Doopviering in de Remigiuskerk Weerselo – voorganger Pastor C, Janssen pr.