Uitnodiging “Ontmoetingsdag Rossum”.

Oldenzaal, februari 2024

Geachte heer/mevrouw,

Op woensdag 24 april 2024 houden we van 10.00 tot 16.00 uur weer een ‘’Ontmoetingsdag Plechelmusparochie’’ in het Kulturhus De CoCeR te Rossum.

Deze dag is bestemd voor de hele parochie die Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo omvat.

Het zal een dag worden met inhoud en gezelligheid. Het programma vindt u in de flyer bij deze brief.

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de ontmoetingsdag.

U wordt telefonisch of persoonlijk benaderd met de vraag of u deel wilt nemen en of u zelf uw vervoer naar Rossum regelt of dat u graag gehaald en gebracht wilt worden.

In verband met het beperkt aantal plaatsen is aanmelding verplicht!

We hopen op een goede “ONTMOETING” van parochianen de 24e april aanstaande en dat het aangeboden programma u zal aanspreken.

Met vriendelijke groet,

Pastoresteam Parochie H. Plechelmus.

PS Voor informatie:


Flyer