Welkom in de Plechelmuskerk in Saasveld

Plechelmiuskerk Saasveld

Plechelmuskerk Saasveld

Vieringen komende tijd in de Plechelmus Saasveld:

Klik op onderstaande foto.

Vieringen Saasveld

Vieringen Saasveld

Tot 1 januari 2010 is de Parochie van de H. Plechelmus in Saasveld nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de parochie en locatie te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover zal t.z.t. wat worden gepubliceerd of de locatie heeft een eigen website. Voor Saasveld zijn dat: Kerkeiland en Saasveld Online.

Kijk hier voor de foto’s van de openluchtviering in 2021.

Klik hier voor meer informatie over de locatie….


Klik op onderstaande regel voor alle informatie secretariaat:

Secretariaat en werkgroepen Saasveld
NaamAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SECRETARIAAT:Hoflaan 18
7597 LS Saasveld
074 3494254Di. 9:30 - 11:00 u en 19:30 - 20:30 uur
Vr: 9:00 tot 11:00 uur
plechelmusparochiesaasveld@gmail.com
- Bankrekening: NL 27 RABO 030.94.33.061
ROOSTER VIERINGEN:
Maria Wolbert
Ria ter Horst
mariawolbert@hotmail.com
riaterhorst50@gmail.com
LOCATIERAAD:
PASTORAATSGROEP: