Nieuwe parochiaan

Voor het functioneren van onze kerkgemeenschap is het van belang enig zicht te hebben op de mensen die zich bij onze kerk betrokken weten. Parochie-administraties zijn mede aangewezen op de aanmelding door parochianen zelf omdat u vrij bent om zelf een kerkgemeenschap uit te kiezen waar u zich bij aan wilt sluiten.

Wij verzoeken u zo volledig mogelijk uw gegevens hieronder in te vullen en het formulier te verzenden. U ontvangt een bevestiging na verzending.

Verzenden

Formulieren kunnen alleen door ons ontvangen worden als u onderaan het formulier op “Verzend” klikt. U krijgt altijd een bericht in uw mailbox van ontvangst. Indien u deze niet heeft gekregen is het invullen van het formulier niet goed afgerond.

De locaties van de Plechelmusparochie verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over AVG R.K. Kerk Nederland en privacy verklaring R.K-Plechelmusparochie

Het is mogelijk om zich als parochiaan aan te melden voor de kerken in onze parochie middels een aanmeldformulier. Klik op de kerk waar u ingeschreven wilt worden en u ziet op uw scherm het juiste formulier.

Lees eerst de pagina “Voorkeursparochiaan”.

U kunt onderstaand het formulier aanklikken waar u zich wilt aanmelden als parochiaan of als voorkeur parochiaan.