Categorie archief: Parochie

Berichten uit de Parochie

Nieuwjaarstoespraak 8 januari 2023

Christenen zijn mensen van de hoop, het leven en het licht.

Lichtpunten zien en aan wijzen, hoopvolle zaken zoeken en accentueren en het leven ondersteunen, is een van onze belangrijkste opdrachten als christen mensen.

In de wereld zie ik daartoe mooie dingen gebeuren.

Vanzelfsprekend zie ik ook vele kwalijke ontwikkelingen, maar daar wil ik het nu even niet primair over hebben.

Hoopvol is dat meer en meer mensen aangeven, in het groot op politiek terrein, maar ook in het klein op prive-terrein, dat er grenzen zijn.

Grensoverschrijdend gedrag in alle opzichten wordt minder en minder getolereerd.

‘’Gezond verstand denkers’’ maken gelukkig het overdeel van de mensheid uit.

En steeds meer mensen zien de noodzaak tot vergroening.

In de kerk heeft paus Franciscus een synodaal proces opgestart.

Het gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kerk van alle gedoopten en niet alleen van de clerus.

Lokaal in onze parochie zien we dat altijd nog velen naar onze parochie kijken.

Wist U dat onze webmaster laatst nog vertelde dat op jaarbasis 750.000 mensen onze Plechelmusparochie aanklikken en dat er 250.000 mensen naar onze vieringen keken.

Verder:

Alle geloofsgemeenschappen steken veel energie in pastorale, liturgische en diaconale initiatieven.

Complimenten verdienen onze Caritas, Vincentius en MOV met haar vele activiteiten, met name rond de Advent/Kerst en Vasten/Pasen.

Jongerenpastoraat wordt gevolgd door zo’n 15 personen.

Onze ‘’Ontmoetingsdag voor ouderen’’ staat wederom gepland voor 19/4.

Activiteiten zoals ‘’warm de winter door’’   en  ‘’overzomeren’’  trekken zo’n  10 tot 15 personen.

Bedevaarten naar Kevelaer, Lourdes en Banneux trekken jaarlijks tientallen deelnemers.

De samenwerking in Oost Twente wordt ook door de nieuwe pastoor die in Tubbergen aantrad met enthousiasme begroet.

Prachtige vieringen en bijeenkomsten waren er rondom concerten , uitvoeringen van onze koren, de Zonnewende, Titus Brandsma, theaterproducties voor jong en voor oud.

En niet te vergeten ons reguliere vieren en bidden …de belangrijkste taak die wij hebben!

Zorgen kennen we ook.

De financiele positie van de parochie is zorgelijk…zeer zorgelijk!

De actie Kerkbalans heeft nieuwe impulsen nodig om tot geldwerving te komen.

Collectes verminderen.

Er worden parochiebestuurders gezocht.

Er zijn moeilijke dossiers:

Zoals het wegblijven van herstel na de corona-periode, afnemende vraag naar sacramentenbediening , minder dopen, huwelijken, uitvaarten, 1e communicanten, vormelingen en dopen.

Energiekosten die de pan uitrijzen.

Herontwikkeling van kerkelijk onroerend goed.

Maar ook hier zijn nieuwe initiatieven te begroeten.

Kleinschalig vieren in onze kapellen, energiebesparingen en voorzichtige  orientatie tav zonnepanelen en aardwarmte.

Tenslotte zijn er vele activiteiten/initiatieven rondom onze pastorale steunpunten in de Emmaus, Maria en Drieeenheid.

Samenvattend …ook veel licht in de duisternis…hoopvolle zaken aan te wijzen ….maar ook vele uitdagingen.

Pastor B.H.M. Reerink, Pastoor Parochie H.Plechelmus

Locaties

Nieuwsflits december 2022 – Kerstuitgave

Plechelmusparochie

Plechelmusparochie Oldenzaal e.o.

Nieuwsflits – December 2022

Parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

KERSTMIS 2022

Nu oorlog dit jaar aan onze grenzen verscheen,

grote gevolgen daarvan zichtbaar en voelbaar geworden zijn,

bidden wij dat de komst

van het Kind met Kerstmis

ook een weg van vrede brengen mag.

Dat onze handen en voeten die vrede mede bewerken

Moge het Kind van Kerstmis daartoe

in ons geboren worden.

