Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 24-12-2022
19:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Rossum

Woord- en communieviering – Kerstnachtviering
Voorganger Pastor I. Wilbers pw

Kerstnachtviering m.m.v. Pastor I. Wilbers Pw.