Woord- en gebedsviering

Datum/Tijd
Datum - 01-10-2023
10:00

Kerk waar de viering is:
Emmaushuis pastoraal steunpunt

Woord- en gebedsviering
Voorganger vrijwilliger

Woord- en gebedsviering in Steunpunt Emmaus m.m.v vrijwilliger.