Categorie archief: Pastores

Bericht door Pastores van de Parochie

Schriftinstuif/Bijbel lezen

Schriftinstuif / Bijbel lezen

BijbellezenIedere maandagavond in de zomervakantie (behalve op 15 augustus i.v.m. het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming) kunt u terecht in het Centrale Secretariaat van de Plechelmusparochie aan de Kerkstraat 1 te Oldenzaal om samen met andere verhalen uit de bijbel te lezen en bespreken.

De avonden zijn van 19.00 – 20.00 uur.

Verschillende pastores en de dominee verzorgen om beurten een avond…

Het betreft de maandagen 18 en 25 juli en 1, 8 en 22 augustus.

U kunt gewoon op één of meer avonden binnenlopen. Opgave is niet nodig.

Weet dat u welkom bent!

Overzomeren

Overzomeren

een oecumenische activiteit van PKN De Hofkerk en de Plechelmusparochie. Voor iedereen die zin heeft in een zinvolle en gezellige, leuke ochtend in de zomervakantie!!!

Wat gaan we doen? We starten om 9.30 uur met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Om 10.00 uur begint de activiteit. Om 11.00 uur drinken we nog een drankje met een knabbeltje en om 11.30 uur zit de ochtend er weer op.

De volgende activiteiten staan op het programma:

 • 20 juli               Beeldverslag over Vietnam
 • 27 juli               Bloemschikken
 • 3 augustus      Versier je eigen kaars met bijenwas
 • 10 augustus    Iconen en hun achtergrond
 • 17 augustus    Stadswandeling rondom de Plechelmusbasiliek en de Hofkerk
 • 24 augustus    Bingo
 • De kosten zijn 2,50 euro per ochtend.

Opgave is nodig i.v.m. aanschaf materialen bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl  of mobiel 06 2337 3647, uiterlijk de zondag voor de activiteit!

De zomer in

De zomer in, samen met H. Christoffel

Al slaan de golven Christofoor,

Gij loopt er veilig en sterk door

Want op uw schouder zit het Kind

Dat Koning is van stroom en wind.

Bid, dat mijn hart Hem dragen mag,

Dan vrees ik storm noch tegenslag.

Zomer 2022Het is, zomer, het is vakantietijd. Een tijd waarin veel mensen onderweg zijn, en daarbij kan het zeker geen kwaad om de H. Christoffel te vragen om bescherming. En ook als u niet met vakantie gaat kunt u hem heel goed om hulp vragen. Want uit bovenstaand rijmpje blijkt wel dat hij altijd voor ons wil bidden tot onze hemelse Vader.

Velen van u kennen zijn legende: Christoffel, geboren rond 250, was op zoek naar de machtigste koning van de wereld, en kwam na vele omwegen bij Christus uit. De Koning van het heelal, die ook de Koning van ons leven wil zijn. En het is fijn om ons daarvan steeds meer bewust te worden. Want we leven in een lastige tijd. De oorlog in Oekraïne houdt ons bezig, maar misschien nog wel meer de gevolgen daarvan voor ons. De boodschappen worden steeds duurder, om nog maar niet te spreken over de prijs van benzine en gas. Dat kan een mens erg bezorgd maken.

Maar in alles mogen we beseffen: Jezus, die ons met Pinksteren opnieuw Zijn heilige Geest heeft gegeven, wil heel graag onze Helper zijn. Wil ons wijsheid en kracht geven om overal doorheen te komen, wat er ook in ons leven gebeurt.

Christoffel. Zijn naam betekent ‘hij die Christus in zijn hart draagt’. Of we deze zomer nou op vakantie gaan op niet, ik hoop en bid ons allen van harte toe dat de rust van deze zomer ook ons ertoe brengt Christus meer in ons hart te dragen.

