Categorie archief: Parochie

Berichten uit de Parochie

Synodaal Proces

Logo Bisdom

Bisdom Utrecht

De deelnemers vanuit Nederland aan de synode over het brede SYNODALE PROCES ,door paus Franciscus in gang gezet, die in oktober 2023 in Rome gehouden wordt, zijn inmiddels bekend.

Vanuit  Nederland is hulpbisschop Ted Hoogenboom van het Aartsbisdom Utrecht, namens de Nederlandse bisschoppen aanwezig.

Hij is namens de Nederlandse bisschoppen ook al langer de vertegenwoordiger in de Europese bisschoppenconferentie.

Ook neemt de Nederlandse kerkjuriste Prof Dr Myriam Wylens deel, zij is hoogleraar kerkrecht aan de universiteit van Erfurt in Duitsland.

Myriam heeft Twentse wortels en is afkomstig uit Losser.

Vanuit de parochies in Enschede en Oldenzaal is Myriam inmiddels benaderd om in Twente een lezing te verzorgen over het SYNODAAL PROCES.

Zij heeft daartoe in principe al haar bereidheid uitgesproken daarvoor naar Twente te komen.

TZT hoort U daarover meer.

Pastor B, Reerink

Overzomeren 2023

Overzomeren 2023

Ook dit jaar gaan we samen Overzomeren! Deze oecumenische activiteit wordt georganiseerd door de Hofkerk en de Plechelmusparochie en vindt plaats in de Hofkerk, Hofmeijerstraat 1 te Oldenzaal.

Iedereen die zin heeft om mee te doen of een ochtend/onderwerp interessant of leuk vind, is van harte welkom! Je hoeft uiteraard niet iedere keer te komen, maar het mag wel!

De woensdagochtenden zien er als volgt uit:

we starten om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, van 10 tot 11 uur gaan we iets doen en we sluiten om 11.00 uur af met een drankje en een hapje. Om 11.30 uur gaat iedereen weer naar huis. De kosten bedragen € 2,50 per persoon per ochtend.

Opgave is wel noodzakelijk i.v.m. aanschaf materiaal etc. Dat kan bij pastor Ine Wilbers, pastores@plechelmusparochie.nl, of telefonisch 06 238 258 13, uiterlijk de zondag voordat de betreffende activiteit plaatsvindt.

Het programma

  • 5 juli Creatieve workshop Levenscollage o.l.v. de pastores Constance Janssen – de Ridder en Maroesjka Sleegers
  • 12 juli Workshop fondant door pastor Constance Janssen – de Ridder
  • 19 juli Lezing over kerkmuziek in de breedste zin van het woord door organist Koos Schollaart. Uiteraard valt er ook wat te luisteren…
  • 26 juli Schepping – Natuur – Milieu – De precieze invulling is op dit moment nog niet bekend, maar we willen wel stil staan bij het grote belang van het behoud van de schepping…
  • 2 augustus Pelgrimage naar Jeruzalem – Siebe Hiemstra komt vertellen over zijn pelgrimstocht naar deze bijzondere stad.
  • 9 augustus  Bingo! Maria Schieving komt weer de bingo leiden en er vallen weer leuke prijsjes te winnen! Altijd een gezellige afsluiting van Overzomeren.

De achterkant van verhalen

Over de verschillende manieren van uitleg van Bijbel en Koran met een toepassing op het gebruik van dodelijk (oorlogs)geweld.

Hoe gaan we met moeilijke teksten zoals over dodelijk geweld, over de vrouw in de Bijbel en in de Koran om? In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de bijbel en de koran. Veel mensen worstelen met deze teksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen. Oud-krijgsmachtsaalmoezenier Gert de Wolf wil dit complexe maar boeiende thema in drie bijeenkomsten aan de hand van het boek ‘De achterkant van verhalen’ met u onder de loep nemen.

De drie bijeenkomsten zijn op  17 juni 2022, op 24 juni 2022 en op 1 juli 2022 in het Emmaushuis, Willem Dingeldeinstraat 37 te Oldenzaal.

Tijd: Van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte maximaal 15 deelnemers.