Dat zijn ogen onze ogen,

zijn oren onze oren,

en zijn mond onze mond mogen worden.

Dan is Gods Zoon waarlijk geboren,

brengt Hij licht in onze duisternis!

Mede namens mijn collegae wens ik U en de uwen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 2023.

Pastor B Reerink pr. – Pastoor Parochie H. Plechelmus


Vanuit het bestuur

Vanaf 1 december j.l. is de heer Tom Kok teruggetreden als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Na twee termijnen van vier jaar is het voor hem tijd om te stoppen. Hij heeft in een onrustige en niet altijd eenvoudige tijd veel betekend voor de parochie. Wij zijn heel dankbaar voor zijn inzet, zijn tijd en energie. Ook zijn we dankbaar dat zijn vrouw hem in deze taak gesteund heeft. Op een later tijdstip zal op een passende manier afscheid van hem genomen worden. Op dit moment is er dus een vacature voor een vicevoorzitter en wordt er gezocht naar een opvolger voor de heer Tom Kok. Mocht u iemand zijn of kennen die deze taak op zich wil nemen, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@plechelmus.nl) of met pastor Reerink (pastor-reerink@plechelmusparochie.nl).


Bijzondere activiteiten in de komende tijd

Samenzijn Wereldlichtjesdag

Voor ouders van een overleden kind

Zondag 11 december om 19.00 uur

Inloop vanaf 18.30 uur

Plechelmuskerk Deurningen


De Plechelmus OPEN

zondag 18 december 11.00 – 15.00 uur

Kerstwandeling Weerselo

zondag 18 december 14.30 uur

Zonnewende

Woensdag 21 december

Plechelmusbasiliek 19.00 uur

Kersttocht Deurningen

Donderdag 22 december vanaf 18.45 uur vanaf het schoolplein aan de Kerkweg.

Iedereen mag een eigen verlichting dragen in welke vorm dan ook.

Opgave tot 20 december bij

Anieta Golbach, armgolbach@hotmail.com 06-30373600

Wim Stege wimstege@gmail.com 06-31042700

Kindje wiegen

Eerste Kerstdag 11.30 uur Deurningen.

Peuters en kleuters worden samen met hun ouders, opa’s en oma’s uitgenodigd om het

kerstverhaal op hun manier te beleven. Het verhaal wordt verteld en door verschillende

kinderen uitgebeeld. Ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.

Top 2000 viering 28 december Weerselo

Samen met de koren Tripple One en VOF de Hof, staan wij stil bij de afgelopen jaren. We horen mooie liederen, luisteren naar gedichten en persoonlijke verhalen rondom het thema Een nieuwe adem…

Na afloop zijn er oliebollen!

Kerstconcerten

Rossum Plechelmuskerk

Zaterdag 17 dec. om 18.30 uur

mmv muziekvereniging St. Henricus,

het Herenkoor, Dameskoor en Tu Imbe.

Entree is gratis.

Weerselo Remigiuskerk

Zondag 18 december, 11.00 uur

Koor Rejoice in samenwerking met de Remigiusharmonie

Entree is gratis.

Saasveld Plechelmuskerk

Zondag 18 december, 13.30 uur

Dames- en herenkoor en Da Capo

in samen

 

werking met de Koninklijke Muziekvereniging

Entree is gratis

Deurningen Plechelmuskerk

Zondag 18 december, 14.00 uur

Plechelmusharmonie Deurningen

Openstellingen kerken Kerststalbezoek

Oldenzaal Plechelmusbasiliek

Eerste en Tweede Kerstdag

13.30 – 15.30 uur

Rossum Plechelmuskerk

Iedere dag geopend

8.00 – 19.00 uur

Deurningen Plechelmuskerk

Eerste Kerstdag

9.30 uur open tot 16.00 uur


Gewikkeld in doeken…

Deken-actie voor kinderen in de kou

De PCI wil deze winter kinderen die in de kou staan, met uw hulp wat warmte geven! Schenk daarom een warme fleecedeken, voor een kind dat wat warmte kan gebruiken! Tot uiterlijk zondag 18 december in te leveren bij de kerk / parochiecentrum. Op zaterdag 17 december tussen 13.30 en 15.30 uur bij het Centraal Secretariaat aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal, of tijdens De Plechelmus OPEN kunnen ook nog dekens worden afgegeven.

Hartelijk dank voor uw warmhartigheid!

