Welkom in de Plechelmuskerk in Rossum

Plechelmus Rossum

Plechelmuskerk Rossum

Vieringen komende tijd in de Plechelmus Rossum:

Klik op onderstaande foto.

Vieringen Rossum

Vieringen Rossum

Tot 1 januari 2010 is de parochie van de H. Plechelmus in Rossum nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmusparochie.

Op de website van de Plechelmusparochie is alle informatie te vinden over zaken die met de parochie en locatie te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover staat wat op deze pagina of de locatie heeft een eigen website. Voor Rossum is dat het geval.

Op deze pagina staat een overzicht van de werkgroepen in de locatie Rossum en op de volgende pagina informatie over hoe u in contact kunt komen met het pastoresteam en hoe u zaken als: o.a. aanmelden Doopsel, 1e Communie en Vormsel kunt regelen. Ook kunt u daar contactgegevens vinden om een overlijden te melden.

Klik hier voor meer informatie over de locatie….

Digitaal collecteren

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus mist onze geloofsgemeenschap de inkomsten van de collecten. De kosten voor beheer van de kerk en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door. U kunt de geloofsgemeenschap financieel gezond houden door uw collectegeld  over te maken op bankrekening:

NL05 RABO 0144 7010 73 t.n.v. RK Parochie H. Plechelmus o.v.v. collectegeld of te geven via de GivT app of onderstaande QR code van de GivT app.

Hebt u nog geen GivT app dan is hier een handleiding om de GivT app te installeren. De Geloofsgemeenschap Rossum is onze pilot. Vervolgens geven we elke Geloofsgemeenschap de mogelijkheid om de GivT app te gaan gebruiken. Hierover krijgt u dan de nodige informatie.

QR code collecte

QR code collecte livestream

QR code kaarsengeld

QR code kaarsengeld

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw bijdrage,

Geloofsgemeenschap locatie Rossum


Klik op onderstaande regel voor alle gegevens secretariaat:

Secretariaat en werkgroepen Rossum
WerkgroepLedenAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SECRETARIAAT:Marian van BenthemThijplein 1
7596 KM Rossum
0541662557
Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
Vrij: 18:00 tot 19:00 uur
info@geloofsgemeenschap-rossum.nl
- Bankrekening: NL 05 RABO 014.47.01.073
LOCATIERAAD
Secretariaat

06 12977457

ria-aveskamp@hotmail.com
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Gebouwen:
Lid:
Lid:
Cor Weusthof
Ria Aveskamp
Cor Weusthof
Tonnie Weusthof
Martin Bosch
Marcel Scholten
corweusthof@gmail.com
ria-aveskamp@hotmail.com
corweusthof@gmail.com
PASTORAATSGROEP:
Secretariaat
- Rooster vieringen:
- Lectoren:
- Koster:

Anja Hartman
Maria Oude Maatman
Corine Reerink
Herman Groote Punt


fam.hartman@hetnet.nl
KOSTERHerman Groote Punt06 51402840hgrootepunt@hotmail.com

Ga hier naar het overzicht van alle werkgroepen in de Locatie Rossum