Er zijn  geen kosten aan verbonden, wel zouden we op prijs stellen dat u voor de eerste bijeenkomst de uitgave ‘De Achterkant van verhalen’ aanschaft en de eerste vier hoofdstukken ter voorbereiding leest.  En de koffie kost 1 euro per kopje (Dit is inclusief alle overige kosten).

Volgens Dries De Crom Lecturer at Tilburg University laat ‘De Achterkant van verhalen’ zien wat voor een ruime kennis men nodig heeft om op een genuanceerde manier over maatschappelijk erg belangrijke kwesties te spreken: de verschillende religieuze tradities, de heilige boeken die daarbij horen, de geschiedenis ervan, sociologische achtergronden, hermeneutische vraagstukken, …  Lees daarom dat boek: https://www.stichtingechelon.nl/boeken/boek-de-achterkant-van-verhalen/

U kunt  zich opgeven tot en met 29 april via de mail: gdewolf3@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen met

Boodschappenpakketten Voedselbank

Pakketten van PlusAl vele jaren verzamelen de inwoners van de parochie in Saasveld de Pluszegels voor de boodschappenpakketten van de Plusmarkt. Via de parochiekerk word er ook een aantal keren per jaar, tijdens een viering, een inzameling  gehouden  voor de Voedselbank.

De inzameling van de Pluszegels is jaren geleden begonnen met een spontane actie van een aantal vrijwilligers. Wij, de vrijwilligers, zijn telkens weer verrast over het aantal zegels, die ingeleverd worden. Jaarlijks mogen we de Voedselbank tussen de 30 à 40 pakketten aanbieden.

De Plusmarkt  ‘Huls van den Nieuwboer’ uit Borne is tevens onze sponsor. In overleg met een medewerker kunnen wij elk jaar rekenen op extra pakketten. Wij zijn er content mee dat we zo’n fijne samenwerking hebben met deze Plusmarkt.

Op vrijdag 18 maart j.l. hebben we 31 boodschappenpakketten voor dit jaar kunnen afleveren bij de Voedselbank in Oldenzaal.

Namens de vrijwilligers uit Saasveld

 

 

Herstart Moving-On

MovingOnOp 26 november 2021 zou de jongerengroep Moving-On gaan starten. Alles was geregeld, programma was klaar, we hadden er zin in. Maar helaas, Corona hield het tegen, besmettingen namen toe, we moesten een pas op de plaats maken. Dat was een teleurstelling, vooral als je net een nieuw initiatief wilt beginnen.

Het is tijd voor een herstart van Moving-On

Wij kiezen ervoor om eerst warm te draaien, even weer terug halen wat Moving-On is en wat wij doen. Wij gaan vormelingen bezoeken, vertellen wat Moving-On doet. Warm draaien om goed te kunnen beginnen.

De officiële opening van Moving-On gaat plaats vinden op vrijdag 8 april in de CoCer in Rossum, een avond voor jongeren die gevormd zijn en gevormd gaan worden.

De opening mag een bijzondere avond gaan worden met verschillende workshops, voor een van de workshops hebben wij een gast uitgenodigd. Zij komt jullie vertellen hoe je gevormd wordt in het leven. Dat gaat niet over het kerkelijk vormsel, het gaat over gevormd worden in je dagelijks leven. Zij is docent aan het middelbaar onderwijs en jeugdboeken-schrijfster. Het zal 8 april een uitdagende avond gaan worden. Mis deze avond niet! Verdere informatie volgt.

Heeft u vragen over Moving-On dan kunt u contact opnemen met Pastor Sleegers 06-2337 3647 of diaken Huitink 06 204 326 61. Wij hebben ons eigen mailadres: moving-on@plechelmusparochie.nl

Hartelijke groeten namens

Pastor Maroesjka Sleegers en diaken Bert Huitink

 

Aktie Kerkbalans 2022

KerkbalansIn verband met de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie heeft het parochiebestuur van de Plechelmusparochie Oldenzaal e.o. besloten om de Actie Kerkbalans 2022 uit te stellen.

