Twensche School

Lezing over Theologie, politiek en cultuur

Voor inwoners van Twente, die interesse hebben in theologie, is de Twentse School voor Theologie opgericht. Op donderdag 16 januari staat de vierde lezing op het programma. Deze keer zal prof dr. Erik Borgman uit Utrecht naar Twente komen om met ons te spreken over theologie, politiek en cultuur.

In zijn lezing en het daaropvolgende debat zal hij ingaan op de relatie tussen theologie en onderwerpen als de verkiezingen, de instroom van migranten en de woningcrisis. Deze lezing vindt plaats in Saint Mary’s Chapel op landgoed Weldam, Diepenheimseweg 114 in Markelo, en begint om 19:30 uur.

Al sinds de komst van de Ierse missionaris Plechelmus naar deze regio, zijn Twente en theologie aan elkaar verbonden. Daarom streeft de Twentse School voor Theologie ernaar om het denken over belangrijke theologische onderwerpen in Twente blijvend te stimuleren. De liefde voor dit vakgebied vereist echter voortdurende herleving. Voor meer informatie en aanmelding voor deze lezing en andere activiteiten, kunt u terecht op www.twentseschoolvoortheologie.nl

 

Kerstmis 2023

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest.

Deze website bevat informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht bisschoppen op www.vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal: van het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een nieuwe video online; zo is er steeds iets nieuws om naar uit te zien op weg naar Kerstmis. Bij deze mail ontvangt u twee bijlagen: een bericht hierover voor het parochieblad / de parochiewebsite / de digitale nieuwsbrief en een bericht om desgewenst naar lokale media te sturen in de aanloop naar Kerstmis.

Op de site www.vier.nu willen de Nederlandse bisdommen zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de vieringen in de parochies te komen, ook in uw parochie. Daarnaast geeft de site heel veel informatie over de verschillende hoogfeesten, in deze tijd met name over de Advent en Kerstmis. Vier.nu wil mensen bovendien helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn.

Hierbij ook VIER tips voor wat u kunt doen in uw parochie om aandacht te vragen voor www.vier.nu en zo mensen te motiveren om de vieringen bij te wonen:

  1. Download de materialen van Vier.nu Kerstmis die speciaal voor de parochies beschikbaar zijn, te weten artikelen en beeldmateriaal voor op de parochiewebsite, voor in het kerkblad en in de nieuwsbrief en de social accounts, maar ook voor de lokale media. U kunt onder het motto en met het beeld van Vier.nu Kerstmis de campagne ook zelf verder inhoudelijk invullen en bijvoorbeeld plaatselijk activiteiten rondom Kerstmis met het motto Vier.nu Kerstmis onder de aandacht brengen. U vindt de campagnematerialen HIER. Er zijn ook foto’s van een kerststal beschikbaar voor de parochies. Deze zijn hier te downloaden: Katholiekleven
  2. Zorg dat uw vieringenrooster op uw website gemakkelijk te vinden is en overzichtelijk laat zien welke vieringen er in de Advent en met Kerstmis gehouden worden. Vermeld bij het vieringenrooster of er een livestream is die mensen als alternatief zouden kunnen volgen. Mensen met een kwetsbare gezondheid stellen deze mogelijkheid allicht op prijs. Is er geen livestream, dan kunt u ook verwijzen naar de vieringen op NPO2.
  3. Zet op uw site een link naar www.vier.nu de website over de christelijke hoogfeesten, met meer inspiratie om thuis Kerstmis te vieren en de Adventstijd bewust te beleven. De site biedt onder meer kernbegrippen van Kerstmis, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. U kunt voor deze verwijzing bijvoorbeeld het logo van vier.nu Kerstmis gebruiken en deze door laten linken naar de website www.vier.nu.
  4. Print bijvoorbeeld de kerststal (om te knutselen) en leg een stapeltje kopieën achter in de kerk(en) om zo kinderen met Kerstmis iets extra’s mee te geven.

Doe mee, Vier.nu Kerstmis en geef deze oproep via uw eigen parochie aan zoveel mogelijk mensen door!

Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut.

 

Theologie, politiek en cultuur

Lezing en debat met medewerking van prof. dr. Erik Borgman. Donderdag 18 januari 2024

Het lijkt plotseling te zijn gebeurd: op tal van terreinen lijkt de Nederlandse samenleving vastgelopen. Van klimaatverandering tot de toeslagenaffaire, van te veel migranten tot te weinig woningen: er zijn niet alleen grote problemen, maar we worden het maar niet eens over hoe ze aan te pakken.

