Welkom in de Plechelmuskerk in Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen volgende dag:

Datum/Tijd Vieringen
25-09-2021
15:30
Doopviering
Plechelmuskerk Saasveld,
Doopviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Doopviering in de Plechelmuskerk Saasveld m.m.v. pastor M. Sleegers pw.

25-09-2021
17:00
Doopviering
Plechelmusbasiliek Oldenzaal,
Doopviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Doopviering in de Basiliek m.m.v. pastor C. Janssen pw.

25-09-2021
17:00
Doopviering
Remigiuskerk Weerselo,
Doopviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Doopviering in de Remigiuskerk Weerselo

25-09-2021
17:00
Doopviering
Plechelmuskerk Saasveld,
Doopviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Doopviering in de Plechelmuskerk Saasveld m.m.v. pastor M. Sleegers pw.

25-09-2021
19:00
Eucharistieviering
Plechelmuskerk Deurningen,
Eucharistieviering
Voorganger Pastor Th. van der Sman

Eucharistieviering m.m.v. pastor Th van der Sman pr.

25-09-2021
19:00
Viering in deze kerk
Emmaushuis pastoraal steunpunt,
Themaviering
Voorganger Pastor M. Sleegers pw

Themaviering in pastoraal steunpunt Emmaushuis Oldenzaal “Jaar H. Jozef” met pastor M. Sleegers pw.

Bij deze viering mogen maximaal 12 mensen aanwezig zijn. Graag aanmelden bij Pastor M. Sleegers: pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl of bellen: 06 23 37 36 47

25-09-2021
19:00
Woord- en communieviering
Remigiuskerk Weerselo,
Woord- en communieviering
Voorganger Pastor C. Janssen pw

Woord- en communieviering m.m.v. pastor C. Janssen.

25-09-2021
19:00
Woord- en gebedsviering
Plechelmuskerk Saasveld,
Woord- en gebedsviering
Voorganger vrijwilliger

Klik op deze pagina voor alle geplande vieringen in Deurningen.

Tot 1 januari 2010 is de Plechelmus Parochie in Deurningen nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmusparochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locaties te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover zal t.z.t. wat worden gepubliceerd of de locatie heeft een eigen website. Voor Deurningen is dat het geval.

Klik hier voor meer informatie over de locatie….


Klik op onderstaande regel voor alle informatie secretariaat:

Secretariaat en werkgroepen Deurningen
WerkgroepLedenAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SECRETARIAAT;St. Plechelmusplein 5
7561 AD Deurningen
074 2771236Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
pb@deurningen.onmicrosoft.com
- Bankrekening: NL 93 RABO 011.09.00.227
LOCATIERAAD:
Secretariaat:

bf.lansink@online.nl
- Voorzitter:
- Secretaris:
- Penningmeester
- Beheer vastgoed:
- Technisch onderhoud:
- Contactpersoon t.b.v.
verenigingen en instellingen:
vacant
vacant
Bennie Lansink
Richard Belthuis
André Mulder
Fons Seiger


PASTORAATSGROEP:
secretariaat
- rooster vieringen
- rooster vieringen

Anny Aarninkhof
Miranda Pelster
Monique Vossebeld

agmaarninkhof@hotmail.com
mirandapelster@outlook.com
mvossebeld73@gmail.com
- Voorzitter:
- Werkveld Catechese:
- Werkveld Diaconie:
- Werkveld Liturgie:
- Werkveld Liturgie:
Anita Golbach
Anny Aarninkhof
Ellen Kiphardt
Miranda Pelster
Monique Vossebeld