Feest H. Drie-eenheid – Eucharistieviering – voorganger Pastor Th. van der Sman pr. m.m.v. Oldenzaals Lat/Greg. Basiliekkoor.