Welkom bij de Remigiuskerk in Weerselo

Remigiuskerk Weerselo

Remigiuskerk Weerselo

Vieringen komende tijd in de Remigius Weerselo:

Klik op onderstaande foto.

Remigiuskerk

Tot 1 januari 2010 is de Parochie van de H. Remigius in Weerselo nog een zelfstandige parochie. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

Op de website van de Plechelmus Parochie is alle informatie te vinden over zaken die met de parochie en locatie te maken hebben.

Per locatie is een overzicht beschikbaar van contactgegevens en gegevens van alle werkgroepen.

Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis en daarover zal t.z.t. wat worden gepubliceerd of de locatie heeft een eigen website.

Klik hier voor meer informatie over de locatie….

Klik op onderstaande regel voor alle informatie secretariaat:

Secretariaat en werkgroepen Weerselo
WerkgroepLedenAdresTelefoonBezoekurenE-mail
SECRETARIAAT;Legtenberstraat 2
7595 XB Weerselo
0541 661509Wo: 9:30 tot 10:30 uur
Do: 19:30 tot 20:00 uur
Het secretariaat is tijdens de zomervakantie een aantal weken gesloten.
remigiusweerselo@gmail.com
- Bankrekening: NL 77 RABO 015.68.00.624
LOCATIERAAD:
Secretariaat:
Ancilla van Olffenancillavolffen@hotmail.com
PASTORAATSGROEP:
- rooster vieringen
Gerard Weiden - voorz.
Tonnie Löbker
06 51146575
06 38914280
gerardweiden@outlook.com
lobkertonnie@gmail.com