Welkom in de Plechelmuskerk in Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

Plechelmuskerk Deurningen

Vieringen komende tijd in de Plechelmus Deurningen:

Klik op onderstaande foto.

Vieringen Deurningen

Tot 1 januari 2010 is de Plechelmus Parochie in Deurningen nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmusparochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locaties te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover zal t.z.t. wat worden gepubliceerd of de locatie heeft een eigen website. Voor Deurningen is dat het geval.

Klik hier voor meer informatie over de locatie….


Klik op onderstaande regel voor alle informatie secretariaat:

Secretariaat en werkgroepen Deurningen
WerkgroepLedenAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SECRETARIAAT;St. Plechelmusplein 5
7561 AD Deurningen
074 2771236Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
pb@deurningen.onmicrosoft.com
- Bankrekening: NL 93 RABO 011.09.00.227
LOCATIERAAD:
Secretariaat:

Secretaris Locatieraad
- Voorzitter:
- Secretaris:
- Penningmeester
- Beheer vastgoed:
- Technisch onderhoud:
- Contactpersoon t.b.v.
verenigingen en instellingen:
vacant
vacant
Bennie Lansink
Richard Belthuis
André Mulder
Fons Seiger


PASTORAATSGROEP:
secretariaat
- rooster vieringen
- rooster vieringen

Anny Aarninkhof
Miranda Pelster
Monique Vossebeld

Pastoraatsgroep Deurningen
- Voorzitter:
- Werkveld Catechese:
- Werkveld Diaconie:
- Werkveld Liturgie:
- Werkveld Liturgie:
Anita Golbach
Anny Aarninkhof
Ellen Kiphardt
Miranda Pelster
Monique Vossebeld