Parochiële Caritas Instelling

Herinnering  –   Vijgjes op weg naar Kerstmis

Logo CaritasIedere parochiaan van de H. Pechelmusparochie van 75 jaar of ouder is in de afgelopen twee weken door ons benaderd met een brief.

In die brief brengen we ons werk kort onder de aandacht. Daarnaast bieden we de gelegenheid om in te tekenen op het boekje “Vijgjes op weg naar Kerstmis 2020”. In de brief staat een korte samenvatting van de inhoud.

We herinneren er graag aan dat het reactieformulier nog tot en met 15 november a.s. ingeleverd kan worden op één van de adressen die op het reactieformulier staan vermeld.