Woord- en Communieviering

Datum/Tijd
Datum - 02-11-2022
19:00

Kerk waar de viering is:
Plechelmuskerk Saasveld

Allerzielenviering
Voorganger Pastor I. Wilbers pw

Woord- en Communieviering