#warmdewinterdoor

Aanmelding Eerste Heilige Communie Oldenzaal

Logo parochieBeste ouders/verzorgers van leerlingen groep 4,

Kinderen die in groep 4 zitten kunnen de Eerste Communie doen. Een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk, altijd een feestelijke gebeurtenis.

Onderaan deze brief vinden jullie de link naar het digitale aanmeldingsformulier.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er 2 of 3 communievieringen ingepland in Oldenzaal. Als het 3 vieringen zijn, worden ze gehouden op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023. We zullen jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de definitieve data.

Aan de communievieringen gaat voorbereidingstraject vooraf. We gebruiken daarvoor het Communieproject ‘Blijf dit doen…’ waarbij pastor Maroesjka Sleegers in samenwerking met de ouders de voorbereiding op zich zal nemen. We willen jullie hier graag over informeren op de informatieavond  voor ouders op donderdag 12 januari 2023 van 20.00 – 21.00 uur in de Plechelmusbasiliek. De informatieavond is ook te volgen via de livestream https://www.plechelmus-parochie.nl/home/organisatie/media/live-viering-volgen/ en is eventueel ook op een later moment terug te kijken.

De kosten voor de Eerste Communie bedragen €35. Hiermee worden de directe kosten gedekt, zoals het werkboek, de knutselmaterialen en de fotograaf. Graag direct bij aanmelding overmaken op rekening:

NL 85 RABO 0139.171.797 t.n.v. Geloofsgemeenschap Antonius.

Omschrijving: 1e communie , naam kind, school, groep

“Bovenstaand rekeningnummer gebruiken, ongeacht via welke geloofsgemeenschap
binnen de Plechelmus Parochie je komt”

Als het betalen van deze bijdrage lastig is, neem dan contact op met pastor Maroesjka Sleegers: 06-23373647 of pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Zij is vanuit de parochie het aanspreekpunt voor de Eerste Communie. Bij vragen over de organisatie of problemen bij het digitaal aanmelden kunt u terecht bij de communiewerkgroep: communiepp@gmail.com.

We ontvangen de aanmelding graag uiterlijk 24 december. Voor het digitale aanmeldingsformulier voor kinderen in groep 4, klik hier:

AANMELDINGSFORMULIER

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie, laat het ons dan weten. We kunnen wat extra hulp goed gebruiken. Houd onze Facebookpagina ook in de gaten voor nieuws over de communie: https://www.facebook.com/1e-H-Communie-PlechelmusParochie-Oldenzaal-1481507842144495

Met vriendelijke groet, namens de communiewerkgroep,

Ilone Siers – Jansink

#RedWednesday

Logo parochieKerken van onze parochie kleuren bloedrood op #RedWednesday

De Plechelmusbasiliek in Oldenzaal, en de Plechelmuskerk in Saasveld worden woensdag 23 november 2022 ’s avonds, samen met tientallen kerken in Nederland en honderden wereldwijd rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt onze parochie samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Ook wordt in de basiliek, om 19.00 uur, een Heilige Mis gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.

Onze parochie doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om zo bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd.

Oorsprong RedWednesday
De #RedWeek vindt zijn oorsprong in Brazilië in 2015, toen het lokale kantoor van Kerk in Nood het Christus de Verlosser-beeld in het rood liet aanlichten om de vervolging van Christenen in Irak te markeren. In april 2016, geïnspireerd door dit idee, verlichtte ACN Italië de Trevi-fontein. ACN UK ging verder op dit idee en creëerde #RedWednesday, om alle vervolgde Christenen te herdenken op de woensdag voor Black Friday. Met name in het Verenigd Koninkrijk is het initiatief niet alleen omarmd door verschillende christelijke confessies, maar ook door andere religies, als blijk van solidariteit. In Nederland hebben de afgelopen vier jaar ruim 170 kerken meegedaan. De kleur rood staat in onze katholieke traditie voor de Passie van Christus en het bloed van de martelaren.

Advent en Kerstmis in de Kunst

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst

door Mgr. Woorts

Donderdag 1 december  2022

19.30 uur: lezing in cultureel centrum De CoCeR te Rossum 

Toegang: gratis

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Afbeelding

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer


Mgr. Woorts vertelt over de vele kunstvormen rondom Advent en Kerstmis

en geeft zo een heel nieuwe kijk op deze tijd.

