UitvaartvieringWat te doen na het overlijden van een dierbare.

Als een dierbaar familielid van u is overleden, willen wij u als parochie van harte dienstbaar zijn en u bij het afscheid graag begeleiden en ondersteunen.

— Richtlijnen over afscheid nemen —

Een sterfgeval in Oldenzaal

Bij een sterfgeval in de stad Oldenzaal kunt u het beste contact opnemen met de begrafenisondernemer van uw keuze. De uitvaartleider zal dan de uitvaartcoördinator van onze parochie benaderen. Die zal ervoor zorgen dat een priester, een pastoraal werker of een vrijwilliger de afscheidsviering verzorgt. Deze zal contact met u opnemen om één en ander met u af te spreken.

Een sterfgeval in Deurningen

Bij een sterfgeval kunt u, of de uitvaartleider, contact opnemen met:

 • Theo Huiskes:
 • telefoon: 074-277 23 31
 • mobiel 06 57184436

Een sterfgeval in Rossum 

Bij een sterfgeval kunt u, of de uitvaartleider, contact opnemen met

 • Marietje Postel:
 • telefoon: 0541-625 632
 • mobiel: 06 53397867

Een sterfgeval in Saasveld

Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen met

 • Jessica Konink – ten Voorde:
 • telefoon: 074-267 0054
 • mobiel: 06 5269 2325

U kunt ook contact opnemen met uw eigen uitvaartleider/begrafenisondernemer.

Op de eerstvolgende dag, uitgezonderd op zondag, wordt ’s morgens om 10.00 uur de grote klok geluid om het sterfgeval aan de geloofsgemeenschap kenbaar te maken.

Een sterfgeval in Weerselo

Bij een sterfgeval kunt u, of de uitvaartleider, contact opnemen met

 • Tonnie Löbker:
 • telefoon: 0541-661436
 • mobiel: 06 38914280

De koster luidt bij de eerstvolgende gelegenheid ’s morgens om 9.00 uur de grote klok om het sterfgeval aan de geloofsgemeenschap kenbaar te maken.