Bestuursleden van de Parochie

Onderstaand een overzicht van de bestuursleden van de Plechelmusparochie met de taaktoedeling per bestuurslid:

  1. Voorzitter: Pastoor B.H.M. Reerink
  2. Vice-voorzitter: vacature
  3. Penningmeester: Hennie Goorhuis
  4. Secretaris: Hennie Goorhuis (interim)
  5. Bestuurslid: Tiny Willemsen
  6. Bestuurslid: Willy Wesselink
  7. Bestuurslid: Martin Kemerink (Gebouwen)

Privacy en ANBI