Dat verandert pas als we de fundamentele aard van de problemen erkennen en wij ons realiseren dat we niet zomaar iets moeten veranderen maar dat wij ons moeten bekeren, stelt Erik Borgman. De noodzaak tot bekering kunnen we echter nauwelijks nog bedenken, omdat onze cultuur ons dwingt om zelf ons leven op individuele basis vorm te geven. Waarbij wij zelf het stuur zijn. Bekering betekent echter: ons naar iets of iemand anders toekeren die ons stuurt.

In deze zin is onze politieke en culturele crisis een religieuze en theologische. Door wat of wie laten wij ons nog aanspreken of leiden? Waar weten we ons afhankelijk van en maken wij ons ook willens en wetens afhankelijk van? De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, zegt Jezus in het evangelie. Kunnen en willen wij ons leven zien als dienst. En waaraan dan?

Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar theologie aan Tilburg University. Hij bedrijft theologie als eigenzinnige bijdrage aan de cultuur en is een veelgevraagd spreker over zaken op het grensgebied van theologie en seculiere cultuur, kerk en samenleving.

De bijeenkomst vindt plaats op

donderdag 18 januari 2024 vanaf 19.30 uur in St. Mary’s Chapel

Diepenheimseweg 102 te Markelo.

Kosten van deze bijeenkomst:
– regulier: € 15
– vroegboek-korting: € 10
– student: € 5

Aanmelden kan via https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-theologie-en-politiek/

Informatie over het H. Vormsel

Werkgroepen

Hallo jongeren uit groep 8 en hun ouders en/of verzorgers.

Logo PlechelmusparochieAls je wel eens naar de kerk gaat ben je waarschijnlijk ook gedoopt.

En in groep 4 heb je dan natuurlijk de Eerste Heilige Communie gedaan!

Als dat zo is, kun je er in groep 8 voor kiezen het Heilig Vormsel te ontvangen.

De datum waarop de Vormselviering zal plaatsvinden is

zaterdag 18 mei  2024 om 16.00 uur in de Plechelmus Basiliek.

Voorafgaand aan het Vormsel hebben we een nieuw voorbereidingsprogramma voor het hele gezin, op Gezinszondagen.

Deze vinden plaats op 21 januari, 10 maart en 14 april. Voor uitleg over deze gezinszondagen nodigen wij jullie, ouders en kinderen, graag uit voor een informatieavond op woensdag 6 december om 19.30 uur in de CoCer in Rossum. In verband met de grootte van de ruimte worden jullie verzocht je daarvoor uiterlijk 5 december op te geven via pastores@plechelmusparochie.nl.

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 december! Dit kan per mail naar pastores@plechelmusparochie.nl

Voor het totale project (exclusief de foto’s) bedragen de kosten € 50,- per gezin. Betaling kan plaatsvinden met een QR-code op de eerste Gezinszondag.

Alvast hartelijk bedankt voor je aanmelding, en graag tot ziens op de gezinszondagen!

Met vriendelijke groet,

Pastor Ine Wibers – pastores@plechelmusparochie.nl

 

Wereldlichtjesdag 2023

Samenzijn Wereldlichtjesdag 2023

WereldlichtjesdagVoor ouders, broer(s), zus(sen), opa’s & oma’s van een overleden kind, maar ook alle anderen die zich op welke wijze ook betrokken voelen bij het verlies van een kind.

Ieder jaar op de 2e zondag in december is er sinds 1997 Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Ook in Oldenzaal e.o. wordt hier aandacht aan gegeven. In samenwerking met ouders van overleden kinderen wordt er een Samenzijn georganiseerd. Echter deze uitnodiging is voor allen, gelovig of niet-gelovig, die graag hierbij aanwezig willen zijn. Dit Samenzijn vindt plaats op zondag 10 december in de Plechelmuskerk in Deurningen om 19.00 uur. De inloop is vanaf 18.30 uur en om 19.00 uur starten we met het ontsteken van een mooie kaars. Met mooie gedichten, muziek en zang staan we met z’n allen stil bij alle kinderen, jong of oud, die wij in onze harten meedragen. Bij binnenkomst ben je in de gelegenheid de naam van jouw kind te noteren, zodat de naam van jouw zoon/dochter genoemd wordt en er ook een kaars voor hem/haar mag branden. Na afloop is er de mogelijkheid om met een kop koffie/thee met elkaar na te praten.

