Welkom in de Plechelmuskerk in Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen volgende dag:

Datum/Tijd Vieringen
20-01-2021
09:00
Eucharistieviering
Remigiuskerk Weerselo,
Eucharistieviering
Voorganger Pastor B. Reerink pr
20-01-2021
09:45
Woord- en gebedsviering
Plechelmuskerk Deurningen,
Woord- en gebedsviering
Voorganger vrijwilliger
20-01-2021
19:00
Eucharistieviering
Plechelmuskerk Rossum,
Eucharistieviering
Voorganger Pastor B. Reerink pr
20-01-2021
19:00
Woord- en communieviering
Plechelmusbasiliek Oldenzaal,
Woord- en communieviering
Voorganger Pastor I. Wilbers pw

Kijk op deze pagina voor alle geplande vieringen in Deurningen.

Tot 1 januari 2010 is de Plechelmus Parochie in Deurningen nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locaties te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover zal t.z.t. wat worden gepubliceerd of de locatie heeft een eigen website. Voor Deurningen is dat het geval.

Kijk hier voor meer informatie over de locatie….


Secretariaat en werkgroepen Deurningen
WerkgroepLedenAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SECRETARIAAT;St. Plechelmusplein 5
7561 AD Deurningen
074 2771236Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
Secretariaat Deurningen
LOCATIERAAD:
Secretariaat:
Bennie Lansink
- Voorzitter:
- Secretaris:
- Penningmeester
- Beheer vastgoed:
- Technisch onderhoud:
- Contactpersoon t.b.v.
verenigingen en instellingen:
vacant
vacant
Bennie Lansink
Richard Belthuis
André Mulder
Fons Seiger


PASTORAATSGROEP:
secretariaat
- rooster vieringen
- rooster vieringen

Anny Aarninkhof
Miranda Pelster
Monique Vossebeld

Anny Aarninkhof
Miranda Pelster
Monique Vossebeld
- Voorzitter:
- Werkveld Catechese:
- Werkveld Diaconie:
- Werkveld Liturgie:
- Werkveld Liturgie:
Anita Golbach
Anny Aarninkhof
Ellen Kiphardt
Miranda Pelster
Monique Vossebeld