Woord- en gebedsviering in Steunpunt Emmaus  voorganger Pastor C. Janssen pw.