Welkom in de Plechelmuskerk in Rossum

Plechelmus Rossum

Plechelmuskerk Rossum

 

Vieringen volgende dag:

Datum/Tijd Vieringen
28-10-2020
00:00
Geen viering
Plechelmuskerk Rossum,
Geen viering

Geen viering op 28 oktober 2020

28-10-2020
09:00
Woord- en gebedsviering
Remigiuskerk Weerselo,
Woord- en gebedsviering
Voorganger vrijwilliger
28-10-2020
09:45
Woord- en gebedsviering
Plechelmuskerk Deurningen,
Woord- en gebedsviering
Voorganger vrijwilliger
28-10-2020
19:00
Woord- en gebedsviering
Plechelmusbasiliek Oldenzaal,
Woord- en gebedsviering
Voorganger Pastor I. Wilbers pw

Kijk op deze pagina voor alle geplande vieringen in Rossum.

Tot 1 januari 2010 is de Parochie van de H. Plechelmus in Rossum nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de Parochie en locatie te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover staat wat op deze pagina of de locatie heeft een eigen website. Voor Rossum is dat het geval.

Op deze pagina staat een overzicht van de werkgroepen in de locatie Rossum en op de volgende pagina informatie over hoe u in contact kunt komen met het pastoresteam en hoe u zaken als: o.a. aanmelden Doopsel, 1e Communie en Vormsel kunt regelen. Ook kunt u daar contactgegevens vinden om een overlijden te melden.

Kijk hier voor meer informatie over de locatie….

Digitaal collecteren

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus mist onze geloofsgemeenschap de inkomsten van de collecten. De kosten voor beheer van de kerk en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door. U kunt de geloofsgemeenschap financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL05 RABO 0144 7010 73 t.n.v. RK Parochie H. Plechelmus o.v.v. collectegeld of een betaling te doen via onderstaande QR code.

         

QR-codes zijn alleen voor INGbank gebruikers met ING-app.
QR-codes are only for INGbank users with ING-app.

Dank voor uw bijdrage,

Geloofsgemeenschap locatie Rossum


Klik op onderstaande regel voor alle gegevens secretariaat:

Secretariaat en werkgroepen Rossum
NaamAdresTelefoonBezoekurenE-mail
Secretariaat:Thijplein 1
7596 KM Rossum
0541662557
Ma: 10:00 tot 11:00 uur
Wo: 10:00 tot 11:00 uur
Vrij: 18:00 tot 19:00 uur
info@geloofsgemeenschap-rossum.nl
Rooster vieringen:
Anja Hartman
fam.hartman@hetnet.nl
Voorzitter: locatieraad:
Cor Weusthof
corweusthof@gmail.com
Secretaris locatieraad:
Ria Aveskamp
ria-aveskamp@hotmail.com
Pastoraatsgroep:
Anja Hartman
fam.hartman@hetnet.nl