Beleidsplan 2024-2030 H. Plechelmus parochie

Logo PlechelmusparochieBeste parochianen,

2024 is het jaar dat het oude beleidsplan teneinde loopt in afwachting van het nieuwe beleidsplan.

U treft het oude beleidsplan niet meer aan op deze website. Momenteel wordt door mevrouw Bernadet Albers gewerkt aan een conceptbeleidsplan 2024-2030 H. Plechelmus. Zij heeft hiertoe onder andere gesprekken gevoerd met afvaardigingen van de geloofsgemeenschappen, met het pastoresteam en parochiebestuur.

Zodra het conceptbeleidsplan gereed is, wordt deze met afvaardigingen van de geloofsgemeenschappen besproken en definitief gemaakt. De verwachting is dat in het 2e kwartaal 2024 de definitieve versie aan de parochianen gepresenteerd kan worden en op deze website geplaatst wordt.

Bestuur H. Plechelmus parochie