Welkom in de Plechelmuskerk in Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen volgende dag:

Datum/Tijd Vieringen
29-11-2020
09:30
Woord- en communieviering
Remigiuskerk Weerselo,
Woord en communieviering
Voorganger Pastor I. Wilbers pw
29-11-2020
09:30
Woord- en gebedsviering
Plechelmuskerk Saasveld,
Woord- en gebedsviering
Tonnie Löbker - vrijwilliger
29-11-2020
10:00
Eucharistieviering
Plechelmusbasiliek Oldenzaal,
Eucharistieviering
Voorganger Pastor B. Reerink pr

Met Pastor B. Reerink en Pastor C. Janssen

Kijk op deze pagina voor alle geplande vieringen in Deurningen.

Tot 1 januari 2010 is de Plechelmus Parochie in Deurningen nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locaties te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover zal t.z.t. wat worden gepubliceerd of de locatie heeft een eigen website. Voor Deurningen is dat het geval.

Kijk hier voor meer informatie over de locatie….


Secretariaat en werkgroepen Deurningen
WerkgroepLedenAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SECRETARIAAT;St. Plechelmusplein 5
7561 AD Deurningen
074 2771236Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
Secretariaat Deurningen
ROOSTER VIERINGEN::
- Anny Aarninkhof
- Monique Vossebeld
E-mailadressen:
Anny Aarninkhof
Monique Vossebeld
LOCATIERAAD:
Secretariaat:

Bennie Lansink
- Voorzitter:
- Secretaris:
- Penningmeester
- Beheer vastgoed:
- Technisch onderhoud:
- Contactpersoon t.b.v.
verenigingen en instellingen:
vacant
vacant
Bennie Lansink
Richard Belthuis
André Mulder
Fons Seiger


PASTORAATSGROEP:
secretariaat

Anny Aarninkhof

Anny Aarninkhof
- Voorzitter:
- Werkveld Catechese:
- Werkveld Diaconie:
- Werkveld Liturgie:
- Werkveld Liturgie:
Anita Golbach
Anny Aarninkhof
Ellen Kiphardt
Miranda Pelster
Monique Vossebeld