Uitnodiging “Ontmoetingsdag Rossum”.

Oldenzaal, februari 2024

Geachte heer/mevrouw,

Op woensdag 24 april 2024 houden we van 10.00 tot 16.00 uur weer een ‘’Ontmoetingsdag Plechelmusparochie’’ in het Kulturhus De CoCeR te Rossum.

Deze dag is bestemd voor de hele parochie die Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo omvat.

Het zal een dag worden met inhoud en gezelligheid. Het programma vindt u in de flyer bij deze brief.

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de ontmoetingsdag.

U wordt telefonisch of persoonlijk benaderd met de vraag of u deel wilt nemen en of u zelf uw vervoer naar Rossum regelt of dat u graag gehaald en gebracht wilt worden.

In verband met het beperkt aantal plaatsen is aanmelding verplicht!

We hopen op een goede “ONTMOETING” van parochianen de 24e april aanstaande en dat het aangeboden programma u zal aanspreken.

Met vriendelijke groet,

Pastoresteam Parochie H. Plechelmus.

PS Voor informatie:


Flyer

Veertigdagentijd en Aanloop naar Pasen

Veertigdagentijd

Website vier.nu is een uitnodiging om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt. Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.

De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerstmis. Net als met Kerstmis is ook nu het doel om mensen op te roepen zo veel mogelijk naar de vieringen in de eigen parochie te gaan. Een belangrijke link op www.vier.nu gaat dan ook naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er in de Veertigdagentijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.

De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!

www.vier.nu is de website met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen.

Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut.

 

Vastenactie Voedselbank 2024

Mededeling Vastenperiode: Vasten-Voedselbank-actie!

Vastenactie 2024De vastentijd is niet alleen een tijd waarin we meer aandacht mogen hebben voor onszelf en onze (eet)gewoontes en onze relatie met God.

Het is ook een periode waarin we worden opgeroepen iets te doen voor anderen. Gedurende de hele Vastenperiode heeft u op een eenvoudige manier de gelegenheid dat te doen, namelijk door producten te doneren voor de Voedselbank. Er staan gedurende deze hele periode  in de kerk manden/dozen klaar voor uw donatie.

We hopen op een grote opbrengst, zodat zoveel mogelijk mensen straks een mooi Paasfeest mogen beleven.

Let u wel even op de houdbaarheidsdatum?

Alvast hartelijk dank voor uw gaven!

 

Reactie van de Nederlandse bisschoppen op ‘’Fiducia Supplicans’’

Fiducia Suplicaris

Reactie Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van Fiducia supplicans

Logo BisdomDe verklaring van het Dicasterie voor de Geloofsleer Fiducia supplicans van 18 december jongstleden, heeft het belang van begeleiding in de Kerk benadrukt van personen die in een homoseksuele relatie leven en van gescheiden personen die opnieuw een getrouwd leven leiden. Omdat onze Kerk een verwelkomende Kerk is, onderstrepen de Nederlandse bisschoppen, met paus Franciscus, het pastorale belang van nabijheid en begeleiding.

De bisschoppenconferentie stelt vast dat het Dicasterie voor de Geloofsleer in zijn verklaring Fiducia supplicans overeenkomstig de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk vasthoudt dat een huwelijk alleen mogelijk is tussen man en vrouw en onontbindbaar is en dat irreguliere verhoudingen van welke aard ook op intrinsieke morele bezwaren stuiten.

De Nederlandse bisschoppen wensen niemand de steun en kracht van God te onthouden. Het is mogelijk een gebed uit te spreken over afzonderlijke gelovigen die in een irreguliere verhouding leven. Wat men in het gebed vraagt en op welke wijze men bidt, zijn daarbij van belang. Bij iemand die in een irreguliere of homoseksuele relatie leeft, kan de gewijde ambtsdrager buiten het kader van een huwelijksviering of een gebedsviering een eenvoudig gebed uitspreken. In dit gebed kan God onder aanroeping van zijn Geest om kracht en bijstand worden gevraagd, opdat hij/zij Gods wil met zijn/haar leven verstaat en verder kan groeien.

Daarmee wordt in de gekozen bewoordingen duidelijk dat het niet om een inzegening of bevestiging van een irreguliere relatie gaat en wordt tevens verwarring vermeden met een huwelijk dat volgens de Katholieke Kerk alleen tussen een man en vrouw gesloten kan worden.

Op deze wijze kan het gebed de kracht geven om tot God te naderen en te leven in overeenstemming met zijn bedoelingen met de schepping van man en vrouw en van het huwelijk.

Actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans

Uitstel actie Kerkbalans 2024 Plechelmusparochie Oldenzaal

De landelijke actie Kerkbalans 2024 staat gepland voor de periode van 13 januari tot en met 27 januari a.s.

Op advies van de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen heeft het bestuur van de Plechelmusparochie besloten om de ‘Actie Kerkbalans 2024’ uit te stellen naar begin april.  Ook vorig jaar is deze actie binnen onze parochie verplaatst naar het voorjaar.

In het voorjaar zijn de weersomstandigheden namelijk gunstiger voor de vrijwilligers van die geloofsgemeenschappen waar deelnameformulieren worden bezorgd en later ook weer worden opgehaald.