Dit besluit is genomen in overleg met de financiële beheerders van de geloofsgemeenschappen in de dorpen en met de betreffende organisatoren in Oldenzaal. De Actie Kerkbalans, die landelijk gepland staat voor de tweede helft van januari, betekent veel voorbereidingswerk voor vrijwilligers en dat is in de komende weken moeilijk vanwege de beperkingen. Actie Kerkbalans 2022 wordt voor de katholieke geloofsgemeenschappen in Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld en Weerselo uitgesteld naar het voorjaar (mei/juni). De precieze periode is nog niet vastgesteld.

Jongerengroep Moving-on timmert aan de weg

Logo parochieDe afgelopen weken heeft de nieuw op te starten jongerengroep Moving-On aan de weg getimmerd met haar plannen. Wij zijn de parochie in geweest om jongeren, ouders en vrijwilligers te informeren over dit nieuwe project.

Bezoek vormelingen.

Wij zijn op bezoek geweest bij de lessen voor de vormelingen, zowel in Oldenzaal als in Rossum hebben wij aan de hand van een power point presentatie vormelingen geïnformeerd over wat we willen gaan doen. Jongeren geven aan dat naar de kerk gaan saai is, stil zitten vinden ze niet leuk.  Moving- On is niet stil zitten, het is doen met elkaar. Ook ouders waren enthousiast over onze plannen. Het is belangrijk dat ouders dit aanbod gaan promoten bij de vormelingen. Er staan voor de komende tijd nog twee bezoeken gepland, in Rossum en Weerselo gaan wij vormelingen bezoeken.

Bezoek aan vrijwilligers en pastoraatsgroepen

Ook hebben wij met een aantal vrijwilligers om de tafel gezeten en met hen gesproken welke initiatieven er door de jaren heen zijn genomen, wat is wel gelukt en wat niet en waar liggen mogelijkheden. De pastoraatsgroepen uit de verschillende locaties zijn geïnformeerd.  Bij de pastoraatsgroepen viel het nieuwe project in goede aarde. Deze mensen zijn belangrijk om Moving-On te promoten in de locaties van de Plechelmus parochie.

Startdatum.

De 1e avond staat gepland, vrijdag 26 november gaan wij beginnen met een kennismakingsavond. Een avond om kennis te komen maken met Moving-On, jongeren gaan kennis maken met elkaar. Een avond waar voldoende beweging in zit. Deze avond gaat plaats vinden bij de Cocer in Rossum, we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur.  Wij hopen dat wij met een mooie groep jongeren gaan beginnen. Jongeren kunnen zich aan melden via de mail: moving-on@plechelmusparochie.nl

Vragen of informatie.

Voor vragen of informatie over Moving-On kunt u terecht bij pastor Maroesjka Sleegers 06-23373647 of Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten,

Pastor Maroesjka Sleegers,

Diaken Bert Huitink

Corona maatregelen per 5 juni 2021

Logo parochiePer 5 juni zijn er weer wat versoepelingen in Nederland betreffende de Coronamaatregelen.

Dit heeft ook gevolgen voor de kerken. In kleine kerken mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij de vieringen. In de grotere kerken mogen maximaal 15% van de reguliere zitplaatsen bezet zijn met een maximum van 250 mensen.

  • Denk bij uw komst naar de kerk aan de basisregels (handen ontsmetten en 1,5 meter).
  • Mondkapje dragen totdat u uw zitplaats hebt ingenomen en als u de kerk verlaat.
  • Denk bij het te Communie gaan aan het ontsmetten van de handen en het mondkapje dragen.

Aanmelden voor de vieringen is verplicht en dat kunt u doen bij uw secretariaat. Natuurlijk zijn de vieringen ook via de livestream te volgen. Aanmelden voor de Basiliek kan via e-mail: plechant@xs4all.nl.

Wat betreft uitvaarten mogen er honderd mensen aanwezig zijn.

Aantal aanwezigen in grotere kerken

Logo bisdom

Aartsbisdom Utrecht

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht

Maximaal 50 personen bij een uitvaart

Logo parochie

Plechelmusparochie

Door de maatregelen van de overheid is het aantal personen, dat aanwezig mag zijn bij een begrafenis, teruggebracht naar 50.

Dus tijdens de vieringen in de kerk maximaal 30 personen en bij een begrafenisviering maximaal 50 personen. Wel eerst aanmelden.