 

De advent- en kersttijd is een tijd van verstilling,

van in alle rust zoeken, verwachtend-uitkijkend naar het Kind.

God die op ooghoogte komt, een in alle bescheidenheid,

grote liefde voor de mens.

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Logo BisdomHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Logo Lourdus

Jaargedachtenis Jan Schoenaker in Saasveld

Jan Schoenaker (foto Carlo ter Ellen/ TcTubantia)

Zondag 30 oktober willen we herdenken dat Jan Schoenaker, die ook de H. Plechelmuskerk van Saasveld voorzien heeft  van zoveel prachtige gebrandschilderde ramen, vijf jaar geleden overleden is.

Dit gebeurt tijdens en aansluitend aan de viering van 9.30 uur, waarin pastor Van der Sman voor zal gaan.

Tentoonstelling
Jan had een bijzondere band met Saasveld, de kerk waar hij alle 40 ramen voorzien heeft van gebrandschilderd glas-in-lood.

Na de viering wordt een kopje koffie of thee aangeboden en kunnen we een mooie indruk krijgen van het veelzijdige werk van Jan Schoenaker. Voor in de kerk zijn o.a. zijn tekeningen, olieverfdoeken, aquarellen, etsen, keramiek en beeldhouwwerken te zien.

De tentoonstelling is open na de viering en duurt tot 13.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.

 

 

De achterkant van verhalen

Over de verschillende manieren van uitleg van Bijbel en Koran met een toepassing op het gebruik van dodelijk (oorlogs)geweld.

Hoe gaan we met moeilijke teksten zoals over dodelijk geweld, over de vrouw in de Bijbel en in de Koran om? In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de bijbel en de koran. Veel mensen worstelen met deze teksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen. Oud-krijgsmachtsaalmoezenier Gert de Wolf wil dit complexe maar boeiende thema in drie bijeenkomsten aan de hand van het boek ‘De achterkant van verhalen’ met u onder de loep nemen.

De drie bijeenkomsten zijn op  17 juni 2022, op 24 juni 2022 en op 1 juli 2022 in het Emmaushuis, Willem Dingeldeinstraat 37 te Oldenzaal.

Tijd: Van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte maximaal 15 deelnemers.

Er zijn  geen kosten aan verbonden, wel zouden we op prijs stellen dat u voor de eerste bijeenkomst de uitgave ‘De Achterkant van verhalen’ aanschaft en de eerste vier hoofdstukken ter voorbereiding leest.  En de koffie kost 1 euro per kopje (Dit is inclusief alle overige kosten).

Volgens Dries De Crom Lecturer at Tilburg University laat ‘De Achterkant van verhalen’ zien wat voor een ruime kennis men nodig heeft om op een genuanceerde manier over maatschappelijk erg belangrijke kwesties te spreken: de verschillende religieuze tradities, de heilige boeken die daarbij horen, de geschiedenis ervan, sociologische achtergronden, hermeneutische vraagstukken, …  Lees daarom dat boek: https://www.stichtingechelon.nl/boeken/boek-de-achterkant-van-verhalen/

U kunt  zich opgeven tot en met 29 april via de mail: gdewolf3@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen met

Boodschappenpakketten Voedselbank

Pakketten van PlusAl vele jaren verzamelen de inwoners van de parochie in Saasveld de Pluszegels voor de boodschappenpakketten van de Plusmarkt. Via de parochiekerk word er ook een aantal keren per jaar, tijdens een viering, een inzameling  gehouden  voor de Voedselbank.

De inzameling van de Pluszegels is jaren geleden begonnen met een spontane actie van een aantal vrijwilligers. Wij, de vrijwilligers, zijn telkens weer verrast over het aantal zegels, die ingeleverd worden. Jaarlijks mogen we de Voedselbank tussen de 30 à 40 pakketten aanbieden.

De Plusmarkt  ‘Huls van den Nieuwboer’ uit Borne is tevens onze sponsor. In overleg met een medewerker kunnen wij elk jaar rekenen op extra pakketten. Wij zijn er content mee dat we zo’n fijne samenwerking hebben met deze Plusmarkt.

Op vrijdag 18 maart j.l. hebben we 31 boodschappenpakketten voor dit jaar kunnen afleveren bij de Voedselbank in Oldenzaal.

Namens de vrijwilligers uit Saasveld