Bestuur Parochie H. Plechelmus

Rondreis Turkije

Van 30 april tot 11 mei 2024 leiden Frank de Heus en Frank Beuger een reis naar Anatolië in Turkije. Beiden zijn theoloog. Frank de Heus is afgestudeerd op het leven en werk van de apostel Paulus en als pastoraal werker werkzaam in de parochies van Zuidoost Twente. Frank Beuger is als docent Levensbeschouwing en Maatschappijleer verbonden aan de Stichting Carmelcollege.

Rondreis Turkije

Een lokale Nederlandssprekende gids begeleidt de reis. We treden in de voetsporen van de apostel Paulus, die het christendom rond de Middellandse zee verspreidde en we bezoeken de zeven gemeenten, die door Johannes van Patmos aangeschreven worden in het boek Openbaring. We bezoeken onder meer de opmerkelijke wereld van tufsteen puntmutsen en grotten bij Göreme. We gaan door de prachtige Ilhara-vallei met vele kerken en heiligdommen. We bezoeken Konya, de stad van de dansende Derwisjen, het natuurwonder van Pamukkale, de oude Griekse steden van Pergamum en Efese. Via Izmir eindigen we dan in Kusadasi aan de Middellandse zee.

Op de reis zal er voldoende tijd en ruimte zijn voor ontspanning, voor het genieten van cultuur en natuur, voor het optrekken met de groep en voor eigen initiatieven. Voor wie wil is er ‘s-avonds een avondgebed en op zondag een viering.

Wie meegaat moet goed ter been zijn. Aan de reis zal een bijeenkomst voorafgaan ter onderlinge kennismaking en voorbereiding op de reis. Dit natuurlijk alleen voor wie wil.

De reissom zal ongeveer €2016 gaan bedragen. Hier zit vrijwel alles in:

– vliegreis inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.

– overnachtingen in 3- of 4-sterrenaccomodaties, ontbijt, lunches en diners.

– excursiegelden en fooien.

De toeslag voor een éénpersoonskamer is €225.

De reis wordt ingekocht bij Drietour Reizen BV.

Het volledige programma vindt u op www.franciscusparochie.nl onder de rubriek ‘spiritualiteit’.

Voor informatie of aanmelding:

Frank Beuger: 06-23090356 of f.beuger@home.nl

Frank de Heus: 06-30098833 of f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Synodaal Proces

Logo Bisdom

Bisdom Utrecht

De deelnemers vanuit Nederland aan de synode over het brede SYNODALE PROCES ,door paus Franciscus in gang gezet, die in oktober 2023 in Rome gehouden wordt, zijn inmiddels bekend.

Vanuit  Nederland is hulpbisschop Ted Hoogenboom van het Aartsbisdom Utrecht, namens de Nederlandse bisschoppen aanwezig.

Hij is namens de Nederlandse bisschoppen ook al langer de vertegenwoordiger in de Europese bisschoppenconferentie.

Ook neemt de Nederlandse kerkjuriste Prof Dr Myriam Wylens deel, zij is hoogleraar kerkrecht aan de universiteit van Erfurt in Duitsland.

Myriam heeft Twentse wortels en is afkomstig uit Losser.

Vanuit de parochies in Enschede en Oldenzaal is Myriam inmiddels benaderd om in Twente een lezing te verzorgen over het SYNODAAL PROCES.

Zij heeft daartoe in principe al haar bereidheid uitgesproken daarvoor naar Twente te komen.

TZT hoort U daarover meer.

Pastor B, Reerink

Overzomeren 2023

Overzomeren 2023

Ook dit jaar gaan we samen Overzomeren! Deze oecumenische activiteit wordt georganiseerd door de Hofkerk en de Plechelmusparochie en vindt plaats in de Hofkerk, Hofmeijerstraat 1 te Oldenzaal.

Iedereen die zin heeft om mee te doen of een ochtend/onderwerp interessant of leuk vind, is van harte welkom! Je hoeft uiteraard niet iedere keer te komen, maar het mag wel!

De woensdagochtenden zien er als volgt uit:

we starten om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, van 10 tot 11 uur gaan we iets doen en we sluiten om 11.00 uur af met een drankje en een hapje. Om 11.30 uur gaat iedereen weer naar huis. De kosten bedragen € 2,50 per persoon per ochtend.

Opgave is wel noodzakelijk i.v.m. aanschaf materiaal etc. Dat kan bij pastor Ine Wilbers, pastores@plechelmusparochie.nl, of telefonisch 06 238 258 13, uiterlijk de zondag voordat de betreffende activiteit plaatsvindt.

Het programma

  • 5 juli Creatieve workshop Levenscollage o.l.v. de pastores Constance Janssen – de Ridder en Maroesjka Sleegers
  • 12 juli Workshop fondant door pastor Constance Janssen – de Ridder
  • 19 juli Lezing over kerkmuziek in de breedste zin van het woord door organist Koos Schollaart. Uiteraard valt er ook wat te luisteren…
  • 26 juli Schepping – Natuur – Milieu – De precieze invulling is op dit moment nog niet bekend, maar we willen wel stil staan bij het grote belang van het behoud van de schepping…
  • 2 augustus Pelgrimage naar Jeruzalem – Siebe Hiemstra komt vertellen over zijn pelgrimstocht naar deze bijzondere stad.
  • 9 augustus  Bingo! Maria Schieving komt weer de bingo leiden en er vallen weer leuke prijsjes te winnen! Altijd een gezellige afsluiting van Overzomeren.