We hopen er een fijn Samenzijn van te kunnen maken. De naam van jouw kind mag toch ook genoemd worden?

Werkgroep Wereldlichtjesdag Oldenzaal e.o.

 

Icoon schilderen in het voorjaar 2024

In een zaaltje van de Remigiuskerk te Weerselo start over enkele maanden weer een cursus  icoon schilderen onder leiding van de heer Jos Bentert.

Er zijn reeds cursisten opgegeven, maar er is nog ruimte voor enkele deelnemers.

De cursus is alleen op woensdagmiddagen van 13.30 – 16.00 uur en start op 10 januari 2024, de tiende – en tevens laatste – cursusmiddag is op 13 maart.

De wijding van de gemaakte iconen – tevens de iconen van het cursusjaar 2023 – zal op de ochtend van Palmzondag in de parochiekerk van Weerselo plaatsvinden.

Voor informatie kunt u terecht bij de cursusleider jbentert@gmail.com zijn telefoonnummer is 06 22908707 of bij pastor Theo van der Sman 06 510 753 32.

De kosten zijn € 200.- per deelnemer, inclusief koffie / thee. De benodigde pencelen zijn 20 euro en de prijs van de plank hangt af van het formaat dat men kiest.

Pastor Theo van der Sman.

Aanmelden voor 1e H. Communie in Oldenzaal

Aanmelding Eerste Heilige Communie

Beste ouders/verzorgers van leerlingen groep 4,

Kinderen die in groep 4 zitten kunnen de Eerste Communie doen. Een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk, altijd een feestelijke gebeurtenis.

Onderaan deze brief vinden jullie de link naar het digitale aanmeldingsformulier.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er 1 of 2 communievieringen ingepland. Deze word(t)(en) zoals nu bekend, gehouden op zondag 16 juni 2024 in de Plechelmusbasiliek. We zullen jullie t.z.t. zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de definitieve datum.

Aan de communievieringen gaat een voorbereidingstraject vooraf. Dit zal, anders dan voorgaande jaren, plaats gaan vinden tijdens de nieuw opgezette gezinszondagen. We gebruiken daarvoor het Communieproject ‘Blijf dit doen…’ waarbij de pastores in samenwerking met de ouders de voorbereiding tijdens de gezinszondagen op zich zullen nemen.

We willen jullie alvast graag over het voorbereidingstraject tijdens de gezinszondagen informeren op de informatieavond  voor ouders op donderdag 16 november 2023 vanaf 19.30 uur in parochiecentrum Deurningen. Aanmelden voor deze avond graag vóór maandag 13 november bij pastor Constance Janssen (pastor-janssen@plechelmusparochie.nl), zie hiervoor ook bijgevoegde flyer.

De kosten voor de Eerste Communie, incl. de gezinszondagen worden tijdens deze informatieavond verder besproken.

Als het betalen van een bijdrage lastig is, neem dan a.u.b. contact op met pastor Constance Janssen.

Zij is vanuit de parochie ook het aanspreekpunt voor de Eerste Communie.

Bij vragen over de organisatie of problemen bij het digitaal aanmelden kunt u terecht bij de communiewerkgroep: communiepp@gmail.com.

We ontvangen de aanmelding graag uiterlijk 1 december. Voor het digitale aanmeldingsformulier, klik hier:

AANMELDINGSFORMULIER 1e HEILIGE COMMUNIE 2024

Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie, laat het ons dan weten. We kunnen wat extra hulp goed gebruiken. Houd onze Facebookpagina ook in de gaten voor nieuws over de communie: https://www.facebook.com/1e-H-Communie-PlechelmusParochie-Oldenzaal-1481507842144495

Met vriendelijke groet, namens de communiewerkgroep,

Marloes Moleman en Petra Oude Luttikhuis

 

Samen zingen is beter

Zingende jeugd is slimmer!

Bron: Kerkfotografie

Op zondag 28 januari 2024 organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-  en gezinskoren met als thema “Samen zingen is beter”.

Kinderen zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.  Nieuw voor deze dag is dat tiener- en gezinskoren ook van harte worden uitgenodigd om deel te nemen.