Pastor Constance Janssen

Openluchtviering Saasveld

Logo ContactDe Openluchtviering van de parochie “H.Plechelmus“ is in de pastorietuin van Saasveld op zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Dit jaarlijks terugkerend gebeuren zal voor de 23e  keer plaats vinden met een Eucharistieviering viering in de pastorietuin.

Voorgangers zijn de pastores van de H. Plechelmusparochie.

Thema van de viering is: Wat doe jij in Vredesnaam

De organisatie ligt dit jaar bij Rossum. In deze viering zullen de kinderkoren uit Rossum en Oldenzaal de zang verzorgen. De Henricusfanfare zorgt voor de muzikale bijdrage. In de viering is er één collecte voor de onkosten van de viering.

Na de viering is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met een plak krentenwegge, in de pastorietuin. Wij hopen dat velen aanwezig kunnen zijn.

Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig, bij café dancing Bruins. Minder-validen  mogen parkeren bij de kerk.

Er zijn voldoende banken en stoelen aanwezig om de viering goed te kunnen volgen.

Bij slecht weer is de viering in de kerk.

Samenvatting consultatie “De synodale weg”

Synode

SAMENVATTING RESULTATEN CONSULTATIE  ‘’DE SYNODALE WEG’’  PAROCHIE H.PLECHELMUS OLDENZAAL.

Aantal respondenten 31 , 1/3  vrouw en 2/3  man,  tot 60 jaar 3 respondenten en boven 60  jaar  28  respondenten. Allen regelmatige kerkgangers.

Voor hen is ‘’SAMEN OP WEG IN HET GELOOF’’:

 • Oog en oor hebben voor elkaar.
 • Het volgen van paus Franciscus.
 • De mis meevieren en het ‘’samen’’ gevoel ervaren.
 • De oecumene stimuleren.
 • Napraten en koffiedrinken na de viering.
 • Vrijwilligerswerk doen.
 • ‘’Andere’’ samenkomstem organiseren.
 • Diaconale taken oppakken.
 • Meditatie en bezinning.
 • De bijbel als leidraad praktiseren.
 • Jezus vieren als weg, waarheid en leven.
 • Houvast in je leven krijgen.
 • Geinspireerde voorgangers beluisteren.
 • Niet uitgaan van doctrines.
 • Samen een betere wereld maken.
 • Geloof putten uit woord en sacrament.
 • Rust ervaren in stille vieringen.

Voor hen is ‘’VREUGDE IN DE KERK’’:

 • Lief en leed delen.
 • Goede preken, verkondigingen en vieringen.
 • Samen vieren en zingen {Nederlands en Latijn)
 • Zich thuis voelen.
 • Sacramenten vieren, in het bijzonder de H. Mis.
 • Voorbeelden aangereikt krijgen (Heiligen).
 • Praten over vernieuwing.
 • Verhalen en persoonlijke ervaringen meer centraal stellen.
 • Een eigen plek hebben voor de kerk in de stad en de dorpen.
 • Discussies niet schuwen.
 • Af en toe zien dat de kerk zich goed vult, ook met jonge mensen.
 • Verbonden voelen met anderen.
 • De leer van Christus  van vrede , liefde en vergeving voelen.
 • Het wereldwijd ‘’kerk-zijn’’ voelen.

Voor hen spelen de volgende ‘’MOEILIJKHEDEN’’:

 • Eigen belangen van mensen gaan soms een hoofdrol spelen.
 • De leegloop van de kerk.
 • Het misbruikverleden in ons land en wereldwijd.
 • Een kerk die soms in het ‘’horizontale’’ blijft hangen.
 • De te strakke regels.
 • De positie van vrouwen die ondergewaardeerd wordt.
 • De problemen rond de fusies tot grote parochies en de kerksluitingen.
 • Dat een ‘’vast’’ en ‘’vertrouwd’’ aanspreekpunt wordt gemist in die grote parochies.
 • Dat vrijwilligers ondergewaardeerd worden.
 • Dat de moraal (vooral de sexuele) meer de boventoon voert dan het geloof.
 • Dat de kerk teveel van doctrines en dogma’s uitgaat.
 • Dat de empathie  richting de gelovigen soms ontbreekt.
 • Dat het ‘’instituut’’ kerk schandalen en corruptie afdekt.
 • Het ‘’top down gedrag’’ van sommige bisschoppen .
 • Dat de leegloop wordt aanvaard ipv deze aan te pakken.
 • Deze synode 50 jaar te laat gehouden wordt.

