YouTube maakt onderdeel uit van de huidige manier van leven. Via dit medium en Facebook wordt heel veel naar buiten gebracht. Diverse kerken maken gebruik van YouTube om filmpjes van activiteiten te laten zien.

Het is vooral een middel om de jeugd te bereiken. Gesproken woord alleen is niet meer van deze tijd. Er hoort een beeld bij. En op deze manier kan er wat aan gedaan worden.

En er is ook plaats voor de tradionele kerkelijke liederen.