Een bidstond is een bijeenkomst van christenen om gezamenlijk tot God te bidden, al dan niet met een bepaald thema. Over het algemeen kunnen de verschillende deelnemers hierbij hardop om de beurt een kort gebed opzeggen. Daarbij leeft de overtuiging dat God de gebeden zal verhoren.

Komende Vieringen

    Bidstond
    Zorgcentrum Scholtenhof
    16-06-2023 18:30