Onze consultatie deelnemers  komen met de volgende ‘’VERBETERINGEN EN ADVIEZEN’’:

Betrek mannen en vrouwen gelijkwaardig in de kerk.

 • Hef de celibaatsverplichting voor priesters op.
 • Laat U leiden door de H .Geest zoals paus Franciscus dat doet.
 • Stel ook vrouwelijke priesters aan.
 • Ga mee met de ontwikkelingen in de wereld.
 • Ga het 2e Vaticaans Concilie implementeren.
 • Stel kerken ten allen tijde open.
 • Wees bereid elkaars ‘’klankbord’’ te zijn.
 • Kerk treed naar buiten.
 • Kleine gemeenschappen respecteren en handhaven.
 • Laat de priestercentrale kerk los.
 • Meer democratie en diaconie in de kerk.
 • Introduceer  nieuwe vormen van samenkomen en vieren.
 • Zoek verbinding met de bewegingen van ‘’gezond-leven’’ en ‘’moeder-aarde’’.
 • Stel jongeren meer centraal.
 • Neem initiatieven voor huiskamer gemeenschappen.
 • Verbeter de communicatie met je kerkleden.
 • Geef ouders en kinderen ‘’verplichte’’ vorming voordat zij de sacramenten ontvangen rond doop, 1e communie en vormsel en huwelijk.
 • Hanteer het subsidiariteitsbeginsel in de hele kerk.
 • Laat mensen een ‘’welkom’’ ervaren ongeacht hun achtergrond.
 • Zoek verbinding met andere religies.
 • Hervorm het instituut kerk naar een lekenkerk.
 • Zorg ervoor dat kerken breed gebruikt kunnen worden ten behoeve van allen in stad en dorp.
 • Zet het internet breed in als kerk.
 • Ga in gesprek met de bronnen waaruit je voortkomt.

Samenvatting gemaakt door Pastor B.H.M. Reerink pr

Pastoor Parochie H.Plechelmus te Oldenzaal eo

Oldenzaal  28- 3 – 2022

Kinderen bidden voor vrede

BiddenOp zaterdag 12 maart om 19.00 uur is er in de Plechelmusbasiliek een gezinsviering over vrede. We bidden voor vrede, steken kaarsjes aan, we zingen en luisteren naar hoopgevende verhalen.

Op zondag 20 maart om 10.00 uur is in de Antoniuskerk een viering van de Kinderkerk. Ook hier vrede en hoe we omgaan met elkaar centraal. Iedereen is van harte welkom!

O ja, we zamelen natuurlijk, zoals altijd, ook in voor de Voedselbank…

Jongerengroep Moving-on timmert aan de weg

Logo parochieDe afgelopen weken heeft de nieuw op te starten jongerengroep Moving-On aan de weg getimmerd met haar plannen. Wij zijn de parochie in geweest om jongeren, ouders en vrijwilligers te informeren over dit nieuwe project.

Bezoek vormelingen.

Wij zijn op bezoek geweest bij de lessen voor de vormelingen, zowel in Oldenzaal als in Rossum hebben wij aan de hand van een power point presentatie vormelingen geïnformeerd over wat we willen gaan doen. Jongeren geven aan dat naar de kerk gaan saai is, stil zitten vinden ze niet leuk.  Moving- On is niet stil zitten, het is doen met elkaar. Ook ouders waren enthousiast over onze plannen. Het is belangrijk dat ouders dit aanbod gaan promoten bij de vormelingen. Er staan voor de komende tijd nog twee bezoeken gepland, in Rossum en Weerselo gaan wij vormelingen bezoeken.

Bezoek aan vrijwilligers en pastoraatsgroepen

Ook hebben wij met een aantal vrijwilligers om de tafel gezeten en met hen gesproken welke initiatieven er door de jaren heen zijn genomen, wat is wel gelukt en wat niet en waar liggen mogelijkheden. De pastoraatsgroepen uit de verschillende locaties zijn geïnformeerd.  Bij de pastoraatsgroepen viel het nieuwe project in goede aarde. Deze mensen zijn belangrijk om Moving-On te promoten in de locaties van de Plechelmus parochie.

Startdatum.

De 1e avond staat gepland, vrijdag 26 november gaan wij beginnen met een kennismakingsavond. Een avond om kennis te komen maken met Moving-On, jongeren gaan kennis maken met elkaar. Een avond waar voldoende beweging in zit. Deze avond gaat plaats vinden bij de Cocer in Rossum, we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur.  Wij hopen dat wij met een mooie groep jongeren gaan beginnen. Jongeren kunnen zich aan melden via de mail: moving-on@plechelmusparochie.nl

Vragen of informatie.

Voor vragen of informatie over Moving-On kunt u terecht bij pastor Maroesjka Sleegers 06-23373647 of Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten,

Pastor Maroesjka Sleegers,

Diaken Bert Huitink

Brief van het Ariensinstituut

Beste leden van het pastoraal team en parochianen.

Logo AriensinstituutWe bevinden ons momenteel in de lockdown ter bestrijding van het coronavirus. Het maatschappelijk leven ligt grotendeels stil en dat geldt ook voor het leven in onze parochies en geloofsgemeenschappen.

Met veel creativiteit en energie is het afgelopen jaar geprobeerd om het contact met parochianen en vrijwilligers in stand te houden door liturgische vieringen (ook) via livestream toegankelijk te maken en in kleine groepen of online elkaar te blijven ontmoeten.

Er is nog veel onzekerheid over de diverse varianten van het virus, maar de, weliswaar trage, start van het vaccinatieprogramma geeft vertrouwen dat er de komende tijd versoepelingen mogelijk zullen zijn en dat langzaam maar zeker het maatschappelijk en kerkelijk leven weer opgestart zullen worden.

Ook het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Zoals u weet zijn we in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Er was een goede belangstelling en in het jaar daarop ook.

Helaas moesten we besluiten om afgelopen september niet te starten omdat we onvoldoende aanmeldingen hadden.

Lees hier verder voor de hele brief…..

Steun Vastenactie

Steun Vastenactie in Guatemala

VastenactiueDit jaar gaat de opbrengst van de Vastenactie naar het project ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala¨: voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen. Door het Coronavirus hebben veel collectes en acties door scholen niet plaatsgevonden en daarom gaat de fondsenwerving voor de vastenactie dit jaar door tot en met 30 september.

Wilt u een bijdrage leveren aan het project ¨Jongeren en vrouwen weven een een cultuur van vrede in Guatemala¨?

Maak dan een donatie over aan Vastenactie of koop originele wenskaarten.

 • Een donatie overmaken kan naar: NL21 INGB 0000 0058 50
 • t.n.v. Vastenactie, Den Haag
 • O.v.v. 401397

Doneren kan ook via de website van Vastenactie.

De wenskaarten zijn te bestellen via Inge Kuiphuis (inge.kuiphuis@mtc.org.gt) en te koop bij Reinerink bloemen in Tubbergen. De kaarten kosten 2 euro per stuk, en 5 euro voor een setje van 3 kaarten.

Meer informatie over het project vind je op de blog van Inge Kuiphuis. Zij zet zich als missiewerker in voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala.