Woord- en gebedsviering

Datum/Tijd
Datum - 24-12-2021
19:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Deurningen

Kinderkerstviering
Voorganger vrijwilliger

Kinderkerstviering in Deurningen alleen te volgen via de livestream.