurningen worden tot nu toe slechts enkele vieringen gestreamd. De link daarvoor wordt in het parochieblad vermeld. Streamen, een nieuw fenomeen. Maar het zal de komende tijd de realiteit zijn. Het is geweldig dat internet en streamen van vieringen een alternatief bieden. Tegelijk is en blijft het vreemd. Maar er zijn manieren die helpen om niet alleen maar op afstand naar de viering te kijken, maar om ook echt mee te kunnen vieren! We geven graag een paar suggesties:

1          Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop en/of de televisie bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding of icoon die met Bijbel en geloof te maken heeft.

2          Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is het symbool van de Verrezen Heer. Tegelijk helpt een brandende kaars ook bij het tot rust komen en roept concentratie op. Heb je kinderen en kijken zij mee, laat een van hen dan de kaars aansteken.

3          Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?

4          Hoe gaat het met zingen, met de vaste onderdelen van de eucharistieviering die door de kerkgangers worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met je huisgenoten te spreken of zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het hardop meebidden van het gebed des Heren ‘Onze Vader’.

5          Wees ook attent op de gebedshoudingen: staan, zitten, knielen. Als je kunt, helpt het om dit thuis mee te doen. Tijdens de voorbeden, wanneer er ruimte is om uit te spreken wat er leeft in ieders hart, kun je deze ruimte ook thuis daarvoor gebruiken. Bedenk eventueel vooraf welke intentie je meeneemt in deze viering. Ook bestaat er de mogelijkheid om intenties via Facebook aan pastor Maroesjka Sleegers door te geven voor haar meditatievieringen op Facebook op maandagmiddag 14.30 uur.

6          U kunt thuis niet fysiek ter communie. Maar u kunt wel de Geestelijke Communie ontvangen. Het is goed wanneer in de kerk de communie wordt uitgereikt, u daar in gebed bij aansluit. Hieronder staan enkele voorbeelden daarvoor.

Gebed voor de Geestelijke Communie

 • Mijn Jezus,
 • ik geloof dat U
 • in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
 • Ik bemin U boven alles
 • en wens U in mijn hart te verwelkomen.
 • Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
 • vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
 • Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
 • Draag mij in Uw Geest,
 • en laat mij nooit van U gescheiden worden.
 • Amen.

 

 • Heer Jezus,
 • ik dank U voor uw Woord van Leven
 • waarmee Gij mij hebt gevoed.
 • Graag zou ik U ook ontmoeten
 • in de communie, uw Brood van Leven,
 • maar dat is nu onmogelijk.
 • Daarom bid ik:
 • aanvaard mijn verlangen
 • om hecht verbonden te zijn met U.
 • Kom met uw liefde in mijn hart
 • en laat mij niet vergeten
 • dat uw Geest in mij woont.
 • Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
 • mijn Heer en mijn God.
 • Amen.

 

 • Heer Jezus Christus,
 • wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.
 • Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,
 • opdat wij zouden verrijkt worden door uw Goddelijke Genade.
 • Jezus, kom en leef in ons,
 • geef aan onze ziel een waar en levend geloof,
 • een diep vertrouwen,
 • een oprechte nederigheid,
 • door ons volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.
 • Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt
 • door deze geestelijke communie.
 • Amen.

7          Na de viering kun je even stil blijven en alles laten bezinken.

Blaas de kaars uit, sluit de laptop of computer af en doe de TV even uit.

8          En dan is er koffie. Je kent toch het gezegde ‘de beste koffie van de week is die na de preek’.

9          Tijd voor (app-)contact met familie, vrienden of medeparochianen. Wens elkaar een goede zondag thuis of op afstand. Schrijf een kaartje voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

10       Op dit moment zijn er op de site geen misboekjes beschikbaar. We zijn aan het kijken naar een andere mogelijkheid.

11       Tot slot: hoe ging het met de collecte? Maak nu je gaven over. Het hoort bij ons christen-zijn en is een goed gebruik tijdens de vieringen. Het rekeningnummer staat op onze website vermeld!

Veel devotie namens het pastoraal team

Inloop parochiecentrum voorlopig gesloten

Beste parochianen

Logo parochie

Plechelmusparochie

Na de persconferentie, op 13 oktober 2020, over het Coronavirus is het parochiecentrum aan de Kerkstraat in Oldenzaal met onmiddellijke ingang voorlopig gesloten. Het secretariaat blijft gewoon telefonisch bereikbaar.

We hopen dat de situatie de komende tijd gaat verbeteren zodat we gauw weer open kunnen. We houden jullie op de hoogte.

Parochiesecretariaat Kerkstraat Oldenzaal

Aanmelden voor vieringen vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli is het weer toegestaan om vieringen in de kerk bij te wonen.

Moet u zich aanmelden:

De 1,5 meter regels bepalen hoeveel mensen er in uw kerk kunnen. Is dat aantal maximaal 100 personen dan is aanmelden niet nodig. Kunnen er meer in uw kerk, of bij een viering buiten, dan is aanmelden verplicht.

Bij speciale vieringen ( uitvaart en huwelijk ) gelden speciale regels.

Wilt u zeker zijn van een plaats in de kerk, kom dan op tijd naar de kerk.

De praktijk leert dat het maximale aantal bezoekers in de kerken van onze parochie allemaal onder 100 liggen.

 


De regel is op dat moment:

 • kom op tijd want vol is vol
 • aanmelding en checkgesprek bij de deur
 • volg de aanwijzingen voor een plaats in de kerk