De stemmen van kinderen, tieners en ouders zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. En niet alleen via popzenders op de radio en de diverse internetzenders, ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat zij graag zingen en waardoor hun geloof en muzikale smaak gevormd en verdiept wordt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en tiener- en gezinskoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die specifiek geschikt zijn voor deze koren. Tevens worden dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden.

De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor Sing to God uit Ede en Karel Tijhuis, dirigent van het kinder- en tienerkoor Ootmarsum.  Als het mogelijk en wenselijk is zullen ook andere kinderkoor dirigenten gevraagd worden een bijdrage te leveren.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de kloosterkerk Zusters van Denekamp, adres Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal naar schatting duren tot 15.00 uur.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

 

 

Uitnodiging Dag van het Jodendom

Logo Bisdom

Elk jaar wordt in de Katholieke Kerk, o.a. in ons land, de Dag van het Jodendom gehouden. Deze is bedoeld om ons te verdiepen in de Joodse wortels van ons katholiek geloof alsook om Joden te ontmoeten, van hen te leren en elkaar te verrijken (zie voor meer informatie de website van de Katholieke Raad voor het Jodendom: https://katholiekeraadjodendom.nl/.

Thema: Lef

Voor 2024 is gekozen voor het thema Lef. Dit woord komt uit het Jiddisch en is afgeleid van het Hebreeuwse lev wat hart betekent. Wij associëren lef met moed. Het vraagt moed om voor een ander in verdrukking op te komen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, de latere kardinaal dr. Jan de Jong. Hij had het lef om zich publiekelijk te verzetten tegen de Jodendeportaties. Ook in onze tijd wordt lef gevraagd, onder meer om antisemitisme en vreemdelingenhaat tegen te gaan en te werken aan vertrouwen en verbinding, over eigen grenzen heen.

Voor wie?

Hiervoor worden uitgenodigd de leden van de pastorale teams en geestelijk verzorgers werkzaam met een zending van de aartsbisschop van Utrecht, de catechetisch medewerkers en diaconaal assistenten en állen die in het Aartsbisdom geïnteresseerd zijn in Kerk en Jodendom.

Opgave

Voor deelname is opgave vooraf noodzakelijk – dit kan t/m 12 januari a.s. – bij mevrouw Manon Seegers, receptionist Aartsbisdom Utrecht:

E-mail: receptie@aartsbisdom.nl

Telefoon: op werkdagen (behalve woensdag) van 9.15 – 12.30 uur en 13.00 – 16.30 uur:            030-2361570.

Er is plaats voor 175 personen. Hopelijk zullen velen gehoor geven aan deze uitnodiging!

Namens de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom van het Aartsbisdom Utrecht,

+ Mgr. Herman W. Woorts, voorzitter

 

Het Pastoraal Steunpunt Drieëenheid gaat van start.

Logo PlechelmusparochieIn oktober 2023 gaat het Pastoraal Steunpunt Drie-eenheid (PSD) van start. Zoals bekend is de Drieëenheidkerk aan de eredienst onttrokken; de afscheidsviering was op 24 mei 2021.

 

Begin 2022 is door het parochiebestuur van de Plechelmusparochie aan drie vertegenwoordigers van de voormalige geloofsgemeenschap Drieëenheid, samen met een vertegenwoordiger uit het parochiebestuur, gevraagd om zich hiervoor in te spannen. Deze initiatiefgroep heeft contact gezocht met diverse oud-vrijwilligers van de toenmalige parochie c.q. geloofsgemeenschap om te bezien of een Pastoraal Steunpunt haalbaar is.

Op zoek naar een geschikte locatie voor een dergelijk steunpunt kwam de initiatiefgroep – uit bij de Kapel van de Scholtenhof, Fonteinstraat 55 , Oldenzaal. In de maand oktober zal een begin worden gemaakt met bijeenkomsten op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur met een laagdrempelige inloop voor een kop koffie/thee; het gaat om 20 oktober, 3 en 17 november 2023.

Bij deze  nodigen wij de lezers van de website van harte uit op een van de hierbovengenoemde ‘inloopmorgens’ in de kapel van de Scholtenhof.

Een koor heeft hier ook haar thuishaven gevonden voor haar repetities voor de verschillende vieringen binnen de Plechelmusparochie.

De initiatiefgroep is blijvend op zoek naar voormalige parochianen van de  Drieëenheid om hand- en spandiensten te verlenen.

Bij belangstelling of verdere info kunt u contact opnemen met Jan Rabelink, jan.rabelink@gmail.com of 06 – 